โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ENG

8 ซ.แหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล เขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

 
 กลุ่มสมิติเวชให้บริการรักษา ผู้ป่วยสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากลรับรอง คุณภาพ JCI บริการของโรงพยาบาลอยู่เครือเดียวกับสมิติเวชที่เป็นที่ยอมรับโดยสถาบัน JCI โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชาให้บริการผู้ป่วยและบริการทางการแพทย์ รวมถึงบริการห้องผู้ป่วยสำหรับบริการสำหรับชาวต่างชาติ รวมถึงให้คำปรึกษา วินิจฉัยโรค และรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง นอกจากนี้โรงพยาบาลของเรายังเป็นที่รู้จักกันทั้งในประเทศและเอเชียตะวันออก เฉียงใต้
 
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชามีเตียงรองรับผู้ป่วย 184 ราย ตั้งอยู่ห่าง จากกรุงเทพไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 130 กิโลเมตร ผลงานอันดีเยี่ยมนานกว่าสิบปีทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่ รู้จักในด้านบริการอันเป็นเลิศและความอบอุ่นของอัธยาศัยไมตรี
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

ตำแหน่งงาน
1. Patient Assistant (OPD)
ผู้ช่วยแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก

2. Pharmacist
เภสัชกร

3. Practical Nurse (IPD)
ผู้ช่วยพยาบาล แผนกผู้ป่วยในอายุรกรรม/ผู้ป่วยในศัลยกรรม/ผู้ป่วยในเด็ก

4. Radiotechnologist
นักรังสีเทคนิค

5. Registered Nurse (Cath Lab)
พยาบาลวิชาชีพ แผนก Cath Lab

6. Registered Nurse (ICU)
พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU

7. Registered Nurse (Life Center)
พยาบาลวิชาชีพ แผนก Life Center

8. Registered Nurse (Nursery)
พยาบาลวิชาชีพ แผนก Nursery

9. UR Nurse
พยาบาลประสานงานทางด้านประกัน

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

ตำแหน่งงาน

1. Accounting Officer
เจ้าหน้าที่บัญชี

2. Admin Officer
เจ้าหน้าที่ธุรการ

3. Assistant Radiotechnologist
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

4. Business Development Team – Transformation Team
Develop and execute business strategies to achieve target and objectives

5. Customer Service Officer
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

6. Digital Marketing Executive
Develop and manage digital marketing campaigns

7. International Communication Associate
Experience in marketing fields, preferably in hospital industry or other service business

8. International Coordinator (French)
Interpreter/translator : French, English and Thai

9. International Marketing Associate
Develop marketing and promotion plan to support sales function

10. Product Marketing
วางแผน และ คิดกลยุทธ์ทางการตลาด

11. Software Development Engineer
Design, develop, and test APIs for data platform for partners and applications


12. UX / UI Designer
Create wireframes, interaction models, information architecture, visual design and supporting documentations from defined UX requirements
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com