133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

แพคเกจโปรแกรม

ข้อมูลบริการ

 

 โรงพยาบาลสมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งในโรงพยาบาลเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2522 มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ในซอยสุขุมวิท 49 ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 สาขาดังนี้
 
  1. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
  2. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
  3. โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
  4. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
  5. โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
  6. โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
  7. โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์
โรงพยาบาลสมิติเวช มีประวัติโดดเด่นด้านงานบริการและเทคโนโลยีในการรักษาที่ทันสมัย ในพ.ศ. 2542 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองให้เป็น “โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก” จากองค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) และกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลมากมายเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล อาทิ รางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านธุรกิจบริการ สาขาโรงพยาบาล Prime Minister Award 2004 ใบประกาศรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Hospital Accreditation – HA ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพระดับสากล JCI (Joint Commission International) รางวัล Japan Council for Quality Health Care (JCQHC)นอกประเทศญี่ปุ่นแห่งแรกในโลก รวมถึงรางวัลสุดยอดโรงพยาบาลท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก World Best Hospital เป็นต้น
 
 
โรงพยาบาลสมิติเวช มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ผู้ป่วยและ ผู้ใช้บริการทุกท่านได้รับบริการและการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพ มีเตียงรองรับผู้ป่วย 275 ราย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกๆ สาขากว่า 400 ท่าน มีเทคโนโลยีทางการตรวจรักษาที่ครบวงจร ประกอบกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลากรผู้มากด้วยประสบการณ์ มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีบุคคลากรที่พูดได้หลายภาษาและบริการพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ เช่น บริการล่าม และบริการติดต่อสถานทูต นอกจากนี้ภายในโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ยังมี Japanese Medical Center แยกเป็นสัดส่วน แบบ One – Stop –Service ในการดูแลคนญี่ปุ่น
 
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกๆ สาขากว่า 500 ท่าน มีบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจรพร้อมบริการผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพอันเป็นย่านที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวด เร็ว และอยู่ในละแวกเดียวกับสนามบินสุวรรณภูมิ สามารถรับส่งผู้ป่วยจากคลินิกสมิติเวชที่สุวรรรภูมิได้อย่างทันท่วงที
 
โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช มี 2 สาขาตั้งอยู่ภายในอาณาเขตเดียวกับโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทและโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลเด็กครบวงจร ประกอบด้วยแพทย์
 
แพทย์เฉพาะทางกว่า 150 คน สามารถรักษาโรคเฉพาะทางของเด็กในขั้นตติยภูมิ มีการผ่าตัดเฉพาะทาง มีความพร้อมในการรักษาเด็กพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยเหมาะกับเด็กโดยเฉพาะ อาทิ หอทารกแรกเกิดวิกฤต(NICU) สำหรับเด็กแรกเกิด – 1 เดือน หอผู้ป่วยเด็กวิกฤต(PICU) สำหรับเด็กอายุ 1 เดือนเป็นต้นไป แผนกศัลยกรรมเด็กที่สามารถผ่าตัดสมอง ทางเดินปัสสาวะ ผ่าตัดหัวใจ และรักษาโรคยากในเด็กได้ รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กทางอากาศ
 
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลขนาด 184 เตียงที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 130 กิโลเมตรนี้เป็นแหล่งให้บริการทางการแพทย์สำคัญแก่ประชาชนทั่วไป,พนักงาน ต่างชาติ,และนักท่องเที่ยวในย่านชุมชนที่แวดล้อมไปด้วยนิคมอุตสาหกรรม, ท่าเรือแหลมฉบัง และเมืองตากอากาศพัทยา นอกจากนี้ ได้เปิด Japanese Hospital สำหรับดูแลผู้รับบริการชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะ โดยได้เตรียมพื้นที่ชั้นพิเศษ แยกเป็นสัดส่วน แบบ One – Stop –Service ในการดูแลคนญี่ปุ่น
 
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง มีบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ มากมายครบวงจร อาทิ สถาบันเต้านม สถาบันภูมิแพ้ ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ศูนย์จักษุกรรมและเลสิก ด้วยทำเลที่ตั้งที่ล้อมรอบด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประชากร โครงการที่อยู่อาศัย รวมถึงเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการเดินทาง จากรถไฟฟ้าหลายสาย อาทิ BTS สถานีวงเวียนใหญ่, BTS สถานีกรุงธนบุรี โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่พร้อมที่จะให้บริการชาวฝั่งธนบุรีได้อย่างครบวงจร
 
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี เป็นโรงพยาบาลขนาด 79 เตียง มีเจตนารมณ์ที่จะสร้างสถานพยาบาลชั้นดีที่มีมาตรฐานไว้รองรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยวิกฤติ, ผู้ป่วยฉุกเฉิน และมีห้องตรวจผู้ป่วยนอกแบ่งแยกเป็นคลินิกทางการแพทย์ต่าง ๆ มากมาย
 
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 31 เดียง ตั้งอยู่ย่านเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ พร้อมให้บริการด้านการรักษาทางการแพทย์ทั้งชาวไทยโดยเฉพาะชุมชนสมิติเวชไชน่าทาวน์ และชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยว อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จากสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีชื่อเสียงในเรื่องการรักษาตาครบวงจร การกายภาพบำบัดและศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
 
ในต่างประเทศมีคลินิกสมิติเวช 2 แห่งในกรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า คือ
 
  • คลินิกในโรงพยาบาลปารามี (Samitivej Parami Clinic)
  • คลินิกสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
  • สมิติเวช รักษาด้วยความเชี่ยวชาญ พยาบาลด้วยความใส่ใจ
Samitivej Totally, Truly Care
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

1. Registered Nurse (Cath Lab)
พยาบาลวิชาชีพ แผนก Cath Lab

2. Registered Nurse (ICU)
พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU

3. Registered Nurse (Life Center)
พยาบาลวิชาชีพ แผนก Life Center

4. Registered Nurse (Nursery)
พยาบาลวิชาชีพ แผนก Nursery

5. UR Nurse
พยาบาลประสานงานทางด้านประกัน

6. Practical Nurse (IPD)
ผู้ช่วยพยาบาล แผนกผู้ป่วยในอายุรกรรม/ผู้ป่วยในศัลยกรรม/ผู้ป่วยในเด็ก

7. Patient Assistant (OPD)
ผู้ช่วยแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

ตำแหน่งงาน

1. Pharmacist
เภสัชกร

2. Radiotechnologist
นักรังสีเทคนิค

3. Assistant Radiotechnologist
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

4. Accounting Officer
เจ้าหน้าที่บัญชี

5. Admin Officer
เจ้าหน้าที่ธุรการ

6. Business Development Team – Transformation Team
Develop and execute business strategies to achieve target and objectives

7. Customer Service Officer
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

8. Digital Marketing Executive
Develop and manage digital marketing campaigns

9. International Communication Associate
Experience in marketing fields, preferably in hospital industry or other service business

10. International Coordinator (French)
Interpreter/translator : French, English and Thai

11. International Marketing Associate
Develop marketing and promotion plan to support sales function

12. Product Marketing
วางแผน และ คิดกลยุทธ์ทางการตลาด

13. Software Development Engineer
Design, develop, and test APIs for data platform for partners and applications


14. UX / UI Designer
Create wireframes, interaction models, information architecture, visual design and supporting documentations from defined UX requirements
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com