โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เลย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เลย
168 ม.3 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เลย

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

                                                     
ประวัติโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายเดิมมีฐานะเป็นเพียงสถานีอนามัยชั้นสองมีเจ้าหน้าที่ประจำ 2 คน คืออนามัยอำเภอและผดุงครรภ์ และทั้งอำเภอมีสถานีอนามัยประจำอำเภอเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 กระทรวงสาธารณสุขได้ให้งบประมาณก่อสร้างสถานีอนามัยชั้น1โดยทำการก่อสร้างสถานีอนามัยชั้นสองเดิมแต่ระยะแรกยังไม่มีแพทย์ไปประจำ แต่จะมีแพทย์จากจังหวัดมาให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยสัปดาห์ละ 2 ครั้งในปี พ.ศ.2510 กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งนายแพทย์สมัคร ศรีจริยา ซึ่งเป็นแพทย์รับทุนอำเภอด่านซ้ายมาประจำต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้ยกฐานะจากสถานีอนามัยชั้น1 อำเภอด่านซ้าย เป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย
 
เมื่อปี พ.ศ.2520 ทางรัฐบาลได้พิจารณาสร้างโรงพยาบาลอำเภอขนาด 30 เตียง ในท้องถิ่นทุรกันดารเพื่อถวายเป็นของขวัญในการอภิเษกสมรสของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ นายแพทย์ยงยุทธ สัจจวาณิชย์   ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้น    พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดหาสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้มาตรวจคัดเลือกสถานที่ก่อสร้างเห็นว่าอำเภอด่านซ้ายเป็นอำเภอที่อยู่ในเขตทุรกันดารจึงได้พิจารณาและเลือกอำเภอด่านซ้ายเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 1 แห่งในจำนวน  20  แห่งและสั่งให้ทางจังหวัดและอำเภอจัดหาสถานที่สร้างใหม่  เพราะสถานที่เดิมไม่เหมาะสมและมีที่ดินเพียง 3 ไร่ เท่านั้นดังนั้น  นายแพทย์อุเทือง  ทิพรส  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยขณะนั้นพร้อมด้วยนายอำเภอด่านซ้าย เรือตรีไพเวศ เศรษฐประนัยน์ ได้ร่วมกันจัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างได้จำนวน 37 ไร่ ซึ่งเป็นที่สาธารณสุข 21 ไร่ และราษฎรบริจาคให้อีก 16 ไร่ และทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารพร้อมด้วยพระวรชายา  ได้เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2520
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายก่อสร้างได้แล้วเสร็จเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ.2522 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จมาทรงเปิดโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2523 สิ้นค่าก่อสร้าง 9,180,000 บาท(เก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
 
สถานที่ตั้ง ถนนเลย-ด่านซ้าย ห่างจากที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย 3 กิโลเมตร
 
ที่อยู่         โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
 
                168 ม.3 ต.ด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
 
                จังหวัดเลย 42120
 
                โทรศัพท์ 0-4289-1314,0-4289-1276
 
                โทรสาร 0-4289-1276
 
ฐานะ        โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง
 
                                                                                            
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com