โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
1 ซ. 9 ถ.ชมฐีระเวช ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
Facebook | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ประวัติโรงพยาบาล
 
 
พ.ศ. 2507 เป็นสถานีอนามัยชั้น 1
พ.ศ. 2519 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง
พ.ศ. 2521 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ขนาด 30 เตียง
พ.ศ. 2522 วันที่ 19 มีนาคม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาล
พ.ศ. 2523 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง
พ.ศ. 2527 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 90 เตียง
พ.ศ. 2533 จัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาตะพานหิน
พ.ศ. 2536 ได้รับรางวัล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดีเด่น ภาคเหนือ
พ.ศ. 2538 ได้รับรางวัลโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น อันดับ 1 ด้านการปรับโฉมสถานบริการสาธารณสุข
พ.ศ. 2540 ได้รับรางวัล โรงพยาบาลและสถานบริการดีเด่นระดับเขต ด้านการพัฒนาระบบบริการด่านหน้า
พ.ศ. 2541 ได้รับการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานสากล ISO 9002 เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกที่ผ่านการรับรอง
พ.ศ. 2541 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชสาสน์ชมเชยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
พ.ศ. 2542 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเปิดตึกอุบัติเหตุ
พ.ศ. 2543 ได้รับเลือกจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นองค์กรที่มี Best Practices เรื่อง "การสร้างความประทับใจและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า"
พ.ศ. 2543 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
พ.ศ. 2544 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000
พ.ศ. 2546 ได้ผ่านการรับรองโรงพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
พ.ศ. 2546 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานนามตึก "วชิรมาตานุกูล" แก่ตึกสูติกรรมและคลอด ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ
พ.ศ. 2547 ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 รอบที่ 2
พ.ศ. 2549 ผ่านการรับรอง HA และ HPH
พ.ศ. 2550 ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 รอบที่ 3
พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลโรงพยาบาลที่มีคุณภาพบริการตามมาตรฐานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2550 ผ่านการรับรองโรงเรียนพ่อแม่
พ.ศ. 2551 รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)

 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com