โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี
145 ม.7 ถ.บริบาลดำริ ตำบล ศรีสุทโธ อำเภอ บ้านดุง อุดรธานี 41190
โทร 042-273702, 042-273700
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 CLINIC SERVICE | ตารางคลีนิคและการปฏิบัติงาน
 
 
1. MONDAY | จันทร์ - งานคลินิกพิเศษ : Asthma, COPD, Thyroid
-เวชปฎิบัติฯ : DM, HT
-คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 08.00 - 16.00 น.
06.00-16.00 น.
06.00-16.00 น.

2. TUESDAY | อังคาร - งานคลินิกพิเศษ : HT, stoke, หลอดเลือดหัวใจ, CAPD
-งานเวชปฎิบัติฯ : Pap smear, วัคซีน, นรีเวชกรรม
-คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 07.00 - 16.00 น.
08.00-16.00 น.
06.00-16.00 น.

3. WEDNESDAY | พุธ - งานคลินิกพิเศษ : Thyroid, Epilepsy, Warfarin, CKD
-งานเวชปฎิบัติฯ : ANC
-งานผู้ป่วยนอก : ภูมิแพ้
-คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 08.00 - 16.00 น.
06.00-16.00 น.

4. THURSDAY | พฤหัสบดี - งานคลินิกพิเศษ : DM, สุขภาพจิต
-งานผู้ป่วยนอก : Thalassemia
-งานเวชปฎิบัติ : ANC High Risk
-คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 06.00 - 16.00 น.
08.00-16.00 น.
08.00-16.00 น.
06.00-16.00 น.

5. FRIDAY | ศุกร์ - งานคลินิกพิเศษ : DM
-งานเวชปฎิบัติฯ : ANC รายใหม่
-คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 06.00 - 16.00 น.
08.00-16.00 น
06.00-16.00 น.
ประวัติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

ปี พ.ศ.๒๕๐๖  บ้านดุง  ได้รับอนุมัติตั้งเป็นกิ่งอำเภอ มีนายสงวน  เพชรวิเศษ  เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอ   ได้ของบประมาณสร้างสถานีอนามัยชั้น ๒  ที่ตำบลบ้านดุง  ได้รับงบประมาณก่อสร้างและเปิดให้บริการในปี พ.ศ.๒๕๐๘  โดยมีนายเวชสิทธิ์       ประชัยโย  เป็นอนามัยอำเภอ
 
 
ปี พ.ศ.๒๕๒๐  นายฮึกหาญ  โตมรศักดิ์  นายอำเภอบ้านดุง  ของบประมาณสร้างโรงพยาบาลอำเภอบ้านดุง  ในขณะนั้นรัฐบาลและพสกนิกรได้ร่วมบริจาคทรัพย์      เป็นกองทุนการจัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้น  โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบจัดสร้างโรงพยาบาลด้วยเงินกองทุนนี้  จึงอนุมัติให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ใน พ.ศ.๒๕๒๐ ค่าก่อสร้างประมาณ ๗,๖๙๒,๘๒๒  บาท ในเนื้อที่  ๒๓  ไร่  ที่ตำบลศรีสุทโธ  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี
 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๐  และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง  เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๒  โดยมีนายแพทย์ชัยวุฒิ  บัณฑิต  เป็นผู้อำนวยการคนแรก  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง  ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๐  ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๗  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ได้งบประมาณยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด ๖๐ เตียง ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ และได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด ๙๐ เตียง  โดยการพึ่งพาตนเอง  ปีงบประมาณ ๒๕๔๔  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๒๐ เตียง
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com