โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ยะลา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ยะลา
ตำบลยะหา อำเภอยะหา ยะลา 95120
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ยะลา

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ยะลา
 

 ประวัติก่อตั้งของโรงพยาบาล
แต่เดิมอำเภอยะหาไม่มีโรงพยาบาลอำเภอมีแต่สถานีอนามัยชั้น ๒ ประจำอำเภอ ๑ แห่งประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องเดินทางไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจังหวัด ซึ่งห่างจากอำเภอ ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร บางตำบลก็อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปไกลๆ ทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอันมากเมื่อ ร.ต.ประวิทย์ กาญจนโอภาษ ย้ายเข้ามารับตำแหน่งนายอำเภอยะหาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้ทราบถึงปัญหานี้จึงได้เริ่มวางโครงการที่จะสร้างโรงพยาบาลอำเภอขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนดังกล่าว ในการจัดหาสถานที่สร้างโรงพยาบาลอำเภอนั้น นายอำเภอยะหาได้ติดต่อขอบริจาคที่ดินจากนายบุญชอบ สาครินทร์ คหบดีในอำเภอเมืองยะลาซึ่งมีที่ดินที่เหมาะสมอยู่ ๑ แปลงเนื้อที่ ๑๓ ไร่อยู่ห่างจากชุมชนอำเภอยะหาประมาณ ๑ กิโลเมตร และได้ของบประมาณที่จะสร้างโรงพยาบาลอำเภอขนาด ๑๐ เตียงขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๒๑ แต่โอกาสที่จะได้รับอนุมัติจากส่วนกลางมีน้อย ต่อมารัฐบาลมีนโยบายจัดสร้างโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นของขวัญแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีอภิเษกสมรส ๓ มกราคม ๒๕๒๐ ด้วยเงินทรัพย์สินและสิ่งของ ซึ่งได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศ
 
โครงการสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาได้เริ่มขึ้นเมื่อมีการเสนอเรื่องที่จะให้สร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในเขตอำเภอยะหา ในที่ประชุมจังหวัดเพราะมีที่ดินอยู่แล้วและทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายมนตรี ตระหง่าน) ก็ให้การสนับสนุนโครงการนี้ โดยขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นที่น่ายินดีนายบุญชอบ สาครินทร์ ได้ยินดีบริจาคที่ดิน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ตำบลยะหาเนื้อที่ ๔๕ ไร่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวา น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสำหรับก่อสร้างโรงพยาบาล
 
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ ศาสตราจารย์เรือโทนายแพทย์ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางมาสำรวจสถานที่ที่จะสร้างโรงพยาบาลในอำเภอยะหา ในที่สุดเมื่อมีการประกาศรายชื่อจังหวัดที่จะสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอยะหา เป็นอำเภอหนึ่งใน ๒๐ แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกด้วย ซึ่งเป็นที่ปลื้มปิติยิ่งนักของชาวจังหวัดยะลา
 
พิธีวางศิลาฤกษ์ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๐ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และในโอกาสนี้มีผู้บริจาคเงินจัดตั้งเป็นมูลนิธิ "แฉล้ม สุวรรณประกร” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและร่วมถวายความจงรักภักดี เนื่องในวันพระราชพิธีอภิเษกสมรส
 
มูลนิธิ "แฉล้ม สุวรรณประกร และญาติมิตร" มีเงินทุนในระยะแรกดำเนินการ ๑๓๔,๘๐๓ บาทอนุญาตให้ใช้ดอกผลสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา สำหรับการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ในระยะแรกได้รับเงินจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน ๘,๔๗๐,๐๐๐ บาท
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com