โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ยโสธร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ยโสธร
284 ถ.ทยาปัสสา ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ยโสธร

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

บริการทางการแพทย์
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.00 - 16.00 น.
 
แพทย์เฉพาะทาง
เปิดให้บริการ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์
เวลา 08.00 - 16.00 น.
 
บริการตรวจสุขภาพ ประจำปี
เปิดให้บริการ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์
เวลา 08.00 - 16.00 น.
 
 
บริการแพทย์แผนไทย
เปิดให้บริการ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์
เวลา 08.00 - 16.00 น.
 
กายภาพบำบัด
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์,เสาร์ - อาทิตย์
เวลา 08.00 - 16.00 น.
 
ทันตกรรม
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์,เสาร์ - อาทิตย์
เวลา 08.00 - 16.00 น.
 
One Day Surgery (ODS)
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์,เสาร์ - อาทิตย์
เวลา 08.00 - 16.00 น.
 ความเป็นมาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 
   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กำเนิดขึ้นจากความรัก และความศรัทธาของปวงประชาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร เพื่อเป็นโรงพยาบาลสำหรับให้บริการแก่ ทหาร ตำราจ พลเรือน อาสาสมัครและประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลทุรกัรดารได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
  โดยโครงการก่อสร้างเริ่มขึ้นใน พ.ศ.2520 ในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร โดยดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลอำเภอ ขนาด 30 เตียง ในอำเภอเท้องถิ่นทุรกัรดาร ในขนณะนั้น
ปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้งหมด 21 แห่ง
ผลงานสู่การพัณนา
ปี พ.ศ. ผลงานที่สำคัญ
พ.ศ.2480 เป็นสุขศาลาประจำกิ่งอำเภอเลิงนกทา
พ.ศ.2490 เป็นสุขศาลาประจำอำเภอเลิงนกทา
พ.ศ.2512 เป็นสถานีอนามัย ชั้น 1 ประจำอำเภอเลิงนกทา
พ.ศ.2516 เป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบท
พ.ศ.2518 เป็นโรงพยาบาลอำเภอเลิงนกทา
พ.ศ.2520 28 กันยายน 2520 สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงวางศิลาฤกษ์
พ.ศ.2521 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
พ.ศ.2522 สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำพิธีเปิดโรงพยาบาล
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com