โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
รับประกันสังคม
444 หมู่ 11 ซอยวัดญาณสังวราราม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ 08:30-16:30
หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข้อมูลบริการ

ห้องประชุม (Meeting Rooms)
บริการห้องสำหรับจัดประชุมสัมมนาพร้อมด้วยระบบเครื่องเสียง มี 2 แบบคือ
- ห้องประชุมแบบ Amphitheater เหมาะสำหรับการบรรยาย สามารถรองรับเข้าประชุมสัมมนาได้ 105 คน
- ห้องประชุมแบบอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ รองรับได้ 80 – 100 ท่าน

ห้องพัก (Rooms)
เน้นการออกแบบสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนและสร้างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะ มีทั้งแบบห้องพักเดี่ยว และห้องพักคู่ แต่ละห้องได้รับการตกแต่งอย่างอบอุ่น ปลอดภัยสะอาด และสวยงาม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน ดังนี้ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น โทรศัพท์ภายใน และ Internet
More info view site
สอบถามบริการติดต่อได้ที่ 038343568 แผนกผู้ป่วยนอก
ติดต่อ นักกายภาพบำบัด ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
More info view site
คลินิกกายภาพบำบัดให้บริการกายภาพบำบัด (Rehabilitation Service)
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. .ในกรณีผู้ป่วยนอก
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ในกรณีผู้ป่วยใน
More info view site
ติดต่อที่ห้องตรวจเวลา 20.00น. ของวันนัด
อัตราค่าบริการ ครั้งละ 8,000 บาท/ครั้ง (สิทธิเบิกจ่ายตรงเบิกได้ตามระเบียบ เสียค่าบริการส่วนเกิน 1,000 บาท)
ติดต่อสอบถามบริการได้ที่ โทรศัพท์ 038-343-568 แผนกผู้ป่วยนอก ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
More info view site
บริการทางการแพทย์
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฏราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี ให้บริการผู้ป่วยทางด้านฟื้นฟูสุขภาพทางกาย โดยมีบริการดังนี้

บริการกายภาพบำบัด
บริการแพทย์แผนจีน(ฝังเข็ม)
บริการนวดแผนไทย
บริการธาราบำบัด
บริการตรวจรักษาคลินิกผู้สูงอายุ
โดยเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

สามารถติดต่อสอบถามบริการได้ที่หมายเลข 038343568 แผนกงานบริการผู้ป่วยนอก
More info view site
ติดต่อสอบถามบริการได้ที่ 038-343-568 แผนกบริการผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
More info view site
บริการนวดแผนไทยทางการแพทย์
นวดแผนไทยเป็นการรักษาแบบแผนไทย เพื่่อช่วยในการรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย ซึ่งเปิดรับบริการ 10-12 ท่าน/วัน ราคา ครั้งละ 250 บาท ต่อครั้ง เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30น.
More info view site
คลินิกผู้สูงอายุ เป็นการดำเนินงานด้านจัดบริการคลินิกเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ผู้สุงอายุ ได้แก่ การตรวจประมินกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ (Geriatric Syndrome) โดยใช้แบบประเมินตามคู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข สรุปวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ ส่งต่อเข้ารับ คำปรึกษาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

โดยคลินิกผู้สุงอายุ เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 - 15.00น. (ปิดรับบัตรคิวช่วงเช้า เวลา 11.00น. และปิดรับบัตรคิวช่วงบ่าย เวลา 15.00น.)

ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 038-343-568 แผนกบริการผู้ป่วยนอก

(เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
More info view site
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
 
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com