โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล
84/3 ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300
Facebook | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลเอกชน
ชื่อผู้ประกอบกิจการสถานบริการ (บุคคล/บริษัท) บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ 
ใบอนุญาตเลขที่ : 10201004549
ชื่อผู้ดำเนินการสถานบริการ : นายแพทย์สินธิป พัฒนะคูหา
ใบอนุญาตเลขที่ : ด.10201001153
 
ระบุจำนวนเตียงที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการ : 50 เตียง
ระบุจำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง : 30 เตียง
ประวัติการก่อตั้ง : ชื่อเดิมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เปิดเมื่อ 1 มิถุนายน 2544 ขนาด 100 เตียง เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าเมื่อ 1 ตุลาคม 2544 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสยามราษฎร์ในปี 2546 และปี 2548 ลดจำนวนเตียงลงเหลือ 50 เตียง พื้นที่รับผิดชอบมี ต.ช้างเผือก , ต.สุเทพ , ต.ฟ้าฮ่าม , ต.สันผีเสื้อ , ต.ป่าตัน , ต.ป่าแดด , ต.ดอนแก้ว
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com