โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล

84/3 ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

 
 โรงพยาบาลเอกชน
ชื่อผู้ประกอบกิจการสถานบริการ (บุคคล/บริษัท) บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ 
ใบอนุญาตเลขที่ : 10201004549
ชื่อผู้ดำเนินการสถานบริการ : นายแพทย์สินธิป พัฒนะคูหา
ใบอนุญาตเลขที่ : ด.10201001153
 
ระบุจำนวนเตียงที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการ : 50 เตียง
ระบุจำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง : 30 เตียง
ประวัติการก่อตั้ง : ชื่อเดิมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เปิดเมื่อ 1 มิถุนายน 2544 ขนาด 100 เตียง เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าเมื่อ 1 ตุลาคม 2544 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสยามราษฎร์ในปี 2546 และปี 2548 ลดจำนวนเตียงลงเหลือ 50 เตียง พื้นที่รับผิดชอบมี ต.ช้างเผือก , ต.สุเทพ , ต.ฟ้าฮ่าม , ต.สันผีเสื้อ , ต.ป่าตัน , ต.ป่าแดด , ต.ดอนแก้ว
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

ด่วน รับสมัครงาน
พ่อบ้านและดูแลสวน 1 ตำแหน่ง
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com