โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (โรงพยาบาลยาสูบ)

โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (โรงพยาบาลยาสูบ)
184 ถนนพระรามที่ 4 แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (โรงพยาบาลยาสูบ)

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เดิมชื่อ โรงพยาบาลยาสูบ
บริการแก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆ และบุคคลทั่วไป รักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทางหลายสาขา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร แพทย์แผนไทย ศูนย์ไตเทียม
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • คลินิกกุมารเวชกรรม
 • คลิกนิกศัลยกรรมทั่วไป กระดูกและข้อ
 • คลินิกสูตินรีเวชกรรม
 • แผนกฉุกเฉิน
 • คลินิกจักษุ
 • คลิกนิกหูคอจมูก
 • คลินิกโรคไต ไตเทียม
 • คลินิกทางเดินอาหาร
 • คลินิกระบบปัสสาวะ
 • คลินิกทันตกรรม
 • คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
หมายเลขโทรศัพท์สายในชั้น1,2 (ที่กลับมาเปิดให้บริการพื้นที่เดิม)

ขั้น 1
 • ประชาสัมพันธ์ 3101
 • เวชระเบียนนอก 3103,3128
 • OPD1 - คลินิกอายุรกรรม ศัลยกรรม (ติดต่อสอบถามคิว) 3102,3104
 • คลินิกกุมาร 3161
 • แพทย์แผนไทย 3123,3125
 • หน่วยฉุกเฉินฯ 3117
 • ห้อง Lab 3157
 • กองเภสัชกรรม
  - จ่ายยานอก 3164
  - จ่ายยาใน 3158
  - คลังยา 3162
 • การเงินนอก 3167
 • นักสังคมสงเคราะห์ 3151
ชั้น 2
 • OPD2
  - เคาน์เตอร์พยาบาล 3201,3206
  - คลินิกจักษุ 3205
  - ห้องตรวจคลินิกหู คอ จมูก ติดต่อแพทย์ที่ออกตรวจ) 3202
  - ห้องตรวจอายุรกรรมพิเศษ (ติดต่อแพทย์ที่ออกตรวจ) 3203
 • คลินิกสูติฯ 3226
 • ศูนย์ผิวหนัง 3224
 • หน่วยกายภาพบำบัด 3218-3220
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com