News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โรงพยาบาลสัตว์ของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ HealthServ.net
โรงพยาบาลสัตว์ของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ HealthServ.net

รายชื่อโรงพยาบาลสัตว์ของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

โรงพยาบาลสัตว์ของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ HealthServ


โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เวลาทำการ
เวลารับบัตร 07.00-11.30น. และ 13.00-15.00น.
คลินิกนอกเวลา 17.00-20.00น.
โทรศัพท์ 02-218-9751
Facebook
Website
แผนที่
 

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เวลาทำการ จันทร์-พฤหัส เวลา 08.30 น.-14.00 น. ศุกร์ เวลา 08.30 น.-11.00 น. นอกเวลาราชการ เวลา 08.30 -14.00 น. ทุกเย็น เวลา 16.30 -20.00 น. ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์ : 02-942-8756-9 ต่อ 2118
Facebook
Website
แผนที่
 

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์: 034-351901-3 ต่อ 2101-3

เปิดให้บริการ

จันทร์ - พฤหัสบดี 08.30 น. - 16.30 น. และ 17.00 น. - 20.00 น. 
ศุกร์ 08.30 น. - 12.00 น. และ 17.00 น. - 20.00 น.  
เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ 09.00 น. - 14.00 น. และ 17.00 น. - 20.00 น.  

บริการของคลินิกเฉพาะทาง เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
จันทร์ คลินิกระบบสืบพันธุ์ 
อังคาร คลินิกโรคผิวหนัง  
พุธ โรคตา เนี้องอก ระบบสืบพันธุ์  
พฤหัสบดี โรคหัวใจ  
ศุกร์ คลินิกระบบสืบพันธุ์  

การบริการกรณีฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤต

แผนกฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลสัตว์ฯ สามารถให้บริการในกรณีฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤตได้อย่างทันถ่วงที ด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต
Facebook
Website
แผนที่
 

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ

121 ม.8 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 032-389182, 032-389046
โทรสาร : 032-389295

เปิดให้บริการ

เวลาในการให้บริการฝ่ายสัตว์เลี้ยง เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 -19.30 น. ยกเว้นวันศุกร์หยุดให้บริการเวลา 11.30 -16.30 น.
เวลาให้บริการฝ่ายสัตว์ใหญ่ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลสัตว์ มก.หนองโพ 13.00 น. - 16.00 น.
จันทร์ คลินิกพิเศษระบบประสาท
อังคาร คลินิกพิเศษโรคผิวหนัง  
พุธ คลินิกพิเศษสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ,คลินิกพิเศษโรคแมว  
พฤหัสบดี คลินิกพิเศษโรคหัวใจ  
Facebook
Website
แผนที่
 

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน 

ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 
โทรศัพท์ 032-909234-5

เปิดให้บริการ

จันทร์-พฤหัส  08.30 น. - 16.00 น.
ศุกร์  08.30 น. - 11.30 น. 
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ  08.30 น. - 16.00 น.
คลินิกนอกเวลาราชการ  17.00 น. - 19.30 น.
Facebook
Website
แผนที่
โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

เวลาทำการ

คลินิกในเวลาราชการ จันทร์ - พฤหัสบดี 08.30 -15.30 น. วันศุกร์ 08.30 -11.30 น.
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เปิดให้บริการทุกวันเวลา 17.00 - 20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์เปิดให้บริการ 08.30 - 15.30 น.

คลินิกฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤติ เปิดให้บริการทุกวันเวลา 08.30 – 20.00 น.
โทร.02-441-5245-6
Facebook
Website
แผนที่
 

โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

เวลาทำการ
จันทร์-อังคาร เช้า 09.00-11.30 น. บ่าย 13.00-19.30 น.
พุธ เช้า 09.00-11.30 น.บ่ายปิดบริการ
พฤหัส-ศุกร์ เช้า 09.00-11.30 น. บ่าย 13.00-19.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ เช้า 09.00-11.30 น. บ่าย 13.00-17.00 น.
หยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผ่าตัดศัลยกรรมโทรนัดล่วงหน้า
โทรศัพท์. 02-988-3655 ต่อ 4118,4119 หรือ 084-4550925
Facebook
Website
แผนที่
 

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถนนริมคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เวลาทำการ
เปิดทุกวัน 08:00-16:00
โทรศัพท์: 053-948-031, 053-948-032
Facebook
Website
แผนที่
 

โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. (ไม่พักเที่ยง) ปิดรับบัตร 16.00 น.-
พฤหัสบดี 08.30 - 11.30 น. ปิดรับบัตร 11.30 น. ตั้งแต่เวลา 12.00 น. งดให้บริการ
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 20.00 น.(พักเที่ยง) ปิดรับบัตร รอบเช้า 11.30 น. รอบเย็น 19.30 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 16.00 น. (พักเที่ยง) ปิดรับบัตร 15.30 น.

หน่วยสัตว์ป่วยฉุกเฉินและวิกฤต: จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. โทร.0-4320-2283
โทรศัพท์: 043-009700 ต่อ ห้องยา 44382 มือถือห้องยา 089-861 2277 ห้องการเงิน 44381 ศัลยกรรม 44383 สัตว์ป่วยใน 089-863-4322
รถพยาบาลสัตว์ฉุกเฉิน 0-4320-2283
Facebook
Website
แผนที่
 

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ (ชั้น 1 และ 2) ถนนปุณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร 087-6305-995, 07428-9607
Website

โครงการเพื่อสังคมเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง


บ้านรักหมาศาลายา

ชื่อหน่วยงาน : โครงการรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพสุนัขจรจัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และพัฒนาต้นแบบสาธิตการจัดการสุนัขจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืน

ที่อยู่ :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-5242 คุณเมธาวี (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คณะฯ)
โทรศัพท์ 063-241-1048 คุณปรเมศ (เจ้าหน้าที่โครงการ)
โทรสาร 02-441-0773 (โปรดระบุ บ้านรักหมา) สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ
facebook : บ้านรักหมาศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล - Salaya Dog Shelter Mahidol University
แผนที่ หมายเหตุ : หากข้อมูลไม่ถูกต้อง/ไม่อัพเดต หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูลในเพจนี้ แจ้งมาได้ที่ healthserv.net@gmail.com

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง