โรงพยาบาลสันป่าตอง

โรงพยาบาลสันป่าตอง
149 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบล ยุหว่า อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
โทร 053-931700
Fax 053-931712
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสันป่าตอง

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 
 

ประวัติโรงพยาบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลสันป่าตอง ดิมตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ซึ่งมีเนื้อที่ 3 งาน ก่อสร้างโดยใช้เงินงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข เปิดทำการครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2501

ปีงบประมาณ 2520 กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติเงินเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง

เดือนพฤษภาคม 2522 กระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้ง นายแพทย์พิษ รักสกุลกานต์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และอนามัยสันป่าตอง ประชาชนมารับบริการตรวจรักษา ผ่าตัด คลอดจนมารับคำแนะนำบริการจำนวนมาก สถานที่คับแคบ ไม่สะดวกในการให้บริการ ไม่สามารถขยายสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนได้ คณะกรรมการจัดสรรได้มีมติให้ที่ดิน เนื้อที่ 72 ไร่ สร้างโรงพยาบาลสันป่าตอง ที่ดินดังกล่าวห่างจากถนนเชียงใหม่-ฮอด ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นเนื้อที่เนินสูงไม่เหมาะสมต่อการสร้างโรงพยาบาล ได้มีการต่อรอง เพื่อแลกเปลี่ยนที่ดินที่จะสร้างโรงพยาบาล กับที่ดินของวิทยาลัยพลศึกษา ในขณะนั้น นายแพทย์บุญสม มาร์ติน ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษาและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนที่ดินดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงตกลงเลือกที่ดินแปลงใหม่ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ และห่างจากถนนเชียงใหม่-ฮอด ประมาณ 250 เมตร ของบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข

ในปีงบประมาณ 2523 คณะกรรมการได้ขออนุญาตดำเนินการจัดสร้างเหรียญรูปเหมือนของพระครูมหาพุทธาภิบาล เพื่อให้ประชาชนบูชาไปสักการะ เป็นการหาทุนเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลสันป่าตองเป็นครั้งแรก โรงพยาบาลสันป่าตองร่วมกับอำภอสันป่าตอง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2523 ร่วมกันจัดหาทุนก่อสร้าง จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดหาทุนสร้างโรงพยาบาลสันป่าตอง โดยขณะนั้นได้รับความร่วมมือจากข้ราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ลูกเสือ-ซาวบ้าน ตลอดจนคณะพระสงฆ์ มีท่านพระครูขันตยากรณ์ เจ้าคณะอำเภอสันป่าตองในขณะนั้น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพิรัตน์ วรปรีดี นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานฝ่ายยราวาส แต่เนื่องจากการก่อสร้างยังต้องใช้เงินหลายล้านบาท เงินที่บริจาดยังไม่เพียงพอ นายอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎได้ช่วยเหลือ ด้วยการขอเงินงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข
 
วันที่ 8 มิถุนายน 2523 นายทองหยด จิตตวีระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจดูสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสันป่าตอง ได้อนุมัติก่อสร้างตึกผู้ป่วยนอก จำนวน 1 หลัง ตึกผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 6,338,100 บาท และเงินบริจาคอีก จำนวน 191,900 บาท ต่อมาโรงพยาบาลสันป่าตองก็ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณรูเรื่อยมา เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพัก ระดับ 3-4, บ้านพักระดับ 1-2, ทางเชื่อมอาคารยาว 40 เมตร โรงครัว โรงซักฟอก รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าและสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2524 กระทรวงสาธารณ์สุขจึงให้งบในการติดตั้งระบบประปาของโรงพยาบาลสันป่าตอง และให้บริการเป็นครั้งแรก วันที่ 13 กรกฎาคม 2524 เป็นต้นมา 
 
จนในวันที่ 9 เมษายน 2525 โรงพยาบาลสันป่าตองจึงได้เปิดอย่างเป็นทางการ โดย นายทองหยด จิตตวีระ อดีตรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีเปิด และให้การบริการ จนกระทั่งได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชนาด 30 เตียง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2525 และวันที่ 18 มิถุนายน 2532 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง วันที่ 1 ตุลาคม 2540 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง 
ตามลำดับ 
 
หลังจากนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ในวันที่ 9 กันยายน 2542 เวลาประมาณ 11.00 ได้เกิดระเบิดของโรงงานอบลำใย บริษัท หงส์ไทยการเกษตร จำกัด ตั้งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลสันป่าตอง ประมาณ 200 เมตร พนักงานโรงงานอบลำไยเสียชีวิตทันทีนับสิบชีวิต เกิดความเสียหายแก่โรงพยาบาลสันป่าตอง ตลอดทั่วทั้งโรงพยาบาล ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้ นายกร ทัพพรังสี รัฐมนดรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มาเยี่ยมโรงพยาบาลสันป่าตอง และกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อการซ่อมแซมประกอบกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคเงิน เพื่อช่วยสนับสนุนการช่อมแซม 
 
ขณะเดียวกันก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการก่อสร้างอาคารรวมใจ เพื่อใช้เป็นอาคารชั่วคราวในการให้บริการจนกระทั่งการซ่อมแซมต่างๆ เรียบร้อย และวันที่ 1 ธันวาคม 2542โรงพยาบาลสันป่าตอง ได้เปิดให้บริกรอย่างเป็นทางการ หลังเหตุการณ์ระเบิด โดย นายกร ทัพพรั่งสี เป็นประธานพิธีเปิด เดือนมิถุนายน 2544
 
และในปี 2546 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 120 เตียง 
 
วันที่ 26 มกราคม 2561 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 130 เตียง หลวงปู่ครูบาดวงดี สุภัทโท ได้มีดำริ สร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษ (อาคารสุภัทโท) จำนวน 30 ห้อง มูลค่า 30 ล้านบาท จึงได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2545 และเปิดให้บริการเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2552
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com