โรงพยาบาลสิงห์บุรี

โรงพยาบาลสิงห์บุรี
917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
TEL. 036-522508-11
FAX. 036-522515
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสิงห์บุรี

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตั้งอยู่ที่ ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 33 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2495 วันที่เปิดให้บริการ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498  ด้วยงบประมาณจากรัฐบาล มีเตียงคนไข้ 10 เตียง ต่อมาได้รับความเมตตาจากพระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมังกโร) ก่อสร้างอาคารมอบให้โรงพยาบาลสิงห์บุรีจำนวน 4 หลัง เป็นเงิน 250 ล้านบาท ปัจจุบันมีเตียงสามารถรองรับคนไข้ ถึง 282 เตียง ให้บริการผู้ป่วยทั่วไป (มีการดูแลผู้ป่วยหลายสาขา) มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจำนวน 801 คน ผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 1109 ราย (ตุลาคม 2557– กันยายน 2558) รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพประชากรอำเภอเมืองสิงห์บุรี จานวนประชากร 56,657 คนและรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในจังหวัดสิงห์บุรี
 

ประวัติโรงพยาบาลสิงห์บุรี

โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตั้งอยู่ที่ ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 33 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2495 วันที่เปิดให้บริการ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498  ด้วยงบประมาณจากรัฐบาล มีเตียงคนไข้ 10 เตียง ต่อมาได้รับความเมตตาจากพระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมังกโร ) ก่อสร้างอาคารมอบให้โรงพยาบาลสิงห์บุรีจำนวน 4 หลัง เป็นเงิน 250 ล้านบาท ปัจจุบันมีเตียงสามารถรองรับคนไข้ ถึง 282 เตียง ให้บริการผู้ป่วยทั่วไป (มีการดูแลผู้ป่วยหลายสาขา) มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจำนวน 801 คน ผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 1109 ราย (ตุลาคม 2557– กันยายน 2558) รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพประชากรอำเภอเมืองสิงห์บุรี จานวนประชากร 56,657 คนและรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในจังหวัดสิงห์บุรี
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com