× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสิชล ชวนผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี

โรงพยาบาลสิชล ชวนผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี HealthServ.net
โรงพยาบาลสิชล ชวนผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี HealthServ.net

ผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลสิชล ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี
ลงทะเบียนผ่าน QR CODE ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2565
ฉีดวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00-18.00 น.
ณ หอประชุมอารีรักษ์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประกันสุขภาพ
โทร 075-535639

โรงพยาบาลสิชล ชวนผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี HealthServ

ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลสิชล

โรงพยาบาลสิชล

189 หมู่ 5 ถ.ศุภโยคพัฒนา ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
โทรศัพท์ 075-535630-4, 075-536336-7
โทรสาร 075-536381
บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง