โรงพยาบาลสิโรรส

โรงพยาบาลสิโรรส
247, 249 ถนน สิโรรส สะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา 95000
073-223600-4
073-244515
073-221866
mk-siroros@gmail.com
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสิโรรส

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลสิโรรส
 ตั้งอยู่บนพื้นที่จังหวัดยะลา เขตชุมชนเมืองขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 25.7 ตารางวา เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 2 อาคาร อาคารแรกให้บริการตรวจรักษา เปิดให้บริการขนาด 60 เตียง และอาคารสองเป็นอาคาร 3 ชั้น เป็นอาคารแผนกโภชนาการ/ห้องอาหารโรงพยาบาลและห้องพักพนักงาน ด้านหน้าของโรงพยาบาลเป็นถนนสายหลักของตัวเมือง การจราจรคับคั่ง อยู่ห่างจากโรงพยาบาลศูนย์ยะลาประมาณ 300 เมตร ตรงข้ามโรงพยาบาลเป็นศูนย์ออกกำลังกายทั้งแบบสนามกลางแจ้ง หอประชุมสำหรับแอโรบิกแดนซ์ รวมทั้งฟิตเนส รอบรั้วของโรงพยาบาลเป็นชุมชนที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่เป็นบ้านที่อยู่อาศัย และบ้านเช่าของบุคลากรโรงพยาบาล นักศึกษาและพนักงานบริษัทต่างๆในละแวกใกล้เคียง


 
โรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิ สามารถรักษาโรคเฉพาะทางดังนี้
 ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ
 อายุรกรรมระบบหลอดเลือดและหัวใจ
 อายุรกรรมโรคทรวงอก
 โสต ศอ นาสิก
 จักษุ
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com