โรงพยาบาลสุขุมวิท ENG

1411 ถนนสุขุมวิท แขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสุขุมวิท

ข้อมูลบริการ

ราคา 15,000
อย่าละเลยปัญหาการนอน ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ หากสงสัยว่าตนเองมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ควรเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจหาสาเหตุ
More info view site
 
     โรงพยาบาลสุขุมวิทเปิดให้บริการมายาวนานกว่า 40 ปี เดิมเป็นโรงพยาบาลของกองทหารอเมริกัน ใช้ชื่อว่า Fifth Field U.S. Army Hospital ก่อตั้งขึ้น และ เปิดดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2520 ด้วยทุนดำเนินการ 5 ล้านบาท จำนวนเตียง 110 เตียง และบนพื้นที่ 9 ไร่เศษ และเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกๆในกรุงเทพฯ ถึงวันนี้เป็นเวลา 40 ปีพอดี แต่เนื่องจากโรงพยาบาลสุขุมวิทมีอาคารที่จะรับผู้ป่วยให้พักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลเพียงหลังเดียวซึ่งเป็นอาคารสูง 5 ชั้นและอาคารหลังนี้ได้มีการปรับปรุงภายในอาคารทำให้สามารถรองรับผู้ป่วยลดลงเหลือ จำนวนเตียง 72 เตียง
 
          อาคารใหม่มีความสูง 15 ชั้น มีพื้นที่ให้บริการกว่า 5 หมื่นตารางเมตร สามารถรองรับผู้ป่วยในได้ถึง 243 เตียง มีศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่เพิ่มขึ้นในการให้บริการแก่ผู้ป่วยได้มากกว่า 2,000 รายต่อวัน
 
          โรงพยาบาลสุขุมวิท ยังคงยึดมั่นในแนวทางเดิม คือ "เน้นที่คุณภาพในการบริการ มีการจัดการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม โดยเน้นความปลอดภัยในการดูแลรักษาเป็นหลัก เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและปลอดภัย มีการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงสถานที่ตลอดเวลาที่ผ่านมา"
 ศูนย์รักษาโรค โรงพยาบาลสุขุมวิท
ศูนย์รักษาทั้งหมด 15 ศูนย์ของเรา ผ่านมาตรฐาน JCI
ยืนยันความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทุกท่าน ถึงคุณภาพ
ความเชี่ยวชาญ และสร้างมาตรฐานความปลอดภัย
ศูนย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
ศูนย์เด็ก
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศูนย์ตา
ศูนย์เต้านม
ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์ทันตกรรม
ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ
ศูนย์ผิวหนังเลเซอร์และความงาม
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง
ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ
ศูนย์โรคหัวใจ
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์ศัลยกรรม
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศูนย์สูติ-นรีเวช
ศูนย์หู คอ จมูก
ศูนย์อายุรกรรม
ศูนย์เอกซเรย์และภาพวินิจฉัย
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล

1. พยาบาลวิชาชีพ OR, ICU, ER (Senior Nurse)
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
คุณสมบัติ / Qualification :
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
มีใบประกอบอนุญาตวิชาชีพ
มีประสบการณ์เฉพาะทาง อย่างน้อย 3 ปี
มีทักษะในการสอนงาน, มีใจรักการบริการ, สื่อสารภาษาอังกฤษได้

2. พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยใน (Ward)
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
คุณสมบัติ / Qualification :
เพศหญิง
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัญฑิต
มีใบประกอบวิชาชีพฯ
มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป


ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วันทำการ : จันทร์ - วันศุกร์
เวลา : 08.30 - 17.30 น.
โทรศัพท์ : 0-2391-0011 ต่อ 842, 843 หรือ 081-358-8766
E-mail : rampai_jitt@hotmail.com

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)


1. นักรังสีเทคนิค
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
คุณสมบัติ / Qualification :
ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
มีใบประกอบอนุญาตวิชาชีพ
พิจารณานักศึกษาจบใหม่ ที่รอสอบใบอนุญาตฯ
สามารถทำงานเป็นกะได้ ( เช้า – บ่าย – ดึก )


2. พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (PA/NA), OPD, ER, Ward, OR, ผู้ช่วยห้อง LAB, ผู้ช่วยห้องยา
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
คุณสมบัติ / Qualification :
วุฒิ ม.6 อายุ18 ปีขึ้นไป
จบหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ (หลักสูตร 6 เดือนหรือ 420 ชม.)
มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ มนุษสัมพันธ์ดี
สามารถทำงานเป็นกะได้


ฝ่ายสนับสนุนบริการ

1. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และล่ามอังกฤษ (Customer Sevice & English Interpretor)
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
หน้าที่และขอบเขตงาน / Duties and Responsibilities :
• Welcome customer / patients as they arrive at the CSR counter and inquire into how they would like to be assisted.
• Coordinate service and administrative to serve comfort and utmost satisfaction.
• Provides accurate interpretation and translation for customer / patients.
• Provides Custumer Satisfaction Survey.
• Perform other duties as assigned.

คุณสมบัติ / Qualification :
• Bachelor’s degree in Business or any related field.
• Age less than 35 years old.
• Excellent verbal communication skill.
• Strong capability in customers handling and service mindset.


2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (Sales)
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
หน้าที่และขอบเขตงาน / Duties and Responsibilities :
• เสนอขายโปรแกรมด้านสุขภาพต่างๆของโรงพยาบาล
• ออกหน่วยประชาสัมพันธ์การบริการด้านสุขภาพเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขาย
• อื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติ / Qualification :
• ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ด้านการตลาด การขาย การประชาสัมพันธ์ 3 ปีขึ้นไป
• สามารถใชัภาษาอังกฤษได้ระดับดี
• มีบุคลิกภาพและมนุษสัมพันธ์ดี


ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วันทำการ : จันทร์ - วันศุกร์
เวลา : 08.30 - 17.30 น.
โทรศัพท์ : 0-2391-0011 ต่อ 842, 843 หรือ 081-358-8766
E-mail : rampai_jitt@hotmail.com
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com