โรงพยาบาลหนองคาย

โรงพยาบาลหนองคาย
1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
เบอร์ติดต่อโอเปอร์เรเตอร์
(042)-413456-65, (042)-414719
(042)-414794-6, (042)-414894
(042)-420414, (042)-521533-4
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลหนองคาย

ข่าวสาร กิจกรรม

หนองคาย ผู้ตรวจฯ เปิดพิธีปลูกกัญชา ณ โรงปลูกกัญชาวิสาหกิจชุมชนนาฮีเกษตรรุ่งเรือง

โครงการพัฒนาปลูกและแปรรูปกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์บูรณาการกับการแพทย์แผนไทย จังหวัดหนองคาย ปี 2564
07.07.2021

รพ.หนองคาย เปิดช็อปกัญชา ท่อมชงชา (T2C) ผลิตภัณฑ์สุขภาพกัญชาเพียบ

เป็นช็อปกัญชาแห่งแรกในจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ที่ร้าน NKH cafe ภายในรพ.หนองคาย
07.07.2021

หนองคาย - อบจ.หนองคายหนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์การแพทย์

ผอ.รพ.โพนพิสัย บอกว่า อยากสร้างศูนย์รับซื้อพืชที่ใช้ประโยชน์ทางแพทย์แผนไทยเพื่อผลิตเป็นยาสมุนไพรภายในโรงพยาบาลโพนพิสัย อบจ.จึงให้การสนับสนุน
15.06.2021

ข้อมูลบริการ

 
 

ประวัติโรงพยาบาลหนองคาย

 
พ.ศ. 2475
 85 ปี ที่ผ่านมา
 
กรมสาธารณสุขยังคงสังกัดในกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลมีแนวนโยบายว่าจะสร้าง โรงพยาบาลทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้มอบให้กรมสาธารณสุขสร้างโรงพยาบาลจังหวัดชายแดนขึ้น คือ จังหวัดอุบลราชธานี หนองคาย และนครพนม บุคคลสำคัญที่มีบทบาททำให้โรงพยาบาลหนองคายมีการก่อสร้างได้ก่อนเป็นโรงพยาบาลแรก คือ พระปทุมเทวาภิบาลข้าหลวงประจำจังหวัดหนองคายในขณะนั้น ท่านผู้นี้เป็นผู้วิ่งเต้นจัดหาเงินทุนในการก่อสร้าง ซึ่งได้รับงบประมาณมาจาก 3 ทาง คือ
1. เงินส่งเสริมเทศบาลประเภทอุดหนุนท้องถิ่นในการสาธารณสุข
2. เงินกองสลากสภากาชาดไทย
3. เงิบงบประมาณแผ่นดิน รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 100,200 บาท
 
พ.ศ. 2476
เริ่มก่อสร้าง
 
พ.ศ. 2478
สร้างเสร็จเปิดทำการเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2478 เราจึงถือวันที่ 19 มกราคม ของทุกปีเป็นวันก่อตั้งโรงพยาบาลมีการทำบุญ เลี้ยงพระเป็นประเพณีประจำปีตลอดมา นับเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ที่สร้างขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แห่งแรกคือโรงพยาบาลนครราชสีมา ) พระปทุมเทวาภิบาลได้มอบภาพขนาดใหญ่ของท่านไว้ให้แก่โรงพยาบาล 1 ภาพ ข้างล่างภาพบันทึกข้อความไว้ดังนี้ “ขอมอบภาพนี้ให้แก่ โรงพยาบาลหนองคาย ให้ประชาชนชาวจังหวัดหนองคายทราบว่า กว่าจะได้โรงพยาบาลขึ้นมา เจ้าของภาพนี้ได้รับความชอกช้ำใจและลำบากกาย เป็นอย่างยิ่ง ”
 
พ.ศ. 2478 - ปัจจุบัน
ปัจจุบันโรงพยาบาลหนองคายเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 349 เตียง มีเนื้อที่ 30 ไร่เศษ ตั้งอยู่เลขที 158 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ทิศใต้ติดถนนมีชัย ฟากฝั่งตรงกันข้ามเป็นที่ตั้งสถานีตำรวจภูธร ทิศเหนือของพื้นที่ทอดยาวตามขนานลำน้ำโขง ซึ่งอยู่ห่าง จากฝั่งโขง ประมาณ 100 เมตร จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดชายแดน ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีน้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนลักษณะพื้นที่เดิมเป็นลุ่มน้ำท่วมถึงในหน้าน้ำ มีทางน้ำธรรมชาติเป็นลำห้วยเล็กๆไหลผาดผ่านจากด้านทิศตะวันออกไหลลงสู่แม่น้ำโขง บริเวณข้างวัดหายโศก ชื่อ “ ห้วยหายโศก ” ซึ่งมีต้นน้ำมาจากหนองกอมเกาะไหลสู่หนองถิ่น หนองกลาง หนองตูม คือ บริเวณหนองน้ำกว้างใหญ่รอบสถานีรถไฟหนองคาย โรงพยาบาลหนองคายสร้างในพื้นที่ราชพัสดุ เดิมเป็นเรือนจำ เมื่อดำริจะสร้างเป็นโรงพยาบาลได้ซื้อที่นาราษฎรเพิ่มเติม มีการปรับถมพื้นที่ให้สูงขึ้น จากระดับน้ำท่วมก่อนสร้าง โดยขุดลอกดินจากหนองน้ำหน้าโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากขึ้นมาถมที่ การขุดถมดินส่วนใหญ่ได้รับความช่วยเหลือ จากนักโทษ (จากคำบอกเล่าของนายมุข จันทรนุรักษ์ ผู้ร่วมทำงานก่อสร้างโรงพยาบาลและต่อมาได้เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจนครบเกษียณ)
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com