โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
199 หมู่ 13 ถนน วศวงศ์ ตำบล หนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000
โทร. 042-006-006
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลหนองบัวลำภู

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 

ประวัติโรงพยาบาลหนองบัวลำภู

โรงพยาบาลหนองบัวลำภูก่อตั้งในปีพุทธศักราช  ๒๔๘๖    ในฐานะเป็นสุขศาลา ต่อมาในปีพุทธศักราช  ๒๕๐๖ ปรับเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง     ปีพุทธศักราช  ๒๕๑๗      เลื่อนฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย พุทธศักราช  ๒๕๑๙  ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด  ๑๐  เตียง  พุทธศักราช  ๒๕๒๑   เป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง  และในปีพุทธศักราช  ๒๕๒๗  ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด  ๖๐  เตียง  
 
ในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๖  มีพระราชบัญญัติยกฐานะอำเภอหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดหนองบัวลำภู  โรงพยาบาลหนองบัวลำภู  ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเป็นโรงพยาบาลทั่วไปกรอบพิเศษ  ๒๐๐  เตียง   แต่เนื่องจากสถานที่โรงพยาบาลเดิมไม่สามารถขยายพื้นที่ได้  กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงบประมาณจึงได้อนุมัติให้สร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ในพื้นที่สาธารณะ  ที่ทางจังหวัดเตรียมไว้ จำนวน ๑๐๗ ไร่  งบประมาณที่ได้รับในการก่อสร้างทั้งสิ้น  ๕๘๓  ล้านบาท  เพื่อก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด  ๔๐๐  เตียง ประกอบด้วย
 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้รับการเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลทั่วไปกลุ่ม ๑ เปิดบริการต่ำกว่า ๓๐๐ เตียง เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ซึ่งขณะนั้นเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด ๒๒๘ เตียง มีการพัฒนาในการบริการขึ้นตามลำดับ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพบริการ โดยเริ่มจาก การทำ ๕ ส. ESB, ISO PSO , HNQA , OD , และ HA  ตามลำดับ จนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลหนองบัวลำภู เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ S ( ตติยภูมิ ) เปิดให้บริการ 323 เตียง  และผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA
 
สาขาที่เปิดให้บริการ
ศัลยกรรมทั่วไป , ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ , สูติ - นรีเวชกรรม , อายุรกรรม , กุมารเวชกรรม , จักษุ , จิตเวช
โสต ศอ นาสิก , ทันตกรรม , เวชกรรมฟื้นฟู , รังสีวิทยา , อายุรศาสตร์โรคไต , ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ , เวชกรรมสังคม , เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช , ( รวม ๑๖ สาขา )
 
มีประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แบ่งออกเป็น
 
เขต ตำบลหนองบัว จำนวน ๒๑.๙๑๘ คน 
เขต อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จำนวน ๑๔๕.๗๑๒ คน  / ๒๕.๔๘๕ หลังคาเรือน / ๑๕๓ หมู่บ้าน / ๑๕ ตำบล
ทั้งจังหวัด จำนวน ๕๑๔.๘๔๖ คน / ๑๑๐.๔๔๔ หลังคาเรือน / ๖๘๗ หมู่บ้าน / ๕๙ ตำบล
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com