โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ
6 ซอยหนองแขม-วัดศรีนวล1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 
 
บริการรับยา ไม่ต้องลงจากรถ สำหรับผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง ผุ้ที่ต้องรับยาต่อเนื่อง ติดต่อ 02-429-3575-81 ต่อ 0 จ-ศ 8-16 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ 
สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบำบัดการรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริมสนับสนุนค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ รับผิดชอบประชาชนในเขตพื้นที่บางบอน 3 บางบอน 4 บางบอน 5 และพื้นที่หนองแขม บริเวณเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ โดยมีโรงพยาบาลตากสินเป็นโรงพยาบาลแม่ โซนมีทีมในการให้การพยาบาลและช่วยเหลือเบื้องต้น ณ ที่เกิดเหตุและนำส่งโรงพยาบาล ตามความเหมาะสมหรือตามความประสงค์ของญาติและผู้ป่วย สามารถเรียกใช้บริการที่เบอร์โทร.1646 ตลอ ด24 ชั่วโมง
 
 ประวัติโรงพยาบาล
 
ความเป็นมา
ก่อตั้งขึ้นโดยพระครูสุนทรธรรมวิมล (หลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินธโร) มีวัตถุประสงค์สร้างโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่ 4 อำเภอ และ 3 จังหวัด ที่ดินบริเวณที่ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลทั้งหมด จำนวน 6 ไร่ 72 ตารางวา ได้รับบริจาคจากคุณเสาวนีย์ วิไลจิตต์ รวมทั้งได้การสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเป็นเงินวัสดุก่อสร้างและอื่นๆ
 
เมื่อแรกก่อตั้งโรงพยาบาลชื่อว่า “โรงพยาบาลชุมชน 2” จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2532 หลวงพ่อทวีศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมล ได้มอบให้เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร และให้ชื่อว่า “โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ”
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com