โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลหัวเฉียว
รับประกันสังคม
665 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลหัวเฉียว

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

ราคา 500
โรงพยาบาลหัวเฉียว รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสดูแล และให้บริการทางด้านสุขภาพของท่าน ด้วยบัตร “HCH..WOW Member Card” ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อหวังให้ท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดไป
More info view site
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126
More info view site
 
 โรงพยาบาลหัวเฉียว ก่อตั้งโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
เริ่มจากเป็นสถานพยาบาลผดุงครรภ์เล็กๆ เปิดให้บริการทำคลอด ทั้งในและนอกสถานที่ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2481 มีสถิติคนไข้นอกเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจนสถานที่ไม่สามารถรองรับผู้มารักษาได้ แม้แต่ใน ช่วงปี พ.ศ. 2485 ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพฯ ถูกโจมตี แพทย์และพยาบาลยังคงให้บริการทำคลอดและรักษาพยาบาลอย่างไม่ย่อท้อ
 
เมื่อสงครามสิ้นสุดลงเนื่องจากประชากรในกรุงเทพฯเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการบริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งดำริให้ย้ายโรงพยาบาลฯ จากบริเวณหลังวัดเทพศิรินทราวาสมายังสถานที่ตั้งปัจจุบัน โดยหันหน้าออกทางถนนกรุงเกษม และเริ่มต้นโครงการก่อสร้างอาคารถาวรและทันสมัยสมบูรณ์แบบขึ้นเพื่อรองรับ การบริการรักษาพยาบาลครอบคลุมทุกสาขาโรคโดยไม่คำนึงถึง เชื้อชาติ ศาสนาและฐานะ
 
อาคาร 22 ชั้น จึงได้กำเนิดขึ้นในปี พ.ศ.2513 ด้วยความร่วมมือและแรงใจของผู้มีจิตศรัทธา บริจาคทรัพย์สมทบทุนก่อสร้างและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างไม่ขาดสาย การก่อสร้างเสร็จสิ้นลงในปีพ.ศ.2521 และเปิดบริการในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2521 เป็นต้นมา
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร 22 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเยี่ยมศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลหัวเฉียว
และเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2522 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร 22 ชั้น  โรงพยาบาลหัวเฉียว อย่างเป็นทางการ
 
ปัจจุบัน โรงพยาบาลหัวเฉียว เติบโตก้าวหน้าขึ้นเป็นโรงพยาบาลทั่วไป (GENERAL HOSPITAL) ให้บริการทุกสาขาการแพทย์ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินตามรอยปณิธานของหลวงปู่ไต้ฮง พร้อมให้บริการด้วยคุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation)
 โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นโรงพยาบาลเอกชน ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
โรงพยาบาลหัวเฉียว ที่มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยนอกได้ปีละประมาณ 500,000 คน มีเตียงรองรับผู้ป่วย 338 เตียง สามารถให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกสาขาการแพทย์ โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงกว่า 200 ท่าน พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคที่ละเอียด แม่นยำ และทันสมัย พร้อมบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ อีกมาก
 
 
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
ศูนย์ฉุกเฉิน
ศูนย์ศัลยกรรม
ศูนย์จักษุ
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศูนย์แม่และเด็ก
ศูนย์ทันตกรรม
ศูนย์รับผู้ป่วยทารกแรกเกิด
ศูนย์ไตเทียม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศูนย์เบาหวาน
ศูนย์รังสีวิทยา
คลินิกสูตินรีเวช
คลินิกอายุรกรรม
คลินิกเด็ก
คลินิกหู คอ จมูก
คลินิกผิวพรรณและความงาม
คลินิกวัคซีน
คลินิกโรคภูมิแพ้
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
คลินิกเด็กฟันสวย
คลินิกเต้านม
คลินิกรักษ์เท้า
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

ประจำเดือน กันยายน 2563

เจ้าหน้าที่ประจำส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
1. พยาบาลวิชาชีพ
• เพศหญิง อายุ 35 - 50 ปี
• สามารถสื่อสาร อังกฤษ-จีนได้
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ยังอยู่ในระยะเวลาการรับรองของสภาการพยาบาล
• มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2-5 ปีขึ้นไป ด้านการจัดการความเสี่ยงทางการพยาบาล
• มีความรู้ด้านการคัดกรองอาการ ภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน มีประสบการณ์ OPD, ER
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มีใจในการทำงานเป็นทีม
• มีทัศนคติเชิงบวก มีเป้าหมายพัฒนางาน มีความรับผิดชอบพร้อมเรียนรู้งานด้านแพทย์แผนจีน


2. เจ้าหน้าผู้ปรึกษาด้านการแพทย์แผนจีน
• เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
• สามารถสื่อสาร อังกฤษ-จีน
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน
• ให้คำปรึกษา และบริการข้อมูลทางการแพทย์แผนจีนแก่ผู้มารับบริการ
• มีความรู้ด้านการประเมินอาการเบื้องต้น เพื่อวิเคราะห์และนำส่งผู้ป่วย
• ให้ความช่วยเหลือประสานงานทางการแพทย์ พยาบาลและเภสัชกรรม ให้กับผู้รับบริการ
• มีทัศนคติเชิงบวก มีเป้าหมายพัฒนางาน มีความรับผิดชอบพร้อมเรียนรู้งานด้านแพทย์แผนจีน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02 -223 -1111 ต่อ 622
E-mail : naphatsorn16@gmail.com

------------


ประจำเดือน มิถุนายน 2563

รับสมัครแพทย์ประจำหลายอัตรา ดังนี้
1. แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป (แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ 1 อัตรา, คลินิกประกันสังคม 4 อัตรา)
จำนวน 5 อัตรา

2. ทันตแพทย์
จำนวน 2 อัตรา

3. แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
จำนวน 4 อัตรา

4. สูตินรีแพทย์
จำนวน 4 อัตรา

5. ศัลยแพทย์
จำนวน 1 อัตรา

6. ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
จำนวน 1 อัตรา

7. อายุรแพทย์ทั่วไป
จำนวน 3 อัตรา

8. อายุรแพทย์โรคหัวใจ (สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ)
จำนวน 1 อัตรา

9. อายุรแพทย์โรคปอดและทางเดินหายใจ
จำนวน 1 อัตรา

10. อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร
จำนวน 2 อัตรา

11. อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ
จำนวน 1 อัตรา

12. อายุรแพทย์ระบบประสาท
จำนวน 1 อัตรา

13. จักษุแพทย์ เฉพาะทางด้านต้อหิน/เฉพาะทางโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
จำนวน 1 อัตรา

14. วิสัญญีแพทย์เฉพาะทางเด็ก
จำนวน 1 อัตรา

15. วิสัญญีแพทย์เฉพาะทางการระงับปวด (Pain)
จำนวน 1 อัตรา

16. แพทย์เวชบำบัดวิกฤต
จำนวน 1 อัตรา

------

รับสมัครพยาบาล และบุคลากรหลายอัตรา ดังนี้
1. พยาบาลหัวหน้าแผนกจ่ายกลาง
จำนวน 1 อัตรา

2. พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ
จำนวน 1 อัตรา

3. พยาบาลประจำการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
จำนวน 1 อัตรา

4. พยาบาลประสานงานความเสี่ยง
จำนวน 1 อัตรา

5. เภสัชกร
จำนวน 3 อัตรา

6. นักรังสีเทคนิค
จำนวน 2 อัตรา

7. นักเทคนิคการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา

8. นักเทคโนโลยีหัวใจ
จำนวน 1 อัตรา


สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน
• วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปีละ 15 วัน
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี ปีละ 8 วัน และ 12 วัน
• ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี
• สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ คู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• หอพัก (อยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาล)
• ชุดเครื่องแบบ
• เงินช่วยเหลือฌาปนกิจเจ้าหน้าที่ คู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• สวัสดิการเยี่ยมไข้
• ส่วนลดคูปองอาหาร
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• โครงการสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุ
• สวัสดิการสำหรับผู้เกษียณอายุ 60 ปี
• มอบโล่เกียรติคุณและทองคำ
• ห้องสมุด
• กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต
• กิจกรรมและงานรื่นเริงประจำปี เช่น งานกีฬาสี งานปีใหม่

-----

หลักฐานการสมัครงาน

รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ


สมัครงานด้วยตัวเองหรือทางจดหมาย หรือ E-mail address : recruit@hc-hospital.com
ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 (อาคารบริการใหม่)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2223-1351 ต่อ 5410, 5411

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

ประจำเดือน กันยายน 2563

เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายวิชาการ
• เพศชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
• สัญชาติไทย (ใช้ภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียนคล่อง)
• สามารถสื่อสาร ภาษาจีนได้ (HSK5 ขึ้นไป)
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี แพทย์จีนบัณฑิต
• มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ตั้งใจ ละเอียดรอบคอบและตรงต่อเวลา
• ดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศักษาแพทย์แผนจีนให้เกิดความเรียบร้อย
• จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
• ดูแลความเรียบร้อยประสานงานการจัดประชุม

สวัสดิการพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ทุนการศึกษา
- เงินโบนัสประจำปี
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าเครื่องแบบ/ยูนิฟอร์ม พนักงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02 -223 -1111 ต่อ 622
E-mail : naphatsorn16@gmail.com

-----------------


ประจำเดือน มิถุนายน 2563

1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
จำนวน 3 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส)
จำนวน หลายอัตรา

3. ผู้ช่วยพยาบาล (PN) หลักสูตร 1 ปี
จำนวนหลายอัตรา

4. ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA) หลักสูตร 6 เดือน
จำนวนหลายอัตรา

5. ผู้ช่วยทันตแพทย์
จำนวน 1 อัตรา

6. ผู้ช่วยแพทย์ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
จำนวน 1 อัตรา

7. เจ้าหน้าที่เอกสารการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา

8. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
จำนวน 1 อัตรา

9. เจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาล
จำนวน 1 อัตรา

10. ล่ามจีน-อังกฤษ
จำนวน 6 อัตรา

11. ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์และรับผู้ป่วยใน
จำนวน 1 อัตรา

12. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา

13. เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน
จำนวน 1 อัตรา

14. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
จำนวน 2 อัตรา

15. เจ้าหน้าที่การเงิน
จำนวน 3 อัตรา

16. เจ้าหน้าที่นิติการ
จำนวน 1 อัตรา

17. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จำนวน 1 อัตรา

18. เจ้าหน้าที่เงินเดือน
จำนวน 1 อัตรา

19. หัวหน้าแผนกการตลาด
จำนวน 1 อัตรา

20. เจ้าหน้าที่การตลาด
จำนวน 2 อัตรา

21. หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา

22. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา

23. เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
จำนวน 2 อัตรา

24. เจ้าหน้าที่ขับรถ
จำนวน 3 อัตรา

25. ช่างซ่อมบำรุง
จำนวน 7 อัตรา

26. หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย
จำนวน 1 อัตรา

27. เจ้าหน้าที่ตรวจการณ์
จำนวน 2 อัตรา

28. แม่ครัว/ผู้ช่วยแม่ครัว
จำนวน หลายอัตรา

29. เจ้าหน้าที่เสิร์ฟอาหาร
จำนวน 8 อัตรา

30. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รายวัน)
จำนวน 2 อัตรา

31. เจ้าหน้าที่บริการ แผนกโภชนบำบัด (รายวัน)
จำนวน 1 อัตรา

32. แม่บ้าน (รายวัน)
จำนวน หลายอัตรา

33. เวรเปล (รายวัน)
จำนวน หลายอัตรา

-----

สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน
• วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปีละ 15 วัน
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี ปีละ 8 วัน และ 12 วัน
• ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี
• สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ คู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• หอพัก (อยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาล)
• ชุดเครื่องแบบ
• เงินช่วยเหลือฌาปนกิจเจ้าหน้าที่ คู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• สวัสดิการเยี่ยมไข้
• ส่วนลดคูปองอาหาร
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• โครงการสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุ
• สวัสดิการสำหรับผู้เกษียณอายุ 60 ปี
• มอบโล่เกียรติคุณและทองคำ
• ห้องสมุด
• กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต
• กิจกรรมและงานรื่นเริงประจำปี เช่น งานกีฬาสี งานปีใหม่

-----

หลักฐานการสมัครงาน

รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ


สมัครงานด้วยตัวเองหรือทางจดหมาย หรือ E-mail address : recruit@hc-hospital.com
ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 (อาคารบริการใหม่)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2223-1351 ต่อ 5410, 5411

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com