โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ Bangkok Heart Hospital ENG

แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ Bangkok Heart Hospital

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

ห้องตรวจสมรรถภาพหัวใจ
ชั้น 2 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.
More info view site
ห้องตรวจสมรรถภาพหัวใจ
ชั้น 2 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.
0 2310 3000
0 2310 3370
0 2755 1371
0 2755 1375
1719
More info view site
ศูนย์ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
ชั้น 2 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.
0 2310 3000
0 2310 3370
0 2755 1371
0 2755 1375
1719
More info view site
ห้องตรวจสมรรถภาพหัวใจ
ชั้น 2 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.
0 2310 3000
0 2310 3370
0 2755 1371
0 2755 1375
1719
More info view site
ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน บีดีเอ็มเอส BDMS ALARM CENTER
โทร. 1724
โทรระหว่างประเทศ +66 2226 4565
More info view site
ศูนย์ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
ชั้น 2 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.
0 2310 3000
0 2310 3370
0 2755 1371
0 2755 1375
1719
More info view site
ห้องตรวจสมรรถภาพหัวใจ
ชั้น 2 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.
0 2310 3000
0 2310 3370
0 2755 1371
0 2755 1375
1719
More info view site
ห้องตรวจสมรรถภาพหัวใจ
ชั้น 2 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.
0 2310 3000
0 2310 3370
0 2755 1371
0 2755 1375
1719
More info view site
สอบถามเพิ่มเติมที่ คลินิกป้องกันโรคหัวใจและลดไขมัน ชั้น 2 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ 0 2310 3000, 0 2310 3370, 0 2755 1371, 0 2755 1375, 1719
More info view site
 
 ประวัติโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เป็นอาคารโรงพยาบาล 7 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) ขนาด 97 เตียง ซึ่งดำเนินงานเองโดยตรงภายใต้บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในซอยศูนย์วิจัย บริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลกรุงเทพ และนับเป็นโรงพยาบาลหัวใจเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นจากความสำเร็จของศูนย์หัวใจกรุงเทพ ซึ่งเดิมเป็นศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางของโรงพยาบาลกรุงเทพ
 
เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคหัวใจ ประกอบกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ทำให้ผู้บริหารของบริษัท ได้ตัดสินใจขยายสถานที่ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยการก่อตั้ง “โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ” ที่มีความพร้อมด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ครบทุกสาขา เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และการให้บริการครบวงจรตั้งแต่การป้องกันโรคหัวใจ การตรวจรักษาและการฟื้นฟูส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยตามมาตรฐานสากล เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ
 
ด้วยความพร้อมด้านการแพทย์ระดับชั้นแนวหน้า ผสานกับประสบการณ์การรักษาโรคหัวใจ และหลอดเลือดมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ พร้อมแล้วที่จะก้าวไปสู่การรักษาโรคหัวใจแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีนวัตกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสูง
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com