โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ENG

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
รับประกันสังคม รับบัตรทอง
18,20 ถนน อนุภาษภูเก็ตการ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข้อมูลบริการ

อัตราค่าห้องพัก

*** อัตราค่าห้องพักอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ +66 (0) 7635 8888 ext.1163, 1164
More info view site
 
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
 บริการทางการแพทย์
บริการสาธารณสุขทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันความเจ็บป่วย การวินิจฉัยโรคโดยมีภารกิจในด้านการรักษาพยาบาลสิ้นสุดที่การรักษาผู้ป่วยใน รักษาโรคพื้นฐานทั่วไป และขยายขอบเขตการรักษาพยาบาลโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยมีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก ได้แก่ สูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา, ศัลยศาสตร์, อายุรศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์, ออร์โธปิดิกส์, วิสัญญีวิทยา และแพทย์เฉพาะทางสาขารอง เช่น รังสีวิทยา, จักษุวิทยา, โสต ศอ นาสิก เป็นต้น รวมทั้งด้าน ทันตกรรม อีกด้วย
 • คลินิกสูตินรีเวช
 • คลินิกศัลยกรรม
 • คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • คลินิกอายุรกรรม
 • คลินิกกุมารเวชกรรม
 • คลินิกตา
 • คลินิก หู คอ จมูก
 • คลินิกทันตกรรม
 • คลินิกเบาหวาน / ความดัน
 • แผนกกายภาพบำบัด
 • ศูนย์ไตเทียม
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • ศูนย์รังสีวิทยา
 • ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค


 
 
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com