โรงพยาบาลอภิณพเวชกรรม

โรงพยาบาลอภิณพเวชกรรม
36 ถ.วรสวัสดิ์ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลอภิณพเวชกรรม

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

                     ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลอภิณพเวชกรรมพร้อมให้บริการท่านด้วยโปรแกรมการรักษาสุภาพสำหรับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ เราสนับสนุนท่านในการดูแลป้องกันตนเอง และหมั่นตรวจสุขภาพตามปกติทางการแพทย์ จากการที่เราตรวจพบโรคร้าย ความผิดปกติ และสภาวะต่างๆ ก่อนที่จะเกิดอาการของโรคอย่างเห็นได้ชัดนั้นทำให้เราสามารถประหยัดเวลา ความไม่สะดวกสบาย และค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก
 
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เราจึงขอนำเสนอโปรอกรมตรวจสุขภาะแบบพิเศษมากมายหลายประเภท ซึ่งท่านสามารถเลือกโปรแกรมดังกล่าวที่เหมาะสมกับท่าน หรือหารือกับทีมแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อกำหนดโปรแกรมตรวจสุขภาพส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับท่านเอง เราให้บริการตรวจสุขภาพในกรรีต่าง เช่น การขอใบรับลองอพทย์ การขอวีซ่า หรือการทำประกันรวมทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี และอื่นๆ อีกมาก เราให้บริการทั้งผู้ป่วยรายบุคคลและองค์กรขนาดใหญ่ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการทุกท่านอย่างเต็มความสามารถโดยไม่คำนึงถึงเพศหรือวัย
 
ที่โรงพยาบาลอภิณพเวชกรรมท่านจะได้รับการบริการมาตรฐานสากลด้านการรักษาพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ท่านสามารถทราบผลวิเคาระห์การตรวจสุขภาพได้ภายใน 1 ถึง 3 ชั่วโมง ศูนย์สุภาพของเรามีบุคลาการที่มีความหลากหลายทางด้านภาษาและการทำงานที่เป็นมืออาชีพ.ศูนย์ตรวจสุขภาพ
     โรงพยาบาลอภิณพมีศูนย์สุขภาพ Apinop Health Center Resort and Spa ให้ผู้ป่วยได้เลือกไม่ได้มีเพียงโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยสามารถเข้ามารักษากับเราแต่ยังมีศูนย์สุขภาพที่เป็นทั้งที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว และยังเป็นศูนย์สุขภาพที่ครบวงจร บริการตรวจสุขภาพบุคคลทั่วไป และสำหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่เห็นความสำคัญตjอสุขภาพพนักงานทั้งก่อนเข้างาน และตรวจสุขภาพประจำปีแบบกลุ่มโรงพยาบาล และบริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ให้บริการตรวจสุขภาพ โดยทีมแพทย์ พยาบาล ออกให้บริการที่สถานที่ประกอบการซึ่งท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการและไม่เสียเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล ท่านจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการตรวจเช็คร่างกายด้วยบริการที่มีคุณภาพแบบครบวงจร.
 
 การบริการ
 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน
 • ตรวจสุขภาพเพื่อใช่ในการสมัคงาน
 • ตรวจสุขภาพเพื่อสอบใบขับขี่ 
 • ตรวจสุขภาะทั่วไป
 • ตรวจสุขภาะประจำปี
 • ตรวจสุขภาพก่อนการจ้างงาน
 • ตรวจสุขภาพก่อนองค์กรธุรกิจ
 • ตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าและใบอนุญาตการทำงาน
 • การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่และไวรัสอื่นๆ 
 • เรามีโปรแกรมการตรวจสุภาพในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึง
 • ตรวจกลุ่มเลือดตามระบบหมู่เลือด
 • นับเลือด CBC เพื่อตรวจโรคประจำตัว
 • ตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี
 • ตรวจหาไวรัสเอชไอวี
 • ตรวจฮีโมโกบิน เพื่อทดสอบความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง
   
อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
 • ห้องตรวจและห้องให้คำปรึกษา
 • ห้องตรวจวีไอพี และห้องรับรองพิเศษ
 • ห้องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าหัวใจ
 • ห้องตรวจวินิจฉัยโรคทางนรีเวช ภายในอุ้งเชิงกราน
 • ห้องฉุกเฉิน
 • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างภาพเพื่อการตรวจรักษา
 • ห้องส่วนตัวสำหรับให้คำปรึกษาและการตรวจสุขภาพ
 • ห้องรับรอง
 • ห้องตรวจเลือด
 • ห้องฉายรังสีและเอ็กซเรย์
 • ห้องสำหรับการเช็คการเต้นของชีพจรและสัญญาณชีพ
 • ห้องตรวจคัดกรองสายตา
 • ห้องส่วนตัวสำหรับการตรวจสตรี
 • ห้องสำหรับวัดองค์ประกอบของร่างกาย
 • อุปกรณ์สำหรับวัดสมรรถภาพของหัวใจ(EST)
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com