โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
2045 หมู่ 1 ถนน ชายทะเล ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

บริการสำหรับผู้ป่วย
  • ห้องตรวจโรคทั่วไป
  • ห้องตรวจจิตเวช
  • ห้องตรวจโรคทางทันตกรรม
  • กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • แผนกกายภาพบำบัดและแผนกแพทย์แผนไทย
  • แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • หอบริบาลผู้สูงอายุ “บ้านพิงรัก”
  • หอบริบาล “บ้านพักใจ”
 

ประวัติโรงพยาบาล

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเสนาชิการทหารเรือ ได้มี
ลายพระหัตถ์ทูลเกล้า- ขอพระราชทานพื้นที่บริเวณสัตหีบ จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อสร้างเป็นฐานทัพเรือโดยจัดตั้งหน่วยทำการขึ้น เรียกว่า กองโยธาสัตหีบ และได้จัดสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวขึ้น ตั้งอยู่บริเวณเหลมเทียน เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว หลังคาสังกะสี มีเตียงคนไช้ 15 เตี่ยง แพทย์ 1 นาย พันจ่า และจ่าพยาบาลชาย 5 นาย เพื่อดูแลสุขภาพของกำลังพลประมาณ 100 นาย กับนักโทษอีกจำนวนหนึ่ง ต่อมาสถานที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงย้ายมาสร้างโรงพยาบาลใหม่
 
ณ ที่ตั้งปัจจุบัน วันที่ 20 เมมายน พ.ศ.2480 ได้เปลี่ยนชื่อจากสถานีฝึกสัตหีบเป็นสถานีทหารเรือสัตหีบ
และได้รับอนุมัติให้สร้างโรงพยาบาลถาวรขึ้นเป็นตึก ๒ ชั้น จำนวน ๓ หลัง ขนาด 100 เตียง วันที่ 18 มกราคม
2480 ได้รับชื่อว่า "โรงพยาบาลทหารเรือสัตหีบ" จึงถือวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มีภารกิจให้บริการตรวจรักษา ทหาร ข้ราชการ และ
ครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป
 
ผู้อำนวยการท่านแรก คือ นาวาตรีหลวงสุวิชานแพทย์ การปกครองบังคับบัญชาขึ้นกับสถานีทหารเรือสัตหีบ
ส่วนในด้านเทคนิคขึ้นกับกรมแพทย์ทหารเรื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2486 สถานีทหารเรือสัตหีบ ได้เปลี่ยนฐานะเป็น
มณฑลทหารเรือที่ ๒ โรงพยาบาลจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลมณฑลทหารเรือที่ 2
 
วันที่ 1 มิถุนายน 2507 ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ให้ใช้
ชื่อว่า"โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์พระบิดาแห่งทหารเรือไทย

ปัจจุบัน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สามารถรับผู้ป่วยได้จำนวน 150 เตียง เน้นการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช การรักษาพยาบาลผู้ป่วยปฐมภูมิ และผู้ป่วยค้านเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com