โรงพยาบาลอาร์เอสยูอินเตอร์เนชั่นแนล ENG

โรงพยาบาลอาร์เอสยูอินเตอร์เนชั่นแนล
บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ จำกัด
571 อาคาร อาร์เอสยู ทาวเวอร์ ชั้น 11 ซ.สุขุมวิท 31
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  Website |

  *ข้อมูลจากโรงพยาบาลอาร์เอสยูอินเตอร์เนชั่นแนล

  ข่าวสาร กิจกรรม

  ข้อมูลบริการ

  โรงพยาบาลอาร์เอสยูอินเตอร์เนชั่นแนล
  โรงพยาบาลอาร์เอสยูอินเตอร์เนชั่นแนล
   นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต มองว่า ประเทศไทยเป็นประเทศได้รับการยอมรับถึงการมีศักยภาพในด้านการแพทย์ ทั้งในด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การวิจัยทางการแพทย์ และการมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถในอันดับต้นๆ ของโลก ทำให้ความต้องการบุคลากรทางการแพทย์ของไทย และความต้องการในการเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยจากผู้ป่วยชาวต่างชาติมีมากขึ้นทุกปี จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งโรงพยาบาลอาร์เอสยูอินเตอร์เนชั่นแนล (RSU International Hospital) RIH พื้นที่ 11 ไร่ ในย่านธุรกิจบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่
   
  แนวคิดในการสร้างโรงพยาบาลนี้ แนวคิดแรก คือ โรงพยาบาลที่ไม่เหมือนโรงพยาบาล เปลี่ยนความเจ็บป่วย สิ้นหวัง และสลดหดหู่ มาเป็นการอยู่กับธรรมชาติ สถานที่สวยงาม โดยกำหนดให้มีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 35 เป็นสถานบริการด้านสุขภาพที่คนมาแล้วมีความสุข เป็น The most humanized medical care เน้นความเป็นมนุษย์ เอาใจใส่ และเอื้ออาทร
   
  แนวคิดที่สอง คือ โรงพยาบาลที่มีศูนย์การแพทย์ขั้นสูงครบวงจร ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ในการรักษาพยาบาลในอนาคต “ทุกศูนย์ฯ ต้องจบในตัว คนไข้เป็นโรคหัวใจ ต้องไป MRI ที่หนึ่ง วัดคลื่นหัวใจอีกที่หนึ่ง ฉีดสีอีกที่หนึ่ง ผมไม่เอาแบบนั้น ไม่ได้เลย ต้องมีศูนย์หัวใจที่มีเครื่องมือพร้อม comprehensive ครบถ้วนทุกอย่าง”
   
  แนวคิดที่สาม คือ เป็นโรงพยาบาลที่มีองค์ความรู้ ทั้งการแพทย์แผนตะวันตกและการแพทย์แผนตะวันออก “โดยเฉพาะ Oriental Medicine มีทั้งแพทย์แผนไทย แผนจีน และแผนอินเดีย ซึ่งเน้นเรื่องการปรับสมดุลของร่างกายบนหลักการที่ว่า ถ้าร่างกายสมดุล ก็จะจัดการกับโรคภัยไข้เจ็บได้เอง มันมีหลายโรคที่ตะวันตกทำไม่ได้ เอะอะก็จะผ่าตัดท่าเดียว พวกเจ็บเอ็น เจ็บหลัง เจ็บข้อ ไหล่ติด นิ้วล็อค มันสามารถใช้การนวดแบบไทยผสมผสานกับกายภาพบำบัด หรือทรีตเมนต์แบบอินเดีย หรือจะฝังเข็มแบบจีน”
   
  ในด้านบุคลากรทางการแพทย์นั้นได้ให้ความสำคัญกับทีมแพทย์ชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์กับลูกค้าจากทั่วโลก โดยวางเป้าหมายรองรับ ลูกค้าชายไทยร้อยละ 50, ชาวต่างชาติ ร้อยละ 50 ทั้งกลุ่มผู้ป่วย และนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งจากตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น อาเซียน และกลุ่ม expat โดยในเฟสแรก รองรับผู้ป่วยใน 345 เตียง รวม ICU และ CCU และผู้ป่วยนอก 2,000 คนต่อวัน และในเฟสสอง เพิ่มการรองรับผู้ป่วยในอีก 240 เตียง

   
   

  Headlines

  เพิ่มเพื่อน @healthserv

  https://lin.ee/WSunSYA

  โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

  สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
  Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
  ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
  © HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com