โรงพยาบาลอู่ทอง

โรงพยาบาลอู่ทอง
220 หมู่15 ถ. มาลัยแมน ตำบล จรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี 72160
โทร 035-565440, 035-551422
Facebook | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลอู่ทอง

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

บริการต่างๆ ของโรงพยาบาลอู่ทอง
 
ตรวจสอบสิทธิ์
ตรวจสอบสิทธิ์การรับบริการในเครือข่าย
ตรวจรักษา
เข้ารับบริการตรวจรักษาตามนโยบายรัฐบาล
รับ-ส่งต่อผู้ป่วย
บริการรับ-ส่งผู้ป่วยทั้งกรณีฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน
ให้คำปรึกษา
ให้บริการคำปรึกษาต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ
ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์
บริการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการอุปกรณ์
 
ห้องพักพิเศษ
บริการห้องพักพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการดูแลแบบพิเศษ
ตรวจสุขภาพประจำปี
บริการตรวจสุขภาพประจำปี
ออกตรวจถึงบ้าน
บริการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยถึงที่บ้าน
สปา
บริการนวดสปา นวดน้ำมัน อบตัว เพื่อสุขภาพ
บริการอื่นๆ อีกมากมาย
สามารถเข้ารับบริการหรือสอบถามได้ที่โรงพยาบาลอู่ทอง
  ขอบเขตบริการ
ความมุ่งหมาย (Purpose):
การให้บริการสุขภาพ ที่รวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และกระจายบริการลงสู่ชุมชน
 
ขอบเขตบริการ (Scope of Service):
 
ให้บริการผู้ป่วยระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิระดับกลาง (2.2) ตั้งแต่แรกรับจนถึงจำหน่าย รวมถึงการดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชน ทั้ง 4 สาขาหลักทางการแพทย์
 
ความต้องการของผู้รับผลงานสำคัญ :
ผู้ให้บริการ
 การตอบสนองต่อการติดต่อ – สอบถาม เช่น การสอบถามหาผู้ป่วย ขั้นตอนการขอเอกสาร ข้อมูลผู้ป่วย
 
 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับญาติ / ผู้ดูแล เช่น สถานที่นั่งเล่น , เครื่องนอน
 พฤติกรรมบริการที่ดี
 ความสะดวกในการเยี่ยม
 อาหารสำหรับผู้เฝ้า (กรณีผู้มีปัญหาด้านเศรษฐานะ)
 ไม่ต้องรับภาระในการดูแลกิจกรรมประจำวันของผู้ป่วย
ผู้รับบริการ
 ต้องการบริการที่รวดเร็ว โดยเฉพาะการจำหน่ายกลับบ้าน , การตอบสนองการตาม
 
 ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น พัดลมแต่ละเตียง ทีวี หนังสืออ่านเล่น ห้องน้ำสะอาด
 
 ต้องการบริการที่นุ่มนวล เช่น การทำแผลอย่างเบามือ การยก / เคลื่อนย้าย
 
 ต้องการข้อมูลข่าวสารทั้งจากแพทย์และพยาบาล เช่น ผล X-ray การส่งต่อสัญญาณชีพ
 
 พฤติกรรมบริการที่ดีของเจ้าหน้าที่ พูดดี ใบหน้ายิ้มแย้ม เป็นกันเอง
 
 ต้องการสูบบุหรี่ในอาคาร
 
 ต้องการบริการฟรี / นอกเหนือสิทธิ เช่น Walker, ค่ารถส่งต่อ , เวชภัณฑ์ , ดูแลที่บ้าน, การส่งต่อไปสถานบริการในกรุงเทพ
 
 ต้องกายให้หายป่วย
 
 ต้องการความช่วยเหลือดูแลอย่างครบสมบูรณ์ เช่น ADL ระดับ แต่ต้องการให้ Bed Bath บนเตียง

ประวัติของโรงพยาบาลอู่ทอง

โรงพยาบาลอู่ทอง ตั้งอยู่ที่ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มทำการ ก่อสร้างในปี 2520 ในที่ดินซึ่งได้รับบริจาคจาก นายสว่าง - นางเคลิ้ม สุคนธสิทธิ์ จำนวน 29 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา(มูลค่า 1.8 ล้าน)พร้อมเงิน 4.2 ล้านบาท โดยทำพิธีมอบให้ในวันที่ 29 เมษายน 2520 และได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเปิดให้บริการ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2522 โรงพยาบาลอู่ทอง ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ในเขตอำเภออู่ทอง อำเภอใกล้เคียง รวมทั้งอำเภอบ่อพลอย อำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ต่อมาได้มีการขยายบริการเพิ่มเติม โดย
 
 วันที่ 18 มกราคม 2530 เปิดตึกสงฆ์อาพาธขนาด 10 เตียง ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 3,340,771.00 บาท
 
 วันที่ 9 กันยายน 2531 เปิดตึกรวมเมฆ และฉลององค์พระประธาน โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา (รักษาการสมเด็จพระสังฆราช) เสด็จมาเป็นประธานในพิธี ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 4,044,970.00 บาท
 
 ปี 2532 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง
 
 ปี 2539 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 12,730,000.00 บาท ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ อาคารสนับสนุน และหอพักพยาบาล
 
 ปี 2540 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง
 
 ปี 2548 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชา ก่อสร้างตึกคนไข้บรรหาร – แจ่มใส ศิลปอาชา
 
 ปี 2550 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 150 เตียง
 
 ปี 2551 ได้รับงบสนับสนุนก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาลขนาด 12 ครอบครัว
 
 ปี 2553 ได้รับงบสนับสนุนก่อสร้างอาคารศัลยกรรม 3 ชั้น
 
 ปี 2555 ตามแผนพัฒนาบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้โรงพยาบาลอู่ทอง เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2)
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com