โรงพยาบาลอ่างทอง

โรงพยาบาลอ่างทอง
เลขที่ 3 ถ.เทศบาล 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
หมายเลขโทรศัพท์ 035 615 111
แฟกซ์ 035 612 151
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลอ่างทอง

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ที่มีมาตรฐานเพื่อบริการประชาชนให้มีสุขภาพดี
เป้าหมาย: เป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่บริการด้วยมาตรฐาน
ค่านิยมหลักขององค์กร [core value]
- ยึดผู้ป่วยเป็นสำคัญ (Patient focus)
- ทีมงานเป็นหลัก (Teamwork)
- เน้นหนักที่ผลลัพท์ (Focus on result)
 
ผู้ป่วยปลอดภัย พอใจผลงาน
ผู้ป่วยปลอดภัย : PSG, Risk, ทบทวน, 3P
ความพึงพอใจ : ESB, 5ส., ENV, กระบวนการดูแล, การสื่อสาร, ข้อร้องเรียน
 

ประวัติโรงพยาบาลอ่างทอง

โรงพยาบาลอ่างทอง  ได้เริ่มดำเนินการในครั้งแรก  เมื่อ ปี พ.ศ. 2496
 
โดยได้รับบริจาคที่ดิน   จากหลวงอรรถปรีชานาปการ อดีตอธิบดีกรมอัยการ เป็นเนื้อที่ 20 ไร่และต่อมาได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 3 ไร่เศษ และมีผู้บริจาคให้มูลนิธิตึกสงฆ์โรงพยาบาลอ่างทองอีก 2 ไร่ รวมเป็นเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่เศษ  และในปี พ.ศ.2524  นางระเบียบ  ศรเพียร ได้บริจาคที่ดินให้อีก 1 ไร่ 34 ตารางวา มูลนิธิตึกสงฆ์มอบให้เพิ่มเติมอีก 2 ไร่ 1 งาน  และในปี พ.ศ.2550  ครอบครัวรัตนศิริวิไลบริจาคที่ดินให้โรงพยาบาลอ่างทอง จำนวน 23 ไร่ 2 งาน 26.8 ตารางวา รวมปัจจุบันโรงพยาบาลอ่างทองมีเนื้อที่ทั้งหมด  52 ไร่ 90.8 ตารางวา 
 
การก่อสร้างได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2496 และเปิดรับคนไข้ครั้งแรกเมื่อประมาณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2498  ในระยะเริ่มแรกมีอาคารเพียง 2 หลัง คือ ตึกอำนวยการ (หลังเก่า) และเรือนคนไข้ (เรือนหลังเก่า) ต่อมาในแผนปรับอัตรากำลัง 3 ปี ระยะ 1 เริ่มปี พ.ศ. 2529 - 2531 ได้ปรับโรงพยาบาลอ่างทอง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 264 เตียง และในแผนปรับอัตรากำลัง 3 ปี ระยะที่ 2 ปี พ.ศ.2532 - 2535 ได้ขยายเป็นโรงพยาบาลทั่วไป กลุ่มขนาด 350 เตียง  ซึ่งโรงพยาบาลอ่างทองได้จดทะเบียนเป็นโรงพยาบาล ขนาด 314 เตียง แต่ปัจจุบันได้มีการขยาย
เตียงบริการในหอผู้ป่วยพิเศษเพิ่มอีก 24 เตียง  รวมเป็น  338  เตียง 
 
 
โรงพยาบาลอ่างทอง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออกทางตอนใต้ของที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ห่างออกไปประมาณ 500 เมตร อยู่บนเนื้อที่ 28 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวาและตั้งอยู่ ณ เลขที่ 3 ถนนเทศบาล 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง ในเขตเทศบางเมืองอ่างทอง
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com