โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ENG

586, 588 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

แพคเกจ โปรแกรม โปรโมชั่น

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ให้บริการการรักษาเกี่ยวกับเด็กอย่างครบวงจรและครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เพราะเด็กเป็นวัยที่มีการพัฒนาการอย่างรวดเร็ว การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจึงมีความจำเป็นอย่างมาก

แผนกกุมารเวชกรรม คลินิกเด็กดี : 02-594-0020-65 ต่อ 1330
More info view site
เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีปัญหาในด้านการพัฒนาการ เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กและได้รับความรู้ในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างถูกต้อง ไปปฏิบัติ เพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ แข็งแรง

แผนกกุมารเวชกรรม คลินิกพัฒนาการเด็ก : 02-594-0020-65 ต่อ 1330
More info view site
ให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทั้งสูตินารีแพทย์หญิงในสาขาต่างๆ
วินิจฉัยครบวงจรเพื่อตรวจและป้องกันโรคของสตรี
รักษาโรคของสตรี
ดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนมีบุตร
ดูแลและให้คำปรึกษาสตรีวัยหมดประจำเดือน

แผนกสูติ-นรีเวช คลินิกปริกำเนิด : 02-594-0020-65 ต่อ 1320
More info view site
เล็งเห็นความสำคัญ ของการดูแลและรักษา ผู้ป่วย ด้านจิตใจ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถกลับไปใช้ชีวิต กับครอบครัว และสังคมได้
แผนกจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็ก : 02-5940020-65 ต่อ 1178 (แผนกจิตเวชทั่วไป),1330 (แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)
More info view site
บริการให้คำปรึกษา และคัดกรอง เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม และพัฒนาการ หากลูกของคุณมีปัญหา เช่น สมาธิสั้น , ออทิสติก , พูดช้า , มีปัญหาการเรียน , เก็บตัว , ดื้อ , ซน , ปัญหาด้านพฤติกรรมสังคม กระตุ้นพฤติกรรมให้เหมาะสมตามวัย โดย นักกิจกรรมบำบัดผู้เชี่ยวชาญ

เปิดให้บริการ วันอังคาร , วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 19.00 น. ณ แผนกพัฒนาศักยภาพเด็ก ชั้น 3 ติดต่อนัดล่วงหน้าได้ที่ คุณวิมล : 081-457-5494
More info view site
เล็งเห็นความสำคัญของการค้นหา รักษา และป้องกัน การแพร่กระจาย ของมะเร็ง พร้อมทั้งตรวจติดตาม ภายหลังการรักษา โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางมะเร็งวิทยา : 02-5940020-65 ต่อ 1113
More info view site
อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและเมตาบอลิซึม โดย แพทย์หญิง มัณฑนา สุวรรณสาร ให้บริการตรวจรักษาที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ซึ่งมีการประเมิน โรคแทรกซ้อนต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญในการดูแลรักษาโรคเบาหวาน การตรวจหาความผิดปกติในระยะแรก ทำให้สามารถป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ได้แก่ การตรวจจอประสาทตา การตรวจหัวใจ การตรวจปัสสาวะเพื่อประเมินภาวะไตเสื่อม การตรวจประเมินหลอดเลือดแดงส่วนปลายโดยเครื่อง ABI รวมถึงการรักษาโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนอื่นๆ เช่น โรคต่อมธัยรอยด์ โรคกระดูกพรุน ภาวะไขมันสูงในเลือด โรคต่อมหมวกไต โรคต่อมพาราธัยรอยด์ โรคฮอร์โมนจากรังไข่หรืออัณฑะ โรคต่อมใต้สมอง เป็นต้น

แผนกอายุรกรรม ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม: 02-594-0020-65 ต่อ 1113
More info view site
แผนกอายุรกรรมสมอง ไขสันหลังและเส้นประสาท ผ่านการรับรองจากสถาบันประสาทวิทยาในปี 2554 เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันโรค ก่อนเกิดเป็นอัมพฤกต์ อัมพาต โดยลดความเสี่ยง ค้นหาโรคเพื่อลดความรุนแรงของโรคได้ดีกว่าที่จะให้การรักษาหลังจากที่เป็นโรคแล้ว ทำให้การชีวิตที่มีคุณภาพดีกว่า และสามารถรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันภายใน 3 ชั่วโมงด้วยยาละลายลิ่มเลือด

แผนกอายุรกรรมสมอง ไขสันหลังและเส้นประสาท 02-594-0020-65 ต่อ 1113
More info view site
รักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อมิให้เกิดความสูญเสียหรือทุพพลภาพตามมา
เอกซเรย์ทั่วไปด้วยเครื่องที่เคลื่อนที่ได้
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลด์
เอกซเรย์โดยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

แผนกศัลยกรรมทั่วไปและอุบัติเหตุ : 02-594-0020-65 ต่อ 1180
More info view site
ให้บริการ ระงับปวดด้วยการฝังเข็มแบบแผนปัจจุบัน ช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยตามจุดต่างๆ ของร่างกาย อาทิ..
1. อาการปวดศรีษะเรื้อรัง รวมทั้งไมเกรน
2. อาการออฟฟิศซินโดรม
3. อาการปวดคอ
4. อาการปวดหลัง
5. อาการ Myofascial Pain Syndrome หรือกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อพังผืด
6. อาการอัมพฤกษ์ อัมพาต
7. อาการแขนขาอ่อนแรง

เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร เวลา 17.00 - 20.00 น. ณ แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์กระดูก และข้อ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายคิวล่วงหน้าที่เบอร์ Call Center 1218 ต่อ 1191 (ศูนย์กระดูก และข้อ)
More info view site
แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน เตรียมพร้อมตลอด 24 ชม. พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงช่วยให้วางใจในการบริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ได้ว่า ทางโรงพยาบาลมีบริการรับส่งผู้ป่วยเพื่อเตรียมกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน : 02-594-0020-65 ต่อ 1180,1157,1158,1160
More info view site
ประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบทางเดินอาหารและตับ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Hepoto – Biliary) ให้บริการทั้งการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัย
• การตรวจเอกซเรย์ทางเดินอาหารทั้งส่วนบนและส่วนล่าง
• ตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
• ตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง
• ตรวจส่องกล้องสลายนิ่วในทางเดินน้ำดี
• การผ่าตัดส่องกล้องตัดถุงน้ำดี

แผนกอายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ: 02-5940020-65 ต่อ 1113
More info view site
โรคกระดูก และข้อสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย อาทิภาวะกระดูกสันหลังคดจากความผิดปกติของกระดูกตั้งแต่กำเนิด หรือเกิดขึ้นเองในภายหลัง เช่น โรคข้อเสื่อม (Degenerative Joint Disease) ซึ่งนับเป็นกลุ่มโรคที่คุกคามผู้สูงอายุมากที่สุด นอกจากนี้ยังอาจเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน อันเนื่องมากจากน้ำหนักตัวที่มากเกินไป หรือยกของหนักผิดวิธี การบาดเจ็บของกระดูกและเส้นเอ็น การติดเชื้อตลอดจนเนื้องอกของกระดูกสันหลัง ดังนั้นอาการของโรคจึงขึ้นอยู่กับสาเหตุ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะทำการตรวจวินิจฉัย เพื่อพิจารณาถึงแนวทางในการรักษาที่ถูกต้อง

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ : 02-5940020-65 ต่อ 1191
More info view site
แผนกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจค้นหาโรค วินิจฉัย และรักษา อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาชีพ เพื่อการรักษาที่ได้ผลดี
- การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
- การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

แผนกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก : 02-594-0020-65 ต่อ 1118
More info view site
ให้บริการตรวจรักษาด้านโรคระบบทางเดินปัสสาวะทั้งระบบ ทั้งผู้ป่วยชายและหญิง ที่มีปัญหาด้านระบบทางเดินปัสสาวะ ตั้งแต่ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก ท่อปัสสาวะ รวมทั้งโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์และโรคสมรรถภาพทางเพศ ในปัจจุบันนี้ได้มีการนำนวัตกรรมใหม่ ที่ทันสมัยมาใช้ในการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดรักษาภาวะปัสสาวะเล็ดราดโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษมาช่วยในการผ่าตัด การรักษาโรคนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วหรือการรักษาผ่านทางกล้องส่องระบบทางเดินปัสสาวะ การผ่าตัดรักษาต่อมลูกหมากโตผ่านกล้อง โดยแพทย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ นายแพทย์ สุรพงษ์ ธนวงศ์วิบูลย์

แผนกศัลยกรรม ทางเดินปัสสาวะ : 02-5940020-65 ต่อ 1118
More info view site
อาการบาดเจ็บที่เรื้อรังของกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท หรือกระทั่งข้อต่อ ต่างๆ สามารถรักษาให้มีอาการดีขึ้นได้ ด้วยความพร้อมของบุคลากรทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย
ให้บริการ อาทิ..
1. กระดูกสันหลัง (Spine - Ortho) ตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาความผิดปกติทางกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเส้นประสาท
2. เวชศาสตร์การกีฬา (Sport - Ortho) เป็นโปรแกรมตรวจสมรรถภาพร่างกายอย่างละเอียดตั้งแต่ระบบเผาผลาญพลังงานระบบชีวเคมีในร่างกาย รวมทั้งในด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นและความแข็งแรงของระบบหลอดเลือดหัวใจ
3. การส่องกล้องตรวจภายในข้อ (Arthroscopy) เป็นหัตถการที่ช่วยให้แพทย์เห็นโครงสร้างต่างๆ ที่อยู่ภายในข้อ รวมทั้งใช้ซ่อมแซมโครงสร้างเหล่านั้นหากเกิดการเสียหายได้เช่นกัน ซึ่งถือเป็นวิธีการผ่าตัดที่อาศัยการเปิดแผลเพียงเล็กน้อย ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อต่างๆ น้อยกว่าการผ่าตัดโดยการเปิดแผลตามปกติ

แผนกศัลยกรรมอุบัติเหตุกระดูกและข้อ : 02-594-0020-65 ต่อ 1118
More info view site
ลูกของคุณอ้วนเกินไปหรือเปล่า ?
ลูกชายของคุณเริ่มเป็นหนุ่มก่อนวัยหรือเปล่า ?
ลูกชายของคุณเริ่มเสียงแตกก่อนเพื่อนหรือเปล่า ?
ลูกของคุณสูงไม่ทันเพื่อนหรือเปล่า ?
- เป็นหนุ่มก่อนวัย (ก่อน 9 ขวบ)
- เสียงเริ่มแตก เป็นสิว มีหนวดและมีกลิ่นตัว
- เด็กอ้วน (เกินมาตรฐาน)
- เด็กผอม (เกินมาตรฐาน)
- ตัวเตี้ย (ความสูงต่ำมาตราฐาน)

คลินิกกุมารเวชกรรม 02-594-0020-65 ต่อ 1330
More info view site
แผนกจักษุให้บริการรตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางจักษุอย่างครบวงจร โดยมีจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาพร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางจักษุที่ทันสมัย มีจักษุแพทย์ที่ชำนาญในการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมทางเลือกสำหรับการเลือกใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดโฟกัสภาพทุกระยะ(Multifocal Lens)ทำให้ผู้ป่วยมีความคล่องตัวมากขึ้นสามารถมองชัดทั้งใกล้และไกลโดยไม่ต้องพึ่งพาแว่นสายตา และการใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดโฟกัสภาพระยะเดียว(Monofocal Lens)

แผนกจักษุวิทยา : 02-594-0020-65 ต่อ 1416
More info view site
เพื่อให้การวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและนำไปสู่ผลการรักษาที่ได้ผลต่อผู้ป่วย ด้วยเหตุนี้ศูนย์ หู คอ จมูก โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศมารับบริการตรวจรักษาเสมอมา
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- การตรวจโดยเครื่องมือพิเศษ เช่น อัลตร้าซาวน์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า
- การตรวจการได้ยินและใช้เครื่องช่วยฟัง
- การผ่าตัดไซนัสทางกล้อง
- การรักษาภาวะนอนกรน โดยเครื่อง RF หรือ การผ่าตัด

แผนกหู จมูกและคอ : 02-594-0020 – 65 ต่อ 1416
More info view site
เล็งเห็นความสำคัญของการทำกายภาพบำบัด เพื่อบำบัดความเจ็บปวดและฟื้นฟูภาวะทุพพลภาพ ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตอย่างปกติสุข
- เครื่องอัลตร้าซาวน์ เพื่อลดความปวด
- เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เพื่อลดความปวด
- เครื่องกระแสไฟฟ้าสลับ สำหรับกระตุ้นกำลังกล้ามเนื้อ
- เครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อลดความปวด
- เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหน้า สำหรับกระตุ้นกำลังกล้ามเนื้อ
- อบแผ่นร้อน เพื่อลดอาการปวด

แผนกกายภาพบำบัด : 02-594-0020-65 ต่อ 1412
More info view site
ศูนย์บริการผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative medicine department)
เป็นศูนย์ที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งได้ให้บริการในเรื่อง
• pain service ให้บริการด้านการจัดการความปวด ทั้งการเจ็บปวดแบบเฉียบพลัน หลังการผ่าตัดและการเจ็บปวดแบบเรื้อรัง

palliative care service ให้การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยที่มีโรคคุกคามต่อชีวิตและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยโรค ไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งและไม่ใช่โรคมะเร็ง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายหรือตับวาย เป็นต้น นอกจากนี้มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจรักษาในรักษาพยาบาล

ห้องผ่าตัด ชั้น4 : 02-5940020-65 ต่อ 1496
More info view site
เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจค้นหาโรค วินิฉัย และรักษา อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาชีพ เพื่อการรักษาที่ได้ผลดี มีระบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจคัดกรองโดยอายุรแพทย์ทางเดินอาหาร มีเอกซเรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีแพทย์เฉพาะทางในการตรวจเจาะชิ้นเนื้อ และแพทย์เฉพาะทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี

แผนกศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี : 02-594-0020-65 ต่อ 1118
More info view site
แผนกศัลยกรรมกระดูกสันหลัง เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจวินิจฉัย รักษา ผ่าตัดโรคทางกระดูกสันหลังทั้งที่เกิดจากอุบัติเหตุและไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้ได้การผ่าตัดแผลเล็กและมีประสิทธิภาพสูงสุด

แผนกศัลยกรรมกระดูกสันหลัง : 02-5940020-65 ต่อ 1190,1191
More info view site
เราเล็งเห็นความสำคัญของการดูแล รักษาทั้งครอบครัว โดยแพทย์ที่สามารถดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว อย่างรอบด้าน ทั้งทราบปัญหาทางกรรมพันธุ์ เพื่อทำการแนะนำ ในการป้องกันโรคทางกรรมพันธุ์ให้กับคนในครอบครัว รวมทั้งค้นหา และรักษาโรคในเบื้องต้น หากเป็นโรคที่ซับซ้อน ต้องการการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางในสาขาอื่นๆ จะมีการส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเหล่านั้นอย่างเหมาะสม

การบริการด้วยอายุรแพทย์ทั่วไป และอายุรแพทย์เฉพาะทาง โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินอาหารและตับ โรคปอดและทางเดินหายใจ โรคไต โรคผิวหนัง โรคเลือด โรคติดเชื้อ ระบบประสาทและสมอง โรคข้อและภูมิคุ้มกัน โรคมะเร็ง จิตแพทย์

แผนกอายุรกรรมทั่วไป : 02-5940020-65 ต่อ 1113
More info view site
ปัจจุบันความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคที่ทำให้เกิดผลแทรกซ้อนของโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งรวมทั้งหลอดเลือดที่สมองและไตด้วย โดยอายุรแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือด แพทย์หญิง ณัฐกรณ์ ศรีวัฒนาวานิช , นายแพทย์ เกรียงไกร ไพรไพศาล , นายแพทย์ โยธิน เลิศรัตนสกุลชัย , นายแพทย์ เชษฐพัฒน์ สุทธิวาทนฤพุฒิ มีจุดมุ่งหมายของการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงเพื่อลดอัตราทุพพลภาพและอัตราตาย ซึ่งเกิดจากภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด การดูแลเฉพาะแต่ความดันโลหิตสูงเท่านั้นจะทำให้ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร

แผนกอายุรกรรม คลินิกความดันโลหิตสูง: 02-594-0020-65 ต่อ 1113
More info view site
อายุรกรรมโรคปอดและระบบทางเดินหายใจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรแพทย์ทางเดินหายใจ
โรคปอดที่พบได้บ่อย คือ
• วัณโรค
• หลอดลมอักเสบเรื้อรังและถุงลมปอดโป่งพอง (Chronic bronchitis and Emphysema หรือ COPD)
• มะเร็งในปอด

แผนกอายุรกรรม ทางเดินหายใจ : 02-5940020-65 ต่อ 1113
More info view site
แผนกอายุรกรรมโรคไตและไตเทียม เราให้บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับไตเทียม เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ภายใต้แวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัยสำหรับผูป่วยและครอบครัว โดยแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ วรวุฒิ บูรณะเลิศไพศาล , แพทย์หญิง ปิ่นฉัตร ทองแพ, แพทย์หญิง วรางคณา สุเมธพิมลชัย, แพทย์หญิง ณัฏฐรี สุขสว่าง

แผนกอายุรกรรมโรคไตและไตเทียม : 02-594-0020-65 ต่อ 1113
More info view site
แผนกต่อมไร้ท่อ เป็นสาวก่อนวัยและโรคอ้วนในเด็ก ลองสังเกตร่างกาย "ของลูกน้อย"
- ลูกสาวเป็นสาวเร็ว
- มีหน้าอกเร็ว
- สูงกว่าเพื่อนร่วมชั้น
- อ้วนกว่าเพื่อนๆ
More info view site
แผนกศัลยกรรมเต้านม เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจพบ วินิจฉัย และรักษาอย่างถูกต้องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเต้านม เนื่องจากมะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบในหญิงมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก

แผนกศัลยกรรมเต้านม : 02-5940020-65 ต่อ 1118
More info view site
แผนกสุขภาพผิวและโรคผิวหนัง เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลผิวพรรณ โดยเฉพาะผิวหน้า ให้มีสุขภาพดี ปราศจากโรค
- เครื่องมือใช้ในการผลักวิตามินให้กับผิว
- เครื่องมือกรอผิวหน้าด้วยหัวคริสตัล
- เลเซอร์
- โปรแกรม Hifu Therapy
- Dual Yellow นวัตกรรมใหม่ที่ผสมผสานเลเซอร์ 2 ชนิด ในการทำงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

แผนกสุขภาพผิวและโรคผิวหนัง: 02-594-0020-65 ต่อ 1431
More info view site
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
 
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]