โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ ENG

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์
รับประกันสังคม
111/5 ถนนเอเชีย 1 หมู่ 13 ต.สันทราย อ.เมือง จ. เชียงราย 57000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

 
 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2537  โดยได้จดทะเบียนเป็นบริษัท “โรงพยาบาลศรีบุรินทร์ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 170 ล้านบาท ประกอบด้วยแพทย์ กลุ่มพยาบาลและนักธุรกิจ เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับ บริษัทบางกอกฮอสปิตอล ในเครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โดยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ”โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์” บริหารงานโดยนายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ แพทย์หญิงสมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)และมีนายแพทย์ จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร เป็น กรรมการผู้อำนวยการ
 
 
ปัจจุบันโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เปิดให้บริการทางการแพทย์ทั่วไปและเฉพาะทาง  มีขนาด 200 เตียง และมีพื้นที่ทั้งหมด 14 ไร่เศษ เปิดให้บริการผู้ป่วยในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง 
 
Hospital you can trust.....โรงพยาบาลที่คุณวางใจ
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

ตำแหน่งงาน

1. แพทย์ Full Time >ทุกสาขา หลายอัตรา
2. ทันตแพทย์ Full Time
3. พยาบาลวิชาการ
4. พยาบาลวิชาชีพ Full Time
5. ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้
6. พยาบาลวิชาชีพ (เกษมราษฏร์ เเม่สาย)
7. เภสัชกร
8. เภสัชกร (เกษมราษฎร์ แม่สาย)
9. พยาบาลวิชาชีพ (เกษมราษฎร์ แม่สาย)
10. เภสัชกร (คลินิกเชียงแสน)
11. พยาบาลวิชาชีพ (เกษมราษฏร์ เเม่สาย)
12. เภสัชกร (เกษมราษฎร์ แม่สาย)

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

ตำแหน่งงาน

1. ล่ามภาษาพม่า
2. ล่ามเมียนมาร์ (เกษมราษฎร์ แม่สาย)
3. นักโภชนาการ
4. พนักงานบริการทั่วไป
5. พนักงานบุคคลด้านPayroll
6. พนักงานบุคคลด้านพัฒนาบุคลากร HRD
7. พนักงานการตลาด (เกษมราษฎร์ แม่สาย)
8. พนักงานการเงิน
9. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (เกษมราษฎร์ แม่สาย)
10. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
11. พนักงานห้องยา (เกษมราษฎร์ แม่สาย)
12. พนักงานส่งอาหาร
13. ช่างทั่วไป / ช่างไฟฟ้า (เกษมราษฏร์ แม่สาย)
14. พนักงานเปล
15. พนักงานเปล (เกษมราษฎร์ แม่สาย)
16. พนักงานห้องยา (เกษมราษฎร์ แม่สาย)
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com