โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ ENG

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์
111/5 ถนนเอเชีย 1 หมู่ 13 ต.สันทราย อ.เมือง จ. เชียงราย 57000
Facebook | Twitter | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์

แพคเกจ โปรแกรม โปรโมชั่น

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2537  โดยได้จดทะเบียนเป็นบริษัท “โรงพยาบาลศรีบุรินทร์ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 170 ล้านบาท ประกอบด้วยแพทย์ กลุ่มพยาบาลและนักธุรกิจ เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับ บริษัทบางกอกฮอสปิตอล ในเครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โดยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ”โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์” บริหารงานโดยนายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ แพทย์หญิงสมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)และมีนายแพทย์ จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร เป็น กรรมการผู้อำนวยการ
 
 
ปัจจุบันโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เปิดให้บริการทางการแพทย์ทั่วไปและเฉพาะทาง  มีขนาด 200 เตียง และมีพื้นที่ทั้งหมด 14 ไร่เศษ เปิดให้บริการผู้ป่วยในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง 
 
Hospital you can trust.....โรงพยาบาลที่คุณวางใจ
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com