โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี ENG

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
รับประกันสังคม
2/22 ถนน มิตรภาพ ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี สระบุรี 18000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี

ข้อมูลบริการ

ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอายุกรรม ทั่วไป ในกลุ่มโรคอายุกรรมทั่วไป เช่น โรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, ไขมันในเลือดสูง, ไทรอยด์, โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, โรคกล้ามเนื้อหัวใจวาย, โลหิตจาง, ธาลัสซีเมีย, โรคไต, ไข้หวัด, ไข้หวัดใหญ่, ตับอักเสบจากไวรัส, ดีซ่าน, ตับแข็ง, ตับอ่อนอักเสบ, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระเพาะอาหาร

แผนกอายุรกรรม 1
Tel.036-315555 ต่อ 8377
More info view site
ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอายุกรรมประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง, อัมพฤกษ์, อัมพาต, พากินสัน, ไมเกรน, ลมชัก, เยื้อหุ้มสมองอักเสบ, ปวดศีรษะ, เวียนศีรษะ
- C.T.SCAN

แผนกอายุรกรรมประสาท
Tel.036-315555 ต่อ 8377
More info view site
ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูติ- นรีเวช เช่น รับฝากครรภ์ , การเตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร,บริการวางแผนครอบครัว,ปัญหาวัยทอง,ปีกมดลูกอักเสบ,ตกขาว,ปวดประจำเดือน,ประจำเดือนมาผิดปกติ,เนื้องอกมดลูก,ซิฟิลิส, หนองใน,ตรวจมะเร็งปากมดลูก บริการส่งเสริมสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและวัคซีน หัดเยอรมันในกรณีที่ยังไม่ตั้งครรภ์
• การเจาะน้ำคร่ำ
• เครื่องติดตามตรวจสอบความผิดปกติทารกในครรภ์
• Ultrasound 2 D, 4D
• Colposcope
• ตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซม

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม
Tel.036-315555 ต่อ 8362
More info view site
ให้การบริการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคทั่วไปในเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น การส่งเสริมสุขภาพในเด็กปกติ โดยติดตามพัฒนาการ ให้คำแนะนำและกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย ตรวจประเมินเบื้องต้น ในเด็กที่อาจมีปัญหาด้านพัฒนาการ ได้แก่ พัฒนาการล่าช้า ปัญหาการกิน การนอน การขับถ่าย การเจริญเติบโตไม่สมวัย สมาธิสั้น และปัญหาด้านพฤติกรรมอื่นๆ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำการดูแล และส่งเสริมให้เด็กเติบโต และมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง มีแพ็กเกจวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย สามารถนัดวันรับวัคซีน และตรวจสุขภาพตามวัยได้ตามความสะดวกของผู้ปกครอง มุ่งหวังให้ผู้ปกครองได้รับความพึงพอใจสูงสุด

แผนกกุมารเวชกรรม
Tel.036-315555 ต่อ 8316
More info view site
ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ เช่น ปวดกล้ามเนื้อหลัง, หมอนรองกระดูกเคลื่อน, ข้อเสื่อม, ปวดข้อรูมาตอยด์, เส้นเอ็นอักเสบ, ข้ออักเสบ, โรคเก๊าท์, กระดูกหัก

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ 1
Tel.036-315555 ต่อ 8373
More info view site
ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรมประสาท เส้นเลือดสมองแตก,กระดูกสันหลังเสื่อม,อุบัติเหตุทางศีรษะและกระดูกสันหลัง,หมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท,เนื้องอกในสมอง,ปวดหัว,ปวดหลัง,ปวดคอ

แผนกศัลยกรรมประสาท
Tel.036-315555 ต่อ 8373
More info view site
ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหู คอ จมูก
• โรคทางหู เช่น หูอักเสบ,น้ำในหูไม่สมดุล,หูน้ำหนวก,แผลถลอกในช่องหู,ขี้หูอุดตัน
• โรคทางจมูก เช่น โรคไซนัสอักเสบ,เยื่อจมูกอักเสบ,ริดสีดวงจมูก,เลือดกำเดาไหล,หวัดจากภูมิแพ้,สิ่งแปลกปลอมเข้าจมูก
• โรคทางคอ เช่น ไทรอยด์,ต่อมน้ำลายอักเสบ, ก้อนในลำคอ,กลืนลำบาก

แผนกหู คอ จมูก
Tel.036-315555 ต่อ 8334
More info view site
ตรวจวินิจฉัย รักษา โดยแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรมทั่วไป , แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมลำไส้และทวารหนัก เช่น ไส้ติ่งอักเสบ, ถุงน้ำดีอักเสบ,ลำไส้อุดตัน,ท่อน้ำดีอักเสบ,แผลอักเสบ,ไส้เลื่อน,แผลปริทวารหนัก,ริดสีดวง

colonoscope กล้องส่องทวาร เป็นเครื่องมือส่องกล้องภายในลำไส้ใหญ่เพื่อตรวจหาความผิดปกติต่างๆ
Gastroscope เป็นการส่องกล้องทางเดินส่วนบนอันได้แก่ หลอดอาหารกระเพาะอาหาร และหลอดอาหารส่วนต้นใช้ในการตรวจผู้ป่วยที่มีการปวดท้องเรื้อรังเลือดออกทางเดินอาหารแผลในกระเพาะอาหารนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการรักษาเพื่อหยุดเลือดที่ไหลออกมาจากแผลในกระเพาะอาหารและตัดชิ้นเนื้อมาตรวจหาพยาธิสภาพได้ด้วย

แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
Tel.036-315555 ต่อ 8373
More info view site
ศูนย์อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผ่านการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง และศัลยแพทย์ ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีทีม Ambulance ออกให้บริการนอกสถานที่
- รถพยาบาลฉุกเฉิน
- เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ

แผนกฉุกเฉิน Tel.036-315555 ต่อ 1199,8191
More info view site
ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมศูนย์ไตเทียมรพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี ผ่านการตรวจรับรองจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นแห่งแรกในจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วยเครื่องไตเทียมที่มีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์และพยาบาลผู้ชำนาญโรคไตโดยเฉพาะ

แผนกไตเทียม
Tel.036-315555
More info view site
• บริการผู้ป่วยดุจญาติมิตร
• เน้นความปลอดภัยจากการติดเชื้อ
• ดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กและทุกคนในครอบครัว
• จัดห้องทำฟันให้เป็นสัดส่วน เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย และปลอดภัยขณะทำฟัน
• ทางเลือกใหม่...สำหรับคนฟันสวย และเพื่อสุขภาพของช่องปากที่ดีกว่า
• ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนการรักษาปัญหาสุขภาพฟันเพื่อให้ท่านได้รับการบริการประทับใจ
• อุปกรณ์สะอาด มาตรฐานสากล
• ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์แบบ โดยคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคคลากร

แผนกทันตกรรม
Tel.036-315555 ต่อ 8870
More info view site
แผนกกายภาพบำบัด หรือเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประกอบด้วยคณะแพทย์และนักกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูบำบัดสมรรถภาพของประสาทและกล้ามเนื้อให้คืนสภาวะปกติในระยะเวลาอันสั้น ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย และจิตใจ โดยใช้วิธีตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และการใช้เครื่องมือ ทางกายภาพบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และสามารถกลับสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติที่สุดภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด
Tel.036-315555 ต่อ 8629,8677,8680
More info view site
เป็นแผนกที่ดูแลในเรื่องเอกสารของผู้รับบริการ ได้แก่ ประวัติการรักษา, ใบเคลมประกัน, ใบรับรองแพทย์, เอกสารเครดิต ส่วนท่านที่ทำประกันไว้กับบริษัทประกันด้านล่างนี้ สามารถรับบริการได้ที่รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี เพียงท่านแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเท่านั้น ทางโรงพยาบาลจะมีทีมพยาบาลเพื่อดูแลท่าน พร้อมกับเอกสารการประกัน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับท่าน
กรณีที่ใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยนอก

แผนกประกันสัมพันธ์
Tel.036-315555 ต่อ 1229,1230
More info view site
สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับ
• ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
• ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน กรณีใช้สิทธิรักษาพยาบาลตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
• มีบุคลากรดูแลผู้ประกันตนที่มาใช้บริการโดยเฉพาะ
• สถานที่สะอาด ห้องพักสะดวกสบาย
• มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
• มีสถานพยาบาลรองรับ กรณีที่ต้องมีการส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อเนื่อง
มีสถานพยาบาลรองรับ กรณีที่ต้องมีการส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อเนื่อง
• โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญโรคทุกสาขาของประเทศไทย
• ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
• ศูนย์มะเร็งลพบุรี
• โรงพยาบาลอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ประสานงานทางการแพทย์
Tel.036-315555 ต่อ 1222 (ชั้น 1)
1223,1224,1225,1226 (ชั้น 12)
More info view site
บริการตรวจสุขภาพบุคคลทั่วไป และ สำหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่เห็นความสำคัญต่อสุขภาพพนักงานทั้งก่อนเข้างาน และตรวจสุขภาพประจำปีแบบกลุ่มโรงพยาบาล และบริการตรวจสุภาพในและนอกสถานที่ให้บริการตรวจสุขภาพ โดยทีมแพทย์ พยาบาล รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการที่สถานที่สถานประกอบการ ซึ่งท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการและไม่เสียเวลา ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ท่านจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการตรวจเช็คร่างกายด้วยบริการที่มีคุณภาพแบบครบวงจรทราบผลการตรวจภายใน 1 ชั่วโมง

แผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ Tel.036-315555
ศูนย์ตรวจสุขภาพภายใน ต่อ 8327,8328
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ แผนกการตลาด ต่อ 1206
More info view site
การรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยทั่วไปหรือพิการที่อาจเกิดจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความพิการและ /หรือลดความพิการกลับคืนสู่สภาพที่ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพอสมควรและอาจประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสม โดยมีทีมของผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย

แผนกอายุรกรรม 2
Tel.036-315555 ต่อ 8180
More info view site
ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาชีวอนามัย
โรคที่เกิดจากงาน คือ โรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับคนทำงานโดยมีสาเหตุจากการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพในที่ทำงาน ซึ่งอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานในขณะทำงานหรือหลังจากทำงานเป็นเวลานาน เช่น โรคพิษตะกั่ว โรคซิลิโคสิส โรคพิษสารทำละลายต่าง ๆ
โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน โรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับคนทำงาน โดยมีสาเหตุจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกันและการทำงานเป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดโรค ทั้งนี้ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีส่วนทำให้เกิดโรค อาจได้แก่ พันธุกรรม พฤติกรรมสุขภาพของคนทำงาน ท่าทางการทำงาน ลักษณะหรือระบบงานที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น โรคปวดหลังจากการทำงาน โรคความดันโลหิตสูง

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Tel.036-315555 ต่อ 8327,8328
More info view site
เวชปฏิบัติทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญของการดูแล การค้นหาสาเหตุ รักษา โรคทั่วไป และป้องกันโรค ทั้งโรคทั่วไปและโรคที่เกิดจากการทำงาน

แผนกอายุรกรรม 2
Tel.036-315555 ต่อ 1118,8180
More info view site
แผนกเอ็กซเรย์
Tel.036-315555 ต่อ 8141
More info view site
แผนกจักษุ
Tel.036-315555 ต่อ 8334
More info view site
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
 
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

ตำแหน่งงานเปิดรับสมัคร

1. เภสัชกร
2. พยาบาลวิชาชีพ
3. นักเวชสถิติ
4. พยาบาล UR
5. Porter
6. Maintenance Technician (Prachachuen)
7. พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกไตเทียม
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com