โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
60 หมู่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
มีจำนวนเตียงรวมทั้งหมด 400 เตียง โดยมีโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เป็นศูนย์ผ่าตัดหัวใจในการรับส่งต่อ และมีโรงพยาบาลระดับ Tertiary Care อีก 1 สาขาในชื่อ โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล (WMC) โดยปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาลในเครือประกอบด้วย โรงพยาบาลจำนวน 12 สาขาอยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลของ บริษัท บางกอก เชน ฮอทปิทอล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในชื่อ Bangkok Chain Hospital Co., Ltd. (BCH) และโรงพยาบาลในเครือประกอบด้วย
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com