โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

60 หมู่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

ข้อมูลบริการ

1. เป็นศูนย์รวมกลุ่มอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและเมตาบอลิซึม แพทย์หญิง มัณฑนา สุวรรณสาร รวมถึงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเบาหวาน นักโภชนาการ นักกิจกรรม
2. พรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย (Quick Lab) ลดระยะเวลาในการรอผลการตรวจวิเคราะห์ในการตรวจเลือดดังนี้ FBS ,Cholesterol , Triglyceride , BUN , Cr , Uric Acid , Hba , C
3. การตรวจวินิจฉัย และให้การป้องกันรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆจากโรคเบาหวานได้ทันท่วงที อาทิเช่น การตรวจดูไข่ขาวในปัสสาวะ โดยละเอียด Microalbuminuria , การตรวจจอประสาทตา , การตรวจดูน้ำตาลในเม็ดเลือดแดง (Hba1C) , การส่งต่อผู้ป่วยไปทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางหัวใจ ,ไต,ตา,ผ่าตัด และตรวจเท้า
4. การดูแลญาติใกล้ชิดของผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีความเสี่ยง ให้รับการแนะนำการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน โปรแกรมตรวจเช็คว่าเป็นเบาหวาน หรือ เบาหวานแอบแฝงหรือไม่ตรวจค่าน้ำตาลในเลือดเฉลี่ยสะสม ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร และหลังรับประทานกลูโคส

แผนกอายุรกรรม โรคเบาหวาน : 02-5940020-65 ต่อ 1113
More info view site
แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางโรคเลือด เล็งเห็นความสำคัญของการค้นหา รักษาโรค และป้องกัน ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา
Bone Marrow Aspiration & Biopsy
CT MRI

สถานที่ & ติดต่อ
แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางโรคเลือด : 02-5940020-65 ต่อ 1113
More info view site
อายุรกรรมโรคภูมิแพ้และหอบหืด ให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ต่างๆ ได้แก่ โรคภูมิแพ้อากาศ (โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้) โรคหอบหืด (โรคหลอดลมอักเสบจากภูมิแพ้) โรคภูมิแพ้ ตา หู คอ การแพ้ยา ภูมิแพ้อาหาร โรคภูมิแพ้จากแมลงกัดต่อย โรคภูมิแพ้ผิวหนัง โรคลมพิษเฉียบพลันและเรื้อรัง ให้บริการด้านการทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ ทั้งชนิดที่ทำการทดสอบทางผิวหนัง และโดยการตรวจหาปริมาณของสารภูมิต้านทานจำเพาะต่อสารก่อภูมิแพ้ในเลือด ซึ่งให้ผลที่มีความแม่นยำสูงในการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ นอกจากนี้ยังให้บริการในการรักษาโรคภูมิแพ้ด้วยวัคซีนภูมิแพ้ ที่เป็นการรักษาโรคภูมิแพ้จากเซลล์ต้นเหตุ เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควรพบแพทย์เฉพาะทางด้านหู คอ จมูก ที่เชี่ยวชาญ

แผนกกุมารเวชกรรม คลินิกโรคภูมิแพ้ : 02-594-0020-65 ต่อ 1330
More info view site
แผนกกุมารเวชกรรม คลินิกโรคไต เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไตในเด็ก ซึ่งต้องใช้การดูแลพิเศษเฉพาะด้าน โดยผู้เชี่ยวชาญกุมารแพทย์โรคไต

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจโดยเครื่องมือพิเศษ เช่น อัลตร้าซาวน์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

แผนกกุมารเวชกรรม คลินิกโรคไต : 02-5940020-65 ต่อ 1210
More info view site
แผนกกุมารเวช ให้บริการการรักษาเกี่ยวกับเด็กอย่างครบวงจรและครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เพราะเด็กเป็นวัยที่มีการพัฒนาการอย่างรวดเร็ว การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจึงมีความจำเป็นอย่างมาก

แผนกทารกแรกเกิด ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์ โดยให้คำปรึกษาแก่มารดาเพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพมีกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดดูแลเด็กทารกหลังคลอดอย่างใกล้ชิด เน้นการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ และส่งเสริมให้มารดามีความมั่นใจในการเลี้ยงดูบุตรอย่างดี หากทารกเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยเครื่องมือที่พร้อมในหอวิกฤตเด็กอ่อน (NICU) กุมารแพทย์และพยาบาลห้องเด็กอ่อนให้การบริการแก่ผู้ป่วยและญาติอย่างต่อเนื่อง มีการนัดติดตามในช่วง 1 เดือนแรก รวมถึงมีคลินิกนมแม่ให้บริการปรึกษาแก่มารดาเกี่ยวกับการให้นมบุตร

แผนกกุมารเวชกรรม มีการให้บริการรักษาโดยกุมารแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการให้บริการ ดังนี้ ให้บริการรักษาโรคทั่วไปในเด็ก ให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพในเด็กปกติ ติดตามพัฒนาการและให้คำแนะนำ กระตุ้นให้เหมาะสมตามวัย ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง มีแพคเกจวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ผู้ปกครองได้เลือกเพื่อความสะดวกและมีการให้ความรู้คำแนะนำทางสุขศึกษาผู้ปกครองในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น โปสเตอร์ แผ่นพับ และวีดีทัศน์ ในระหว่างรอตรวจ เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองได้ดูแลเด็กได้อย่างมั่นใจ

แผนกกุมารเวชกรรมทั่วไป : 02-594-0020-65 ต่อ 1129, 1113
More info view site
แผนกกุมารเวชกรรม คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลและพัฒนาเด็กและวัยรุ่น เนื่องจากเด็กในแต่ละวัย มีการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังไม่เหมือนกัน ในแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กและได้รับการบำบัดความรู้ในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างถูกต้อง ควบคู่ร่วมกับนักจิตวิทยา
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- การตรวจโดยเครื่องมือพิเศษ เช่น อัลตร้าซาวน์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า
- แบบทดสอบการตรวจพัฒนาการทางจิตใจโดยนักจิตวิทยาเด็ก

แผนกกุมารเวชกรรม คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น : 02-594-0020-65 ต่อ 1778,1310
More info view site
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ : ส่องกล้องข้อเข่า ไหล่ เล็งเห็นความสำคัญในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคข้อและเอนในข้อ ซึ่งจะทำให้เกิดความเจ็บปวดเรื้อรัง หากได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้อง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยใช้กล้องส่องข้อเพื่อเย็บและซ่อมแซมเอนภายในข้อ

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ : ส่องกล้องข้อเข่า ไหล่ : 02-594-0020-65 ต่อ 1191
More info view site
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง ด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์
ที่ทันสมัย โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ มีศักยภาพในการดูแลคนไข้หนักในแต่ละโรคได้เป็นอย่างดี
พร้อมด้วยทีมพยาบาลที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และมีบริการให้ คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆ
รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ

แผนกอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด : 02-5940020-65 ต่อ 1113
More info view site
ให้บริการทางด้านทันตกรรมระดับมาตรฐาน ด้วยบริการที่เป็นมิตร และสภาพแวดล้อมสบายๆ บริการรักษาด้วยความเชี่ยวชาญ ครอบคลุมตั้งแต่ด้านวิชาการ ด้านเทคนิคการรักษา และด้านงานวิจัย การดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งมีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร และใบหน้าจำเป็นต้องได้รับการวางแผนร่วมกันระหว่างทันตแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา ได้แก่ ศัลยแพทย์ ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทย์ผู้ชำนาญด้าน ทันตกรรม จัดฟัน ดัดฟัน ปริทันต์วิทยา ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมเด็ก รวมทั้งทันตกรรมทั่วไป เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและได้ผลดี ตลอดจนเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ป่วย จึงได้เปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยดังกล่าว โดยนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาช่วยในการวางแผนการรักษา เช่น เทคโนโลยีในการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

Dental center : 02-594-0020-65 Ext 1341
More info view site
ในทุกๆ ปี นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับการเดินทางจึงคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้น เวชศาสตร์การเดินทางจึงเป็นสาขาสหวิทยาการซึ่งรวมถึงโรคติดเชื้อในเขตร้อนระบาดวิทยาสาธารณสุขการแพทย์ทางทะเลและการบิน
•การให้คำปรึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติก่อนเดินทาง
•การให้คำปรึกษาและการรักษาในระหว่างการเดินทาง
•การให้คำปรึกษาและการรักษาหลังการเดินทาง
•การให้คำปรึกษากลุ่มนักเรียน / นักศึกษาที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ
•การให้คำปรึกษากลุ่มอาสาสมัครที่จะไปทำงานต่างประเทศ
•การให้คำปรึกษากลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทย(Expatriates) หรือผู้อพยพ(Immigrants)
•การให้คำปรึกษาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน / พนักงานเดินเรือ
•การให้คำปรึกษากลุ่มอาสาสมัครที่จะไปทำงานต่างประเทศ
•การฉีดวัคซีนและใบรับรอง ดูรายการวัคซีน
•ตรวจสุขภาพทั่วไป
•ตรวจอาการท้องร่วงของผู้เดินทาง
•การป้องกันโรคมาลาเรียและการป้องกันโรค
•การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนและหลังการให้วัคซีนป้องกันและป้องกันโรคในระดับสูง
•กิจกรรมทางน้ำที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วย
•ศูนย์สารสนเทศโรคเขตร้อนและโรคที่เกิดขึ้นใหม่
•ศูนย์ข้อมูลสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 - 16.00 น.
แผนกตรวจสุขภาพ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายคิวล่วงหน้าที่เบอร์ Call Center 1218 กด 2 ต่อ 1444, 1431 (ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
More info view site
แผนกระงับปวด ทุกอาการเราช่วยได้ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางมะเร็งวิทยา : 02-5940020-65 ต่อ 1320
More info view site
แผนกตรวจสุขภาพ เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจเช็คสุขภาพ เพื่อค้นหาโรคภัยร้ายที่ซ่อนเร้นอยู่ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำแนะนำในการตรวจเพิ่มเติมและดูแลสุขภาพเบื้องต้น เพื่อป้องกันโรค

แผนกตรวจสุขภาพ : 02-594-0020-65 ต่อ 1431, 1444
More info view site
แผนกสูติ-นรีเวช คลินิกผ่าตัดส่องกล้อง เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางนรีเวช โดยเฉพาะโรคที่เป็นสาเหตุของการปวดท้องน้อยเรื้อรัง หรือมะเร็งต่าง ๆ ด้วยการผ่าตัดส่องกล้องเข้าไป สามารถทำการวินิจฉัยและรักษาได้ทันที แผลเล็กและเจ็บปวดน้อย

แผนกสูติ-นรีเวช คลินิกผ่าตัดส่องกล้อง : 02-594-0020-65 ต่อ 1320
More info view site
แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางมะเร็งวิทยา เล็งเห็นความสำคัญของการค้นหา รักษา และป้องกัน การแพร่กระจาย ของมะเร็ง พร้อมทั้งตรวจติดตาม ภายหลังการรักษา โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
CT Scan
MRI

แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางมะเร็งวิทยา : 02-5940020-65 ต่อ 1320
More info view site
แผนกศัลยกรรมเต้านม เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจพบ วินิจฉัย และรักษาอย่างถูกต้องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเต้านม เนื่องจากมะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบในหญิงมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก

แผนกศัลยกรรมเต้านม : 02-5940020-65 ต่อ 1118
More info view site
แผนกสุขภาพผิวและโรคผิวหนัง เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลผิวพรรณ โดยเฉพาะผิวหน้า ให้มีสุขภาพดี ปราศจากโรค
- เครื่องมือใช้ในการผลักวิตามินให้กับผิว
- เครื่องมือกรอผิวหน้าด้วยหัวคริสตัล
- เลเซอร์
- โปรแกรม Hifu Therapy
- Dual Yellow นวัตกรรมใหม่ที่ผสมผสานเลเซอร์ 2 ชนิด ในการทำงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

แผนกสุขภาพผิวและโรคผิวหนัง: 02-594-0020-65 ต่อ 1431
More info view site
แผนกต่อมไร้ท่อ เป็นสาวก่อนวัยและโรคอ้วนในเด็ก ลองสังเกตร่างกาย "ของลูกน้อย"
- ลูกสาวเป็นสาวเร็ว
- มีหน้าอกเร็ว
- สูงกว่าเพื่อนร่วมชั้น
- อ้วนกว่าเพื่อนๆ
More info view site
อายุรกรรมโรคปอดและระบบทางเดินหายใจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรแพทย์ทางเดินหายใจ
โรคปอดที่พบได้บ่อย คือ
• วัณโรค
• หลอดลมอักเสบเรื้อรังและถุงลมปอดโป่งพอง (Chronic bronchitis and Emphysema หรือ COPD)
• มะเร็งในปอด

แผนกอายุรกรรม ทางเดินหายใจ : 02-5940020-65 ต่อ 1113
More info view site
แผนกอายุรกรรมโรคไตและไตเทียม เราให้บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับไตเทียม เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ภายใต้แวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัยสำหรับผูป่วยและครอบครัว โดยแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ วรวุฒิ บูรณะเลิศไพศาล , แพทย์หญิง ปิ่นฉัตร ทองแพ, แพทย์หญิง วรางคณา สุเมธพิมลชัย, แพทย์หญิง ณัฏฐรี สุขสว่าง

แผนกอายุรกรรมโรคไตและไตเทียม : 02-594-0020-65 ต่อ 1113
More info view site
ปัจจุบันความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคที่ทำให้เกิดผลแทรกซ้อนของโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งรวมทั้งหลอดเลือดที่สมองและไตด้วย โดยอายุรแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือด แพทย์หญิง ณัฐกรณ์ ศรีวัฒนาวานิช , นายแพทย์ เกรียงไกร ไพรไพศาล , นายแพทย์ โยธิน เลิศรัตนสกุลชัย , นายแพทย์ เชษฐพัฒน์ สุทธิวาทนฤพุฒิ มีจุดมุ่งหมายของการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงเพื่อลดอัตราทุพพลภาพและอัตราตาย ซึ่งเกิดจากภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด การดูแลเฉพาะแต่ความดันโลหิตสูงเท่านั้นจะทำให้ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร

แผนกอายุรกรรม คลินิกความดันโลหิตสูง: 02-594-0020-65 ต่อ 1113
More info view site
เราเล็งเห็นความสำคัญของการดูแล รักษาทั้งครอบครัว โดยแพทย์ที่สามารถดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว อย่างรอบด้าน ทั้งทราบปัญหาทางกรรมพันธุ์ เพื่อทำการแนะนำ ในการป้องกันโรคทางกรรมพันธุ์ให้กับคนในครอบครัว รวมทั้งค้นหา และรักษาโรคในเบื้องต้น หากเป็นโรคที่ซับซ้อน ต้องการการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางในสาขาอื่นๆ จะมีการส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเหล่านั้นอย่างเหมาะสม

การบริการด้วยอายุรแพทย์ทั่วไป และอายุรแพทย์เฉพาะทาง โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินอาหารและตับ โรคปอดและทางเดินหายใจ โรคไต โรคผิวหนัง โรคเลือด โรคติดเชื้อ ระบบประสาทและสมอง โรคข้อและภูมิคุ้มกัน โรคมะเร็ง จิตแพทย์

แผนกอายุรกรรมทั่วไป : 02-5940020-65 ต่อ 1113
More info view site
เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจค้นหาโรค วินิฉัย และรักษา อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาชีพ เพื่อการรักษาที่ได้ผลดี มีระบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจคัดกรองโดยอายุรแพทย์ทางเดินอาหาร มีเอกซเรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีแพทย์เฉพาะทางในการตรวจเจาะชิ้นเนื้อ และแพทย์เฉพาะทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี

แผนกศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี : 02-594-0020-65 ต่อ 1118
More info view site
แผนกศัลยกรรมกระดูกสันหลัง เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจวินิจฉัย รักษา ผ่าตัดโรคทางกระดูกสันหลังทั้งที่เกิดจากอุบัติเหตุและไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้ได้การผ่าตัดแผลเล็กและมีประสิทธิภาพสูงสุด

แผนกศัลยกรรมกระดูกสันหลัง : 02-5940020-65 ต่อ 1190,1191
More info view site
ศูนย์บริการผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative medicine department)
เป็นศูนย์ที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งได้ให้บริการในเรื่อง
• pain service ให้บริการด้านการจัดการความปวด ทั้งการเจ็บปวดแบบเฉียบพลัน หลังการผ่าตัดและการเจ็บปวดแบบเรื้อรัง

palliative care service ให้การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยที่มีโรคคุกคามต่อชีวิตและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยโรค ไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งและไม่ใช่โรคมะเร็ง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายหรือตับวาย เป็นต้น นอกจากนี้มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจรักษาในรักษาพยาบาล

ห้องผ่าตัด ชั้น4 : 02-5940020-65 ต่อ 1496
More info view site
เล็งเห็นความสำคัญของการทำกายภาพบำบัด เพื่อบำบัดความเจ็บปวดและฟื้นฟูภาวะทุพพลภาพ ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตอย่างปกติสุข
- เครื่องอัลตร้าซาวน์ เพื่อลดความปวด
- เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เพื่อลดความปวด
- เครื่องกระแสไฟฟ้าสลับ สำหรับกระตุ้นกำลังกล้ามเนื้อ
- เครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อลดความปวด
- เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหน้า สำหรับกระตุ้นกำลังกล้ามเนื้อ
- อบแผ่นร้อน เพื่อลดอาการปวด

แผนกกายภาพบำบัด : 02-594-0020-65 ต่อ 1412
More info view site
เพื่อให้การวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและนำไปสู่ผลการรักษาที่ได้ผลต่อผู้ป่วย ด้วยเหตุนี้ศูนย์ หู คอ จมูก โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศมารับบริการตรวจรักษาเสมอมา
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- การตรวจโดยเครื่องมือพิเศษ เช่น อัลตร้าซาวน์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า
- การตรวจการได้ยินและใช้เครื่องช่วยฟัง
- การผ่าตัดไซนัสทางกล้อง
- การรักษาภาวะนอนกรน โดยเครื่อง RF หรือ การผ่าตัด

แผนกหู จมูกและคอ : 02-594-0020 – 65 ต่อ 1416
More info view site
แผนกจักษุให้บริการรตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางจักษุอย่างครบวงจร โดยมีจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาพร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางจักษุที่ทันสมัย มีจักษุแพทย์ที่ชำนาญในการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมทางเลือกสำหรับการเลือกใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดโฟกัสภาพทุกระยะ(Multifocal Lens)ทำให้ผู้ป่วยมีความคล่องตัวมากขึ้นสามารถมองชัดทั้งใกล้และไกลโดยไม่ต้องพึ่งพาแว่นสายตา และการใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดโฟกัสภาพระยะเดียว(Monofocal Lens)

แผนกจักษุวิทยา : 02-594-0020-65 ต่อ 1416
More info view site
ลูกของคุณอ้วนเกินไปหรือเปล่า ?
ลูกชายของคุณเริ่มเป็นหนุ่มก่อนวัยหรือเปล่า ?
ลูกชายของคุณเริ่มเสียงแตกก่อนเพื่อนหรือเปล่า ?
ลูกของคุณสูงไม่ทันเพื่อนหรือเปล่า ?
- เป็นหนุ่มก่อนวัย (ก่อน 9 ขวบ)
- เสียงเริ่มแตก เป็นสิว มีหนวดและมีกลิ่นตัว
- เด็กอ้วน (เกินมาตรฐาน)
- เด็กผอม (เกินมาตรฐาน)
- ตัวเตี้ย (ความสูงต่ำมาตราฐาน)

คลินิกกุมารเวชกรรม 02-594-0020-65 ต่อ 1330
More info view site
อาการบาดเจ็บที่เรื้อรังของกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท หรือกระทั่งข้อต่อ ต่างๆ สามารถรักษาให้มีอาการดีขึ้นได้ ด้วยความพร้อมของบุคลากรทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย
ให้บริการ อาทิ..
1. กระดูกสันหลัง (Spine - Ortho) ตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาความผิดปกติทางกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเส้นประสาท
2. เวชศาสตร์การกีฬา (Sport - Ortho) เป็นโปรแกรมตรวจสมรรถภาพร่างกายอย่างละเอียดตั้งแต่ระบบเผาผลาญพลังงานระบบชีวเคมีในร่างกาย รวมทั้งในด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นและความแข็งแรงของระบบหลอดเลือดหัวใจ
3. การส่องกล้องตรวจภายในข้อ (Arthroscopy) เป็นหัตถการที่ช่วยให้แพทย์เห็นโครงสร้างต่างๆ ที่อยู่ภายในข้อ รวมทั้งใช้ซ่อมแซมโครงสร้างเหล่านั้นหากเกิดการเสียหายได้เช่นกัน ซึ่งถือเป็นวิธีการผ่าตัดที่อาศัยการเปิดแผลเพียงเล็กน้อย ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อต่างๆ น้อยกว่าการผ่าตัดโดยการเปิดแผลตามปกติ

แผนกศัลยกรรมอุบัติเหตุกระดูกและข้อ : 02-594-0020-65 ต่อ 1118
More info view site
แผนกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจค้นหาโรค วินิจฉัย และรักษา อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาชีพ เพื่อการรักษาที่ได้ผลดี
- การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
- การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

แผนกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก : 02-594-0020-65 ต่อ 1118
More info view site
 
 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
มีจำนวนเตียงรวมทั้งหมด 400 เตียง โดยมีโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เป็นศูนย์ผ่าตัดหัวใจในการรับส่งต่อ และมีโรงพยาบาลระดับ Tertiary Care อีก 1 สาขาในชื่อ โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล (WMC) โดยปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาลในเครือประกอบด้วย โรงพยาบาลจำนวน 12 สาขาอยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลของ บริษัท บางกอก เชน ฮอทปิทอล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในชื่อ Bangkok Chain Hospital Co., Ltd. (BCH) และโรงพยาบาลในเครือประกอบด้วย
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com