โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล (สาขา) ENG

โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล (สาขา)
14/16 หมู่ 4 ต.หาดทรายขาว อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
Facebook | Instagram | Twitter | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล (สาขา)

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 มีเทคโนโลยีทันสมัยในระดับประเทศ
นายแพทย์สมบูรณ์ วรรควิสันต์ อดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด พร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาล และนักธุรกิจได้บุกเบิกสถานพยาบาลขนาดใหญ่เป็นแห่งแรกในจังหวัดตราด โดยจัดตั้งบริษัท ตราดเวชกิจ จำกัด ขึ้นมาดำเนินการ ต่อมาโรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลตากสินจันทบุรี ได้ก่อตั้งโรงพยาบาล ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลกรุงเทพตราด" โดยมีสโลแกนว่า บริการอย่างใกล้ชิด ด้วยความห่วงใยเสมือนญาติมิตร โดยเปิดบริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2540
 
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด เป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ตั้งอยู่เลขที่ 376 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดตราด
 
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ปัจจุบัน มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด 100 เตียง ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคได้อย่างครบวงจร
 
นับตั้งแต่เปิดดำเนินการมาจนถึงขณะนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ให้ความสำคัญกับการจัดหาบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม ใส่ใจการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ


จากวันนั้น...ถึงวันนี้
2536 คณะแพทย์ พยาบาล และนักธุรกิจ กลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาล เอกชนแห่งแรกของจังหวัดตราด
 
2537 โรงพยาบาลกรุงเทพได้เข้ามาร่วมธุรกิจ ใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพตราด”
 
2540 โรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการ เมื่อ 1 เมษายน 2540
 
2545 ขยายกิจการการให้บริการไปที่เกาะช้างโดยใช้ชื่อว่า “คลินิกอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะช้าง”
 
2548 ขยายบริการศูนย์ผู้ป่วยนอก ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อศักยภาพการให้บริการ และรองรับผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
 
2554 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation : HA) จากสถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 
2554 คลินิกอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะช้าง ได้ผ่านการรับรองคุณภาพสถาน พยาบาลประเภท Ambulatory Care standard จากองค์กร JCI (Joint Commission International) ที่แรกในประเทศไทย
 
2556 ขยายบริการศูนย์ผู้ป่วยนอก ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อศักยภาพการให้บริการ และรองรับผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกอาคารให้สวยงาม และทันสมัย ณ อาคาร A ชั้น 1 
 
2558 เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง พร้อมให้บริการด้านการรักษา พยาบาลแก่ท่านและครอบครัว โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลายสาขา ตลอดจนบุคลากรด้านการ รักษาพยาบาลที่พร้อมให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย และให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 
2560 อัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์ ซึ่งได้รับพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพตราด
 
2561 เปิดให้บริการ คลินิกเกาะหมากอินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อ 28 ธันวาคม 2561
 
2562 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation : HA) จากสถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 
2562 คลินิกอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะช้าง เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อ 20 มกราคม 2562
 
 
ศูนย์รวมความเชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด เป็นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาอาทิ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งบุคลากรวิชาชีพ มีการบริการทางแพทย์ที่หลากหลาย เช่น ศูนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์กุมารเวชและสุขภาพสตรี
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อายุรกรรมและคลินิกเฉพาะทาง มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขากว่า 130 คน และมีบุคลากรด้านอื่นๆ อีกกว่า 270 คน

 
 
นวตกรรมและเทคโนโลยี
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด นำเทคโนโลยีเพื่อการรักษาที่ทันสมัยมาใช้ เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (128-Slice CT.Scan) เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Magnetic Resonance Imaging (MRI) เครื่องอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ
 
 
#นาทีชีวิต คิดถึงเรา
 
 ศูนย์ตรวจรักษาโรค
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศูนย์สุขภาพสตรี
ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
คลินิก หู คอ จมูก
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
ศูนย์กุมารเวช
คลินิกหัวใจ
ศูนย์อายุรกรรม
คลินิกฝังเข็ม
คลินิกศัลยกรรมความงาม
ศูนย์รังสีวินิจฉัย
คลินิกจิตเวช
ศูนย์อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
คลินิกตา
คลินิกภูมิแพ้
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com