โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม
79/12 ถนน พหลโยธิน ตำบล สวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100
Line https://line.me/ti/p/%40cva8245e | Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 ประวัติการก่อตั้ง
 
ด้วยความตั้งใจของคณะแพทย์ และนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งของลำปาง ที่เล็งเห็นความสำคัญของการมีสถานพยาบาลที่ทันสมัย เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ และส่งเสริมสุขภาพ ของประชากรชาวจังหวัดลำปาง และเป็นการบรรเทาความขาดแคลนเตียงคนไข้ ช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลรัฐฯ จึงได้ร่วมก่อตั้ง โรงพยาบาลเอกชน(Private hospital) แห่งแรกของจังหวัดลำปางโดยใช้ชื่อ "โรงพยาบาลเขลางค์นคร" จดทะเบียนในรูปบริษัทจำกัด และได้รับความร่วมมือจากชาวลำปาง เชียงใหม่ แพร่ กรุงเทพฯ ทั้งนิติบุคคล และส่วนบุคคล ในสาขาอาชีพต่างๆ รวมทั้งกลุ่มแพทย์ทั้งในจังหวัดลำปาง และที่อยู่ต่างประเทศเข้าเป็นผู้ถือหุ้น มีตราสำคัญประจำบริษัทเป็นรูปสามเหลี่ยม ทรงจั่วป้าน มีกากบาทสีฟ้าอยู่ตรงกลาง โดยมีความหมายเสมือนหนึ่งบ้าน หรือสถานพยาบาลเพื่อการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของพี่น้องประชาชน
คณะกรรมการก่อตั้ง
 
       1. นายแพทย์เฉลิม เย็นจิตร   ศัลยแพทย์
 
       2. นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ   เวชปฏิบัติทั่วไป
 
       3. นายประสิทธิ์ สิริศรีสกุลชัย   นักธุรกิจก่อสร้าง
 
       4. แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร   จักษุแพทย์
 
       5. นายแพทย์นพดล สมบูรณ์   สูติแพทย์
 
       6. พันเอกวิชัย จักรวัฒนา   เภสัชกร
 
       7. นายแพทย์บุญชู รุจิระวิโรจน์   วิสัญญีแพทย์
 
       8. นายชาคริต ชาคริตตานนท์   นักธุรกิจก่อสร้าง
 
       9. นายแพทย์บุญจง ชูชัยแสงรัตน์   ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 
       "โรงพยาบาลเขลางค์นคร" เดิมเป็นอาคาร 5 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2533 โดยชุดแรก เป็นอาคารผู้ป่วย 5 ชั้น และอาคารพัสดุ จ่ายกลาง ซักฟอก และห้องเครื่องไฟฟ้า เป็นอาคาร 3 ชั้น
 
       "โรงพยาบาลเขลางค์นคร" เปิดบริการรับคนไข้ตั้งแต่ วันที่ 30 มกราคม 2535 เป็นต้นมา สามารถให้บริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ประจำ และแพทย์ที่ปรึกษาเฉพาะทาง พร้อมทีมงานพยาบาลที่มีประสบการณ์
 
       ในปี 2536 โรงพยาบาลเขลางค์นคร ได้มีการร่วมลงทุน เป็นโรงพยาบาลในเครือ รามคำแหง โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นเครือข่ายในโรงพยาบาลเอกชน เพื่อสร้างสรรค์ และ สนับสนุนกันและกัน ในการส่งต่อผู้ป่วย โดยเพิ่มเติมชื่อจาก "โรงพยาบาลเขลางค์นคร" เป็น "โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม" ทั้งนี้ เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบว่าเป็นหนึ่งในเครือ ข่ายกลุ่มรามคำแหง และได้ทำการขยายโรงพยาบาล โดยสร้างอาคารใหม่ ซึ่งเป็นอาคาร 6 ชั้น ต่อจากอาคารเดิม โดยทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2541 เป็นต้นมา
 
       ปัจจุบันเปิดให้บริการจำนวน 103 เตียง มีห้องพักผู้ป่วย ที่พร้อมให้ความสะดวก สบาย ปลอดภัยไว้บริการ ทั้งห้อง วี ไอ พี ห้องพิเศษเดี่ยว ห้องเด็กเล็ก ห้องรวม ภายใต้การ บริการอำนวยความสะดวกจากพนักงานทุกแผนก ส่วนของอาคาร อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ซึ่งถูกพัฒนา เพื่อความสามารถในการรองรับผู้ป่วย อุบัติเหตุหมู่ พร้อมด้วยทีมแพทย์ประจำ และพยาบาลที่ผ่านการอบรมช่วยชีวิตขั้นสูง ในกรณีฉุกเฉิน เรามีบริการโทรศัพท์สายตรงเรียกรถพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com