โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
8 เจริญกรุง 111 (ซอยเจริญกรุงประชารักษ์) แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอประกาศ
 
งดเยี่ยมผู้ป่วยใน แนะนำให้เยี่ยมทางโทรศัพท์ Line วีดิโอคอล
ลดการทำหัตถการ และการผ่าตัด
ลดการให้บริการผู้ป่วยนอก ท่านสามารถเลื่อนนัด หรือขอใช้บริการ Telemedicine หรือรับยาทางไปรษณีย์ ได้ที่
 
หมายเลขโทรศัพท์ตามใบนัดเดิม
ศูนย์ BFC 02 289 7986
 
ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ 02 289 7000
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  • ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง
  • ศูนย์นมแม่
  • ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ 
  • ศูนย์โรคหัวใจ
  • ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย
  • ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com