โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

27 ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ข้อมูลบริการ

 
 เราเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร (NOT - FOR - PROFIT PRIVATE HOSPITAL) ก่อตั้งเมื่อ 15 กันยายน ค.ศ. 1898 (พ.ศ.2441) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ฯพณฯ หลุยส์เวย์ มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกแห่งกรุงสยาม และได้มอบหมาย ให้ภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรเป็นผู้ดูแลโรงพยาบาล
 
 
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 412 เตียง ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ บนถนนสาทรใต้เป็นโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาและพยาบาลที่คอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ทั้งผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน โดยเน้นให้ความสำคัญแก่ผู้ป่วยหลัก (Patient Centered) พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการตรวจวินิตฉัยและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ เครื่อง 64-Slice CT Scan สามารถวินิจฉัยครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย เช่น หัวใจ สมอง ระบบเส้นเลือด ศรีษะและคอ ไซนัส ช่องท้อง ลำไส้ และ ระบบกระดูก เครื่องสวนหลอดเลือดหัวใจ (CATH LAB) ระบบดิจิตอล เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจ (Exercise Stress Test) เครื่องตรวจหามะเร็งเต้านม (Manmogram) เครื่องตรวจหาความหนาแน่นกระดูก (Bone Density) ห้องพักผู้ป่วยซึ่งเป็นห้องปรับอากาศทั้งหมด ห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) ห้องผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ (CCU) จัดเป็นห้องแยกให้ความสะดวกสบายเป็นสัดส่วน แต่ยังคงความปลอดภัยด้วยระบบติดตามความเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยตลอดเวลาที่ศูนย์กลาง (Central Monitor System) นอกจากนี้ ห้องผ่าตัดเป็นห้องผ่าตัดสำเร็จรูปจากประเทศเยอรมัน ที่สามารถควบคุมการปลอดเชื้อขณะผ่าตัดได้มาตรฐานระดับโรงพยาบาลชั้นนำด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัดที่ทันสมัยพร้อมทีมแพทย์ และ วิสัญญีแพทย์ประจำตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้แก่

1.เภสัชกร 1 อัตรา
คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
- ค่าตอบแทน 23,000 บาท / เดือน
- ค่าวิชาชีพ 6,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500 บาท
- OT ชั่วโมงละ 200 บาท
- ค่าเวรบ่าย 200 บาท ค่าเวรดึก 250 บาท


2.นักรังสีเทคนิค 3 อัตรา
คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
- ค่าตอบแทน 24,000 บาท / เดือน
- มีค่าทำ MRI
- OT ชั่วโมงละ 140 – 180 บาท
- ค่าเวรบ่าย 250 บาท ค่าเวรดึก 280 บาท


เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ 1 ใบ (สำหรับนักวิชาชีพ)
5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง 2 ใบ
6. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
7. หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)


สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาลปีละ 100,000 บาท
2. คูปองทานอาหารเดือนละ 500 บาท
3. เครื่องแบบปีละ 2 ชุด
4. รางวัลปฎิบัติงานนาน
5. สัมมนานอกสถานที่
6. ห้องออกกำลังกายพนักงาน (ฟิสเนส)
7. สโมสรพนักงาน
ฯลฯ


สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการ
โทร. 0-2838-5555 ต่อ 10803 - 10806
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
หรือสมัครทาง E-mail job@saintlouis.or.th

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

ตำแหน่งงาน
1. แม่บ้าน / พ่อบ้าน 10 อัตรา
คุณสมบัติ:
- เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิ ป.4 ขึ้นไป
- ค่าตอบแทน 11,500 บาท/ เดือน
- เงินพิเศษ 500 บาท

2. พนักงานรักษาความปลอดภัย 6 อัตรา
คุณสมบัติ:
- เพศ ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- ค่าตอบแทน 12,000 บาท/ เดือน
- เงินพิเศษ 500 บาท
- อยู่เวรเป็นกะได้ มีค่าเวร


เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ 1 ใบ (สำหรับนักวิชาชีพ)
5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง 2 ใบ
6. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
7. หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)


สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาลปีละ 100,000 บาท
2. คูปองทานอาหารเดือนละ 500 บาท
3. เครื่องแบบปีละ 2 ชุด
4. รางวัลปฎิบัติงานนาน
5. สัมมนานอกสถานที่
6. ห้องออกกำลังกายพนักงาน (ฟิสเนส)
7. สโมสรพนักงาน
ฯลฯ


สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการ
โทร. 0-2838-5555 ต่อ 10803 - 10806
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
หรือสมัครทาง E-mail job@saintlouis.or.th
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com