โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ รามอินทรา ENG

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ รามอินทรา
9/99 ถนนรามอินทรา 52 กม.9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Facebook | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ รามอินทรา

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของประชากร ชาวกรุงเทพฝั่งตะวันออก ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากคลินิกเด็กที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน ปริมาณผู้ป่วยวัยเยาว์ของ รพ.สินแพทย์ เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
 
 
 
ทางคณะผู้บริหาร รพ.สินแพทย์ จึงไม่อาจทนให้เกิดข้อจำกัดในการให้บริการ ทั้งสถานที่ เวลาที่ต้องรอตรวจ และจำนวนเตียงที่จำเป็นสำหรับเด็กป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาล จึงเป็นที่มาของการสร้าง รพ.เด็กสินแพทย์ แยกออกต่างหากจาก รพ.สินแพทย์ เป็นอาคารขนาด 7 ชั้น มีพื้นที่รองรับผู้ป่วยนอกรวม 2 ชั้น นอกนั้นเป็นห้องพักผู้ป่วยใน ทั้งนี้ยังแยกพื้นที่การให้บริการเด็กป่วยและเด็กดีออกจากกัน โดยเฉพาะคลินิกวัคซีน ที่ช่วยป้องกันเด็กที่มารับวัคซีนไม่ต้องเสี่ยงที่จะได้รับโรคอื่นๆกลับไปด้วย
 
 
 
รพ.เด็กสินแพทย์ จึงเป็นโรงพยาบาลเด็กภาคเอกชน เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ในด้านการดูแลรักษาพยาบาลประชากรตัวน้อยๆ ที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพฝั่งตะวันออก และพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยศักยภาพและความพร้อม เพื่อดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยได้แทบทุกระบบในร่างกายเด็ก ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายในการเป็น One Stop Hospital
 
 
 
พญ.พัชรวลัย รัศมิทัต ผู้อำนวยการ รพ.เด็กสินแพทย์ มีนโยบายในการบริหารจัดการ ซึ่งเน้นในเรื่องแพทย์เฉพาะทางในเกือบทุกสาขา เนื่องจากพบว่า กลุ่มผู้ป่วยเด็กที่มาใช้บริการ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบปัญหาในเรื่องการเรียน เรื่องของสมาธิสั้น เรื่องการพูดช้าในกลุ่มอาการออทิสติก จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะทางในเรื่องพัฒนาการ เรื่องพฤติกรรมบำบัด ที่เรียกว่า กุมารแพทย์ด้าน Growth and Development รวมทั้งจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เพื่อตอบสนองให้การดูแลและใส่ใจให้กับเด็กกลุ่มดังกล่าว
 
 
 
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกยุคใหม่ รพ.เด็กสินแพทย์ได้นำมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษา ตั้งแต่ในแง่ประวัติของคนไข้ โดยเปลี่ยนจากการใช้มือเขียน มาเป็นการป้อนเข้าระบบคอมพิวเตอร์ หรือ iPad อีกทั้งใช้ระบบ สแกนบาร์โค๊ต ในการจ่ายยา ฉีดยา และยืนยันตัวบุคคล เพื่อความแม่นยำ พร้อมจัดทำระบบ Smart OPD และ Smart IPD เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่มาตรวจรักษาที่โรงพยาบาล ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ มีระบบการเตือน เมื่อมีผลการตรวจเลือด หรือ Lab ที่มีค่าผิดปกติ ให้กับคุณหมอและคุณพยาบาลทราบโดยเร่งด่วน ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพในการดูแลรักษารวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
 
 
 
ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่รพ.เด็กสินแพทย์ ได้นำมาใช้ช่วยให้แพทย์สามารถดูประวัติการตรวจทุกอย่างได้ใน iPad ไม่ต้องพลิกแฟ้มกระดาษเหมือนในอดีต หากจะเข้าไปตรวจผู้ป่วยในห้องพัก ก็เข้าไปพร้อมกับ iPad เครื่องเดียว ก็สามารถสนทนาอธิบายอาการและผลการตรวจต่างๆ ให้ผู้ป่วยและญาติดูภาพได้จาก iPad ได้เลย อีกทั้งที่สำคัญที่สุด เวลาแพทย์จะสั่งยาให้ผู้ป่วยก็สามารถสั่งผ่านระบบนี้ได้ ข้อมูลก็จะถึงแผนกเภสัชกรรมทันที ช่วยให้เภสัชได้ข้อมูลยาที่ชัดเจน ลดปัญหาเรื่องการอ่านลายมือ หรือตัวเลขที่มีการใส่จุดทศนิยมไม่ชัดเจน นอกจากจะเพิ่มความรวดเร็วให้มากขึ้นแล้ว ยังช่วยลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษลงไปได้มากอีกด้วย
 
 
 
พญ.พัชรวลัย ได้กล่าวแสดงความรู้สึกเพิ่มเติมว่า “ ในมุมมองส่วนตัว ฐานะที่เป็นคุณแม่คนหนึ่ง การที่จะไว้วางใจพาลูกไปรักษาที่ไหนนั้น ก็เลือกที่โรงพยาบาลที่มีคุณหมอเฉพาะทาง ที่สามารถดูแลลูกเราได้ เช่น ถ้าเขาเป็นโรคทางเดินหายใจ เป็นภูมิแพ้ เป็นโรคทางเดินอาหาร อาเจียนบ่อยมาก ท้องผูก หรือลูกอายุ 2 ขวบแล้วยังไม่พูด นับเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องรักษาให้ทุกทาง วินิจฉัยให้ถูกทาง ยิ่งร่วมกับโรงพยาบาลแห่งนั้นมีความทันสมัย มีความสะดวกของสถานที่ มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการดูแลผู้ป่วย ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจให้ลูกได้รับการดูแลมากขึ้น”
 
 
 
รพ.เด็กสินแพทย์ ได้มาตรฐานโลก (JCI) ทั้งระบบ
 
 
 
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานโรงพยาบาลระหว่างประเทศ จากสหรัฐอเมริกา หรือ JCI ได้เข้ามาตรวจสอบระบบการบริการด้านการแพทย์ของ รพ.สินแพทย์ เป็นเวลา 5 วัน เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยได้ตรวจทั้งระบบของ รพ.สินแพทย์ และ รพ.เด็กสินแพทย์ ไปในโอกาสเดียวกัน โดยประเด็นในการตรวจมุ่งเน้นตั้งแต่ทีมกุมารแพทย์ ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเด็ก อาคาร-สถานที่ ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย ซึ่งเน้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ รวมถึงโครงสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ระบบประตูล็อค การป้องกันด้านอัคคีภัย รวมถึงการบริหารจัดการยา
 
 
 
ทางคณะกรรมการ เจ.ซี.ไอ.(JCI) ได้ตรวจประเมินผลแล้วจึงได้ส่งเอกสารแสดงการรับรองให้ไว้เป็นหลักฐานพร้อมกันทีเดียว 2 โรงพยาบาล โดยให้การรับรองสำหรับ รพ.สินแพทย์ เป็นรอบที่สองด้วย
 
 
 
พญ.พัชรวลัย รัศมิทัต ผู้อำนวยการ รพ.เด็กสินแพทย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ รพ.เด็กสินแพทย์ ได้มีการจัดระบบให้บริการแก่เด็กที่มารับการตรวจรักษา โดยแบ่งโซนพื้นที่ในการดูแลเด็กป่วย และเด็กสุขภาพดีที่มารับวัคซีน แยกห่างจากกัน เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการรับเอาโรคติดเชื้อกลับบ้าน สำหรับอาคารของโรงพยาบาลเป็นอาคารสูง 7 ชั้น จึงมีพื้นที่มากพอในการให้บริการ รองรับผู้ป่วยเด็กในอาคารแห่งนี้ถึง 59 เตียง มีการออกแบบตกแต่งภายในอาคาร ด้วยแนวคิดที่เอาใจเด็กเป็นพิเศษทั้งบริเวณโถงทางเดินและในห้องตรวจต่างๆ เพื่อให้เด็กรู้สึกสบายใจ ไม่เกร็งและหวาดกลัวเมื่อมาโรงพยาบาล อีกทั้งความพร้อมของทีมกุมารแพทย์ รพ.เด็กสินแพทย์ เตรียมแพทย์ประจำไว้ถึง 14 ท่าน เป็นกุมารแพทย์ระบบทางเดินหายใจถึง 5 คน เพื่อรองรับปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก โดยเฉพาะในเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปี จะพบเป็นโรคนี้ได้บ่อย
 
 
 
เนื่องจาก รพ.เด็กสินแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเด็กเอกชนชนิดเต็มรูปแบบที่เปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะ อีกทั้งการได้ผ่านการรับรองมาตรฐานโลก เจซีไอ (JCI) สหรัฐอเมริกา จึงเป็นหลักประกันได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยเด็กตามระดับมาตรสากล
 
 
 
กุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง รพ.เด็กสินแพทย์
 
กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
กุมารแพทย์ด้านโรคหัวใจ
กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก
กุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กุมารแพทย์ด้านโรคระบบทางเดินหายใจ
กุมารแพทย์ด้านโรคผิวหนัง
กุมารแพทย์ด้านโรคโลหิตวิทยาและธาลัสซีเมีย
กุมารแพทย์ด้านระบบประสาท
กุมารแพทย์ด้านระบบประสาท
กุมารแพทย์ด้านโรคไต
กุมารแพทย์ด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
กุมารแพทย์ด้านต่อไร้ท่อและเมตาบอลิสม
กุมารแพทย์ด้านศัลยกรรม
กุมารแพทย์ด้านโรคติดเชื้อ
ทันตแพทย์เฉพาะทางช่องปากและฟันเด็ก
ICU เด็ก / ดูแลเด็กป่วยอาการหนัก
 
 
พร้อมบริการตรวจและรักษาโรคเด็ก โดยกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อลูกไม่สบาย วางใจได้แม้ยามค่ำคืน
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com