โรงพยาบาลเบญจรมย์

116 ม8 ต.ป่าตาล อ.เมือง. จ.ลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี 15000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเบญจรมย์

ข้อมูลบริการ

Standard & Superior
More info view site
ติดต่อแผนกศูนย์ดูแลสุขภาพ

โทร.036-413933 , 036-412160
Line: @benjarom
More info view site
รายการหัตถการ ศัลยกรรม ราคา
More info view site
เปิดให้บริการ
วันศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น.
คลินิกเบาหวาน ความดัน
แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเบญจรมย์

โทร.036-413933 , 036-412160
Line: @benjarom
More info view site
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด

โทร 036-413933 ,036-412160

Line: @benjarom
More info view site
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์บริการรถ AMBULANCE
โทร 036-413933
More info view site
คลินิกเด็ก (กุมารเวช)
บุตรหลานของท่าน คือ ครอบครัวของเรา โรงพยาบาลเบญจรมย์ เรามีกุมารแพทย์พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ในการดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น โดยการรักษาแบบองค์รวม โดย ให้การบริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ อย่างครบวงจร

การให้บริการทางการแพทย์
การตรวจสุขภาพทั่วไป
การตรวจสุขภาพเพื่อสมัครทำประกันชีวิต
การตรวจสุขภาพเพื่อการศึกษาต่อ
ตรวจรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะทางในเด็กและทารก
ตรวจรักษาโรคติดเชื้อ
ตรวจรักษาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ได้แก่ หอบหืด ภูมิแพ้ นอนกรน ภาวะแพ้อาหาร
ตรวจรักษาโรคทางเดินอาหารและโรคตับ ได้แก่ ปวดท้อง ท้องผูก เด็กน้ำหนักตัวน้อย
ให้คำปรึกษาแนะนำในการดูแลเด็ก
ให้บริการฉีดวัคซีนเสริมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก เช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ , วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เป็นต้นการบริการตรวจรักษา
ให้คำปรึกษาพัฒนาการในเด็กปกติ และพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย
พัฒนาการและพฤติกรรม ได้แก่ พัฒนาการช้า สมาธิสั้น และปัญหาพฤติกรรมต่างๆ
ตรวจประเมินพัฒนาการของเด็ก พร้อมทั้งให้คําปรึกษาการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม
More info view site
เปิดให้บริการ
วันศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น.
คลินิกอายุรกรรม แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลเบญจรมย์

โทร.036-413933 , 036-412160
Line: @benjarom
More info view site
เปิดให้บริการ
วันศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น.

โทร.036-413933 , 036-412160
Line: @benjarom
More info view site
เปิดให้บริการ
ทุกวันอังคาร เวลา 08.00-09.00น.
ทุกวันพุธเวลา 17.00-20.00น.

โทร.036-413933 , 036-412160
Line: @benjarom
More info view site
คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 3 โรงพยาบาลเบญจรมย์

โทร 036-413933,036-412160

Line:@benjarom

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-19.00 น.
More info view site
เปิดให้บริการ
อังคาร เวลา 17.00 – 19.00 น.
คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลเบญจรมย์

โทร.036-413933 , 036-412160
Line: @benjarom
More info view site
 
การบริการสำหรับบริษัทคู่สัญญา
บริการด้านการรักษาพยาบาล
 • ผู้ป่วยวนอก(OPD)
 • ผู้ป่วยใน(IPD)
บริการตรวจสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี / mobile Check Up
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน / ประกอบการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work permit)
 • ตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงตามลักษณะงาน
 • ตรวจสุขภาพก่อนไปต่างประเทศ/ประกอบการขอวีซ่า
แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมเป็นบริษัทคู่สัญญาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการตลาด โทร 036-412160


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญ
โปรดติดต่อสอบถามที่ โรงพยาบาลเบญจรมย์
โทร 036-412160 , 036-413933 , 098-9027519
ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Benjarom Hospital
Line : @benjarom
Email : opdbenjaromhospital@gmail.com
 
โรงพยาบาลเบญจรมย์ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2528 เลขที่ บอจ.ลบ34 ผู้ก่อตั้งคือ นายแพทย์วราศักดิ์ ไกรฤกษ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่อยู่ 116 หมู่ 8 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 เนื้อที่โรงพยาบาลมีทั้งหมด 10 ไร่ โรงพยาบาลตั้งอยู่ริมถนนสายลพบุรี – บ้านแพรก เลยห้าแยกสะพาน 33 ไปประมาณ 500 เมตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 เพื่อวัตถุประสงค์ให้ประชาชนในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้รับการรักษาพยาบาลที่รวดเร็วได้มาตรฐานและปลอดภัย เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดลพบุรี โดยเปิดทำการให้บริการผู้ป่วยครบทุกสาขา ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมระบบประสาท สูติกรรม กุมารเวช และหู-ตา-คอ-จมูก โดยเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2529

การบริการผู้ป่วยนอก
บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รถพยาบาลพร้อมชุดดูแลผู้ป่วยวิกฤติเคลื่อนที่

วิสัยทัศน์
จะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลในสังคมตามมาตรฐานวิชาชีพ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
 1. ให้บริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม
 2. พัฒนาบุคลากร ระบบงาน และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
 3. จัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย

นโยบายคุณภาพ
โรงพยาบาลเบญจรมย์ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เพื่อความไว้วางใจและตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยมุ่งมั่นพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร

ปรัชญา
ให้ครอบครัวหมอดูแลครอบครัวคุณ

ค่านิยมองค์กร
โรงพยาบาลเบญจรมย์มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ( Commitment to excellence)ด้วยมาตรฐานคุณภาพ(Quality)และการให้บริการด้วยความเอาใจใส่ ( Service mind) พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement)ด้วยความสามารถในการทำงานเป็นทีม ( Teamwork)
แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเบญจรมย์กำหนดแผนยุทธศาสตร์ไว้ 3 ด้าน คือ
 • แผนการสร้างความเป็นเลิศด้านการบริการ
 • แผนการปรับปรุงคุณภาพโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานสูงสุด
 • แผนพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์แห่งภาคกลางตอนบน
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com