โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ENG

670/1 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง อาคาร 4 ชั้น 3 โทร.02-271-7000 ต่อ 40397-99
More info view site
ตรวจ MRI คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระดูกสันหลัง
ศูนย์กระดูกและข้อ อาคาร 4 ชั้น 1 โทร.02-2717000 ต่อ 40129-30
More info view site
 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกๆ ที่ให้บริการด้านการแพทย์แบบครบวงจร บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ ย่านสะพานควาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2515 ด้วยเจตน์จำนงและความมุ่งมั่นของนายแพทย์สังกาศ ทองบริสุทธิ์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นเลิศทางด้านการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลเอาใจใส่ ให้การรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง และยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
 
จากความสำเร็จและได้รับความไว้วางใจจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในเรื่องการให้บริการด้านการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อการรักษาพยาบาลอย่างทันต่อเหตุการณ์และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โรงพยาบาลฯ ได้ขยายพื้นที่การให้บริการอีกเป็นอาคารที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งเป็นอาคารขนาด 9 ชั้น สำหรับรองรับผู้ป่วยได้ถึง 250 เตียงเพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับผู้ป่วยให้มากขึ้น นับแต่นั้นมาโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน ได้ก้าวสู่พัฒนาการด้วยการนำเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรค ตลอดจนความเชี่ยวชาญของแพทย์ในหลายสาขา
 
 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน มีความมุ่งมั่นในการดูแลที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด รวมถึงการตอบรับจากผู้ใช้บริการมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานถึง 6 ระบบ คือ..
 
ระบบคุณภาพการันตี
Hospital Accreditation (HA) การรับรองและประกันคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ฉบับกาญจนาภิเษกจากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
ISO 9001:2008 การรับรองคุณภาพมาตรฐานทั้งองค์กร
ISO 14001:2004 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
OSHAS 18001:2007 ระบบคุณภาพมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
HACCP: Hazard Analysis and Critical Point ระบบการวิเคราะห์และควบคุมจุดวิกฤตเพื่อให้อาหารสะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ISO 15189:2007 ระบบคุณภาพมาตรฐานที่รับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการชันสูตร
รางวัลทรงเกียรติด้านการบริการยอดเยี่ยมเพื่อลูกค้า (Best Customer Service Awards) 3 ปีซ้อนจาก ACCP Hospital Service Awards
 
ประวัติโรงพยาบาล โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกๆ ที่ให้บริการด้านการแพทย์แบบครบวงจร บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ ย่านสะพานควาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2515 ด้วยเจตน์จำนงและความมุ่งมั่นของนายแพทย์สังกาศ ทองบริสุทธิ์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นเลิศทางด้านการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลเอาใจใส่ ให้การรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง และยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
 
ก้าวแรกของโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ปีพุทธศักราช 2515 ประเทศไทยเริ่มวางกลยุทธโดยปรับเปลี่ยนให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล ธุรกิจรูปแบบใหม่หลายประเภทได้เกิดขึ้นรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลให้ประชากรอพยพเข้าสู่เมืองหลวงมากขึ้น จำนวนผู้ป่วยจากโรคต่างๆ และอุบัติเหตุก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน จนโรงพยาบาลของรัฐไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ
 
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 โดยเริ่มแรกเป็นอาคารหลังเดียวเรียกว่าอาคาร 1 ซึ่งดัดแปลงจากอาคารชุดที่อยู่อาศัย เลขที่ 670/1 บนถนนพหลโยธินฝั่งขวา ห่างจากสี่แยกสะพานควายประมาณ 200 เมตร
 
จากความสำเร็จและได้รับความไว้วางใจจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในเรื่องการให้บริการด้านการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อการรักษาพยาบาลอย่างทันต่อเหตุการณ์และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โรงพยาบาลฯ ได้ขยายพื้นที่การให้บริการอีกเป็นอาคารที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งเป็นอาคารขนาด 9 ชั้น สำหรับรองรับผู้ป่วยได้ถึง 250 เตียงเพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับผู้ป่วยให้มากขึ้น นับแต่นั้นมาโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้ก้าวสู่พัฒนาการด้วยการนำเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรค ตลอดจนความเชี่ยวชาญของแพทย์ในหลายสาขา
 
ก้าวสู่พัฒนาการครั้งสำคัญ
ในปี 2543 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้เพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาล โดยขยายการให้บริการด้วยการสร้างอาคารหลังใหม่ ได้รับการออกแบบด้วยระบบมาตรฐานสุงสุดโดยวิศวกรที่มีชื่อเสียง สูง 20 ชั้น มีพื้นที่ใช้งานกว่า 40,000 ตารางเมตร กว้างขวาง โอ่โถง และยังมีการนำระบบกรองฝุ่นละอองและเชื้อโรคมาใช้อีกด้วย
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]