โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2) ENG

โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2)
675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
02-455-5599, 02-455-5906, 02-455-5875, 02-4555808
Line @mitrpracha | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2)

แพคเกจ โปรแกรม โปรโมชั่น

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2)

สายด่วน โทร : 0-2455-5599

064-624-5779 (ติดต่อกรณีฉุกเฉิน)


ศูนย์รักษา
อายุรกรรมทั่วไป
เวชปฏิบัติทั่วไป
อายุรกรรมหัวใจ
กุมารเวชกรรม
สูติ-นรีเวชกรรม
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยกรรมสมอง
หู คอ จมูก 
อายุรกรรมประสาท
จักษุกรรม 
 
คลินิกพิเศษ
คลินิกฝากครรภ์
คลินิก เบาหวาน – ความดันโลหิตสูง
คลินิก มะเร็งปากมดลูก คุมกำเนิด วางแผนครอบครัว
คลินิกตรวจสุขภาพเด็ก
คลินิกวัณโรค
คลินิกนิรนาม
คลินิกโรคหอบหืด
คลินิกตรวจหู คอ จมูก
คลินิกตรวจสุขภาพ แจกยาคุม ตรวจมะเร็งสตรี มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก
คลินิกตรวจตา
 

 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com