โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
ตำบล ไร่ขิง อำเภอสามพราน นครปฐม 73210
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
 คลินิกตา
 • งานกระจกตา
 • งานต้อหิน
 • งานจอประสาทตา
 • งานประสาทวิทยา
 • งานโรคยูเวีย
 • งานจักษุพยาธิวิทยา
 • งานสายตาเลือนราง
 • งานจักษุวิทยาเด็กและตาเข
 • งานศัลยกรรมจักษุตกแต่ง
 • งานผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ LASIK

คลินิกทั่วไป
 • แผนกผู้ป่วยนอก
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • คลินิกศัลยกรรม
 • คลินิกกระดูก
 • คลินิกเลิกบุรี
 • คลินิกอายุรกรรม
 • คลินิกโรคหัวใจ
 • คลินิกโรคไต
 • คลินิกหู คอ จมูก
 • คลินิกโรคผิวหนัง
 • คลินิกภูมิแพ้
 • คลินิกภูมิแพ้เด็ก
 • คลินิกทัตกรรม
 • คลินิกเด็ก / พัฒนาการของเด็ก
 • คลินิกสุขภาพเด็กดี(ฉีดวัคซีนเด็ก)
 • คลินิกโรคหอบหืด
 • คลินิกนารีเวช
 • คลินิกวัยทอง
 • คลินิกฝังเข็ม
 • คลินิกโภชนาการ
 • ห้องกายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด 
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com