โรงพยาบาลเมืองนารายณ์

โรงพยาบาลเมืองนารายณ์
84 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเมืองนารายณ์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 ความเป็นมาและที่ตั้งของโรงพยาบาลเมืองนารายณ์
 
           โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ (หมอประเจิด) เป็นโรงพยาบาล 57 เตียง เริ่มเปิดทำการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2544 โดยมี บริษัท โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ จำกัด เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ ตั้งอยู่ที่ 84 หมู่ 3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี บนที่ดินประมาณ 5.5 ไร่ เปิดให้บริการผู้ป่วยทุกสาขาโรค เช่น อายุรกรรมทั่วไป , อายุรกรรมหัวใจ , ศัลยกรรมทั่วไป , ศัลยกรรมกระดูก , ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ , ศัลยกรรมตกแต่ง , กุมารเวช , สูติ-นรีเวช , โรคทั่วไป , โรคตา และ หู คอ จมูก ภูมิแพ้ 
 
             โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 3 ในเครือโรงพยาบาลของหมอประเจิด ซึ่งอีกสองแห่ง คือ โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชชการ และ โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ 2 กลุ่มโรงพยาบาลได้ทำการให้บริการมากกว่า 30 ปี  กลุ่มโรงพยาบาลทั้งสามแห่งมีทีมแพทย์ประจำ และแพทย์นอกเวลาที่ครบครัน และยังมีการพัฒนาด้านความทันสมัย ด้านเครื่องมือแพทย์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
 
เช่น
 
1. เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 slide , CT Scan
 
2. ระบบ PACS สำหรับเอ็กซเรย์ ที่ใช้ในการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ และรับ-ส่งข้อมูลภาพ ในรูปแบบ Digital PACS ใช้การจัดการรับส่งข้อมูล ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการส่งภาพข้อมูลตามมาตรฐาน DICOM ซึ่งช่วยลดเวลาในการตรวจ และรอคอยผลการเอ็กซเรย์ เนื่องจากสามารถเรียกข้อมูลเก่าที่เก็บไว้ในระบบได้ตลอดเวลาทำให้แพทย์สามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของโรคได้ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยแม่นยำมากยิ่งขึ้น
 
3. กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Gastroscope)
 
4. กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง (Colonoscope)
 
5. เครื่องตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (Excercise Stress Test)
 
6. เครื่องตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ (Echocardiogram)
 
7. เครื่องตรวจอัลตร้าซาวด์
 
8. ระบบ LIS ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มความรวดเร็วความถูกต้องของการลงข้อมูลผลแลป และลดการใช้กระดาษ (Paperless) ทำให้การทำงานเร็วขึ้นและมีความถูกต้องมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีศูนย์แว่นตา และกายภาพบำบัดที่ให้ผู้บริการแก่ผู้มารับบริการ
 
9. ผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็ก (Minimal Invasive Surgery)
 
           โรงพยาบาลเมืองนารายณ์มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2547 เพื่อพัฒนามาตรฐานให้การรักษาพยาบาล และยกระดับการให้บริการสำหรับผู้ป่วยและญาติ ทางโรงพยาบาลนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำเนินงานของโรงพยาบาลอย่างครบวงจรในเดือน พฤศจิกายน ปี 2549และในเดือนมีนาคม ปี 2551 ทางโรงพยาบาลได้ปรับระบบการบริหารจัดการ จัดทีมการตลาดของโรงพยาบาลรับผิดชอบด้านการทำสื่อประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และสร้างแบรนด์ "โรงพยาบาลเมืองนารายณ์" ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
คลินิกพิเศษ
 
ศัลยกรรมทั่วไป ผ่าตัด
ให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคทางด้านศัลยกรรม คลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ ให้บริการดูแล รักษาที่ครอบคลุมโรคทางศัลยกรรม อาทิเช่น · ผ่าฝีและเย็บแผลตามร่างกาย ...
 
ศัลยกรรมตกแต่ง
การทำศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยหรือที่เรียกสั้นว่าๆ ศัลยกรรมความงาม ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของวิทยาการทางการแพทย์ ที่นำมาใช้ในการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความบกพร่องของรูปร่าง หรือหน้าตาของผู้...
 
ระบบทางเดินปัสสาวะ
ระบบทางเดินปัสสาวะ ประกอบไปด้วยไต และท่อไต 2 ข้าง กระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ ไตทำหน้าที่กรองของเสียเป็นปัสสาวะและนำออกทางท่อไตสู่กระเพาะปัสสาวะ และขับออกทางท่อปัสสาวะ ภาวะติดเชื้อ...
 
ระบบทางเดินอาหาร
ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลเมืองนารายณ์ ให้การรักษาโดยแพทย์ พร้อมไปด้วยประสบการณ์การรักษาเฉพาะทางโรคระบบเดินทางอาหาร ที่มีความยากและซับซ้อนในการดูแลรักษา การรักษาโรคด้วย...
 
หัวใจ
การวินิจฉัยโรคหัวใจ การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน ( EXERCISE STRESS TEST ; EST ) การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน เป็นการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกายด้วยการเดิน...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com