โรงพยาบาลเมืองพัทยา ENG

โรงพยาบาลเมืองพัทยา
261/40 หมู่ 10 ซอยบัวขาว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเมืองพัทยา

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

Services

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

บริการสำหรับผู้ป่วย
ห้องพักผู้ป่วยและสิ่งอำนวยความสะดวกแผนกผู้ป่วยพิเศษ (Private Department)ตั้งอยู่ชั้น 4 ให้บริการห้องพักสำหรับผู้ป่วยใน โดยมีการให้บริการอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ห้องพิเศษมีทั้งหมด 19 ห้อง  แบ่งออกเป็น ห้องผู้ป่วย VIP (VIP Room)  จำนวน 3 ห้อง  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง  บริเวณห้องพักที่กว้างกว่าห้องพิเศษทั่วไป
 
สิทธิ์สำหรับผู้ป่วย
โรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้จัดสร้างขึ้นบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข เมืองพัทยา
 
โดยใช้พื้นที่ด้านข้างของบริเวณดังกล่าว บนเนื้อที่ในการก่อสร้างทั้งหมด 6,788 ตารางเมตร เปิดให้บริการมา 3 ปี ด้วยศักยภาพทุติยภูมิ 2.1 เริ่มก่อตั้งเมื่อปลายปี 53 เปิดใช้แบบไม่เต็มรูปแบบกลางปี 56 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 58 อาคารหลักโรงพยาบาลเมืองพัทยามีทั้งหมด 5 ชั้น ประกอบด้วย
ชั้น 1 แผนกผู้ป่วยนอกและปฐมภูมิ แผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แผนกรังสีวิทยา
ชั้น M แผนกเวชระเบียน แผนกศูนย์สิทธิประโยชน์
ชั้น 2 แผนกทันตกรรม แผนกจักษุ แผนกห้องผ่าตัด แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต แผนกทารกแรกเกิด คลินิกโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และแผนกการเงิน
ชั้น 3 ห้องพักผู้ป่วยรวมผู้ชายและผู้หญิง
ชั้น 4 ห้องผู้ป่วย VIP ห้องผู้ป่วยพิเศษ
ชั้น 5 คลินิกตรวจสุขภาพ แผนกกายภาพบำบัด และห้องพักผู้ป่วยเด็ก
 
อาคารสนับสนุนโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประกอบด้วย
 
ชั้น 3 ศูนย์ไตเทียม
ชั้น 4 แผนกหัวใจ
 
อาคารสาธารณสุขโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประกอบด้วย
 
ชั้น 1 แผนกอนามัยแม่และเด็ก
ชั้น 2 แผนกแพทย์แผนไทย
 
ทั้งนี้เพื่อศักยภาพในการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในการดูแลสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว ทางโรงพยาบาลเมืองพัทยาได้มีการเปิดแผนกต่างๆ เพื่อรองรับการรักษาจำนวนทั้งสิ้น 15 แผนกดังต่อไปนี้
แผนกเวชระเบียน       
ศูนย์สิทธิประโยชน์   
แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน          
แผนกผู้ป่วยนอก                             
แผนกผู้ป่วยใน  
แผนกห้องผู้ป่วยพิเศษ              
แผนกผู้ป่วยขั้นวิกฤต
แผนกอายุรกรรม                 
แผนกกุมารเวชกรรม
แผนกสูติ-นรีเวชกรรม
แผนกศัลยกรรมทั่วไป
แผนกทันตกรรม      
แผนกกายภาพบำบัด            
แผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
ศูนย์ไตเทียม
แผนกรังสีวิทยา
แผนกวิสัญญีวิทยา
แผนกจักษุวิทยา
แผนกแม่และเด็ก
โดยทั้ง 19 แผนกข้างต้นได้จัดเตรียมเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
เพื่อเตรียมพร้อมในการบริการแก่ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่
 
กรอบแนวทางการบริหารและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา
 
ตามแผนพัฒนาเมืองพัทยา ปี 2551-2560
 
โรงพยาบาลเมืองพัทยา   สำนักการสาธารณสุข    เมืองพัทยา
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com