โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย

โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย
83 16 หมู่7 ถ. ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ
โทร. 0-2173-7766-75
แฟกซ์.  0-2173-7783

แผนก Checkup ( Fl. 2 ) ( เวลาเปิดทำการ )
วันจันทร์ – วันอาทิตย์  เริ่มตั้งแต่ 07.00 น. – 20.00 น.
เบอร์ติดต่อโทร. 0-2754-2800-9 ต่อ 222
 
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ
โทร. 0-2754-2800-9 , 0-2754-2510-3
แฟกซ์.  0-2754-2514
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com