โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์
รับประกันสังคม รับบัตรทอง
ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์

แพคเกจโปรแกรม

ข้อมูลบริการ

จันทร์ 13.00 - 16.00 น.
More info view site
จันทร์ - ศุกร์ 8.00-12.00 น.
More info view site
จันทร์ - ศุกร์ 8.00-12.00 น.
More info view site
อังคาร พุธ 8.00-12.00 น.
More info view site
จันทร์ - ศุกร์ 8.00-12.00 น.
More info view site
อังคาร พฤหัส 13.00 - 16.00 น.
More info view site
ผู้ป่วยทั่วไป จันทร์ 13.00 - 16.00 น.
ผู้ป่วยัด อังคาร พฤหัสบดี 16.00-20.00 น.
More info view site
จันทร์ - ศุกร์ 8.00-16.00 น.
More info view site
อังคาร 13.00 - 16.00 น.
More info view site
พุธ 13.00 - 16.00 น.
More info view site
พุธ 13.00 - 16.00 น.
More info view site
พุธ 13.00 - 16.00 น.
More info view site
อังคาร-ศุกร์ 8.00-12.00 น.
More info view site
จันทร์ 8.00-12.00 น.
More info view site
จันทร์ - ศุกร์ 8.00-12.00 น.
More info view site
อังคาร-พฤหัส 8.00-12.00 น.
More info view site
อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์ 8.00-12.00 น.
More info view site
จันทร์ - ศุกร์ 8.00-16.00 น.
More info view site
จันทร์ - ศุกร์ 16.00-20.00 น. เสาร์ (ผู้ป่วยนัด) 8.00-12.00 น.
More info view site
จันทร์ - ศุกร์ 8.00-16.00 น.
More info view site
จันทร์ - ศุกร์ (ผู้ป่วยนัด) 16.00-20.00 น.
More info view site
อังคาร 13.00 - 16.00 น.
More info view site
พฤหัสบดี 13.00 - 16.00 น.
หน่วยไตเทียม ชั้น 3
More info view site
ศุกร์ 8.00-12.00 น.
หน่วยไตเทียม ชั้น 3
More info view site
จันทร์, พุธ, ศุกร์ 6.00-20.00 น.
อังคาร, พฤหัสบดี 8.00-16.00 น.
หน่วยไตเทียม ชั้น 3
More info view site
อังคาร, พฤหัส 8.00-12.00 น.
คลินิกผู้สูงอายุ ชั้น 2
More info view site
 

 
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com