โรงพยาบาลเวชธานี

1 ซอย ลาดพร้าว 111 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเวชธานี

ข้อมูลบริการ

ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kids Center)
โทร. 0-27340000 ต่อ 3310, 3312, 3319
More info view site
ลดความอ้วน ลดน้ำหนักแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องผ่าตัด
นวัตกรรมใหม่ของการลดน้ำหนักบอลลูนในกระเพาะอาหาร GASTRIC BALLOON
โดยมีทีมแพทย์และพยาบาล พร้อมให้คำปรึกษาด้วยมาตรฐาน JCI
More info view site
Sleep Test Program ตรวจสุขภาพนอนหลับ
โดยทั่วไปมนุษย์เราใช้เวลาในการนอนเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งวัน แต่สำหรับบางคนในขณะที่กำลังนอนหลับอยู่นั้น ร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างแท้จริง แต่กลับต้องทำงานหนักมากกว่าเดิม และบางรายต้องจบชีวิตทั้งขณะหลับโดยไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลย

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์สมองและระบบประสาท
โทร. 0-2734-0000 ต่อ 5400, 5444

More info view site
 
 โรงพยาบาลเวชธานี
เป็น 1 ในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย
ที่เป็นที่ยอมรับของคนไข้ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ มากว่า 20 ปี
" เพราะคำนึงถึงสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของคนไข้เป็นอันดับแรก "
โรงพยาบาลเวชธานีจึงใส่ใจในทุกขั้นตอน
# ด้วยคุณภาพการรักษาที่ได้มาตรฐานสากล เพียบพร้อมด้วย
# ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มากประสบการณ์
# เทคโนโลยีการรักษาที่ก้าวหน้า ทันสมัย การดูแลอย่างเข้าใจ ใส่ใจ และ ใกล้ชิด.
วิสัยทัศน์
ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้นำทางด้านการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว โดยการให้บริการคุณภาพชั้นสูง และมีวัฒนธรรมในการทำงานด้วยความร่วมมือ โดยดึงศักยภาพของพวกเราทุกคนออกมาใช้ร่วมกัน
 
พันธกิจ
ให้การดูแลรักษาที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ด้วยการผสานการศึกษาและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์อันยอดเยี่ยม โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 
นโยบายคุณภาพของเวชธานี ( Quality Policy )
มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
นโยบายของเวชธานี ( Policy )
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และหนทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นโรงพยาบาลเวชธานีจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานแต่ละด้านไว้ดังนี้
 
นโยบายด้านบริหารการเงิน
นโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
นโยบายเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย และจริยธรรมองค์กร
นโยบายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
นโยบายด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านสังคม
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรและประสานบริการ
ค่านิยมเวชธานี
ให้การดูแลรักษาที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ด้วยการผสานการศึกษาและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์อันยอดเยี่ยม โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 
Customer Centricมุ่งเน้นที่ผู้บริโภคเป็นสำคัญ
Quality Mindมุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพ
Integrityมุ่งเน้นความซื่อสัตย์เป็นสำคัญ
Public Awareness มุ่งเน้นเรื่องของการคำนึงถึงส่วนรวม 
Teamworkมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม ด้วยความสมัครสมาน สามัคคี
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรและประสานบริการ
Core Competency
ให้การดูแลรักษาที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ด้วยการผสานการศึกษาและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์อันยอดเยี่ยม โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 
High Quality Awarenessการตระหนักในคุณภาพระดับสูง
Excellence Serviceการให้บริการที่เป็นเลิศ
Achievement Orientedการเน้นผลสำเร็จของงาน
Responsibilitiesการตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ
Teamworkการทำงานเป็นทีม
 
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com