โรงพยาบาลเสนา

โรงพยาบาลเสนา
51 ม.1 ถ.สุขาภิบาลเจ้าเจ็ด ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทร 035-352380, 035-743862
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเสนา

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ตารางการให้บริการทางการแพทย์
 
ศูนย์รักษาทางการแพทย์
 • อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • ห้องผ่าตัด
 • หน่วยไตเทียม
 • แพทย์แผนไทย
 • คลินิกฝังเข็ม
 • ทันตกรรม
 • กระดูกและข้อ
 • กายภาพบำบัด
 • คลินิกจักษุ
 • หู คอ จมูก
 • เอกซเรย์
 • เทคนิคการแพทย์
 • ศัลยกรรม(ผู้ป่วยนอก)
 • อายุรกรรม
 • กุมารเวชกรรม
 • สูติ-นรีเวช
 • ไอซียู
 
หมายเหตุ :
1. คลินิกกามโรคและโรคเอดส์ ทุกวันราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
2. คลินิกทันตกรรม เปิดบริการทุก วันจันทร์ – เวลา 08.30 – 16.00 น.
3. ตรวจโรคทั่วไป ทุกวันราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 20.30 น. / วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.30 น.
4. ตรวจการได้ยินผู้ใหญ่ (เฉพาะนัดหมาย) ทุกวันพฤหัสบดี ที่ 1 และ 2 ของเดือน เวลา 09.00 – 12.00 น.
5. ตรวจการได้ยินเด็ก ( เฉพาะนัดหมาย ) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.00 น.
6. คลินิกประกันสังคม ทุกวันราชการ เวลา 07.00 – 12.00 น.
7. คลินิกวัณโรคและโรคปอด ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน (เฉพาะวันราชการ) เวลา 13.00 – 16.00 น.
8. คลินิกโรคหอบหืด จันทร์บ่าย สัปดาห์ที่ 1 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00-16.00 น.
 

 ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลเสนา

•โรงพยาบาลเสนา เริ่มทำการก่อสร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ในพื้นที่ซึ่งได้รับการบริจาคจาก คุณศักดิ์ ด่านชัยวิจิตร จำนวน 26 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวาโดยได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ.2519 และเริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกองโรงพยาบาลภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีเตียงรับผู้ป่วย 65 เตียง
 
• ในปี พ.ศ. 2525 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกลุ่มโรงพยาบาลใหม่ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเสนา ซึ่งเดิมจัดเป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัดควรจะได้เป็นโรงพยาบาลทั่วไป แต่เนื่องจากมีเตียงรับผู้ป่วยน้อย จึงถูกจัดให้ เป็นโรงพยาบาลชุมชน แต่ยังสังกัดกองโรงพยาบาลภูมิภาคตลอดมา
 
• ในปี พ.ศ.2531 ได้รับเงินบริจาคก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธทำให้มีจำนวนเตียงเพิ่มเป็น 90 เตียง เนื่องจากมีผู้ป่วยมารับบริการมากขึ้น
 
• ในปี พ.ศ.2536 ได้เปิดตึกผู้ป่วยใน อีก 1 หลัง ทำให้มีเตียงรับผู้ป่วยเป็น 160 เตียง และทางคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลเสนา ได้ร่วมกันหาเงินบริจาคซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้แก่โรงพยาบาลขยายออกไปด้านหลัง อีก 11 ไร่ ทำให้ขณะนี้มีพื้นที่ รวม 37 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา
 
• ในเดือนพฤษภาคม 2540 โรงพยาบาลเสนา ได้รับการปรับฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกองโรงพยาบาลภูมิภาคเช่นเดิม
• โรงพยาบาลเสนา ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ในเขตอำเภอเสนา และอำเภอใกล้เคียง ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอลาดบัวหลวง รวมทั้งบางส่วนของอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com