44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเสรีรักษ์

แพคเกจโปรแกรม

ข้อมูลบริการ

 

 ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของคณะผู้บริหารในกลุ่มของโรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลสินแพทย์ และโรงพยาบาลวิภาวดี ซึ่งมีความปรารถนาจะให้เป็นสถานบริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานทางการแพทย์ทัดเทียมโรงพยาบาลในเครือ และเป็นที่พึ่งสำหรับพี่น้องชาวมีนบุรี และบริเวณใกล้เคียง เมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพ
 
โรงพยาบาลเสรีรักษ์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 141 เตียง ได้เปิดให้บริการจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเอาใจใส่ในงานบริการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในอาคารที่ปลอดโปร่ง สะดวกสบาย โรงพยาบาลเสรีรักษ์ มีความปรารถนาที่จะให้บริการทุกท่านด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และการดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้เสรีรักษ์เป็นโรงพยาบาลท่านสามารถมอบความไว้วางใจได้ในทุกปัญหาด้านสุขภาพ

 
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

1 พยาบาลวิชาชีพ IPD,OPD
รายละเอียดงาน
รับผิดชอบงานบริการด้านการพยาบาล ดูแลผู้ป่วยให้ถูกต้องตรงตามหลักวิชาชีพ
คุณสมบัติ
เพศ หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส
หากมีประสบการณ์งานพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานเป็นกะได้

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

ตำแหน่งงานว่าง

1 เจ้าหน้าที่ธุรการงานบ้าน
รายละเอียดงาน
ควบคุมกำกับการทำงานของแม่บ้าน และจัดเตรียม Stock ของใช้ใน Ward
คุณสมบัติ
เพศ หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
สามารถทำงานเป็นทีมได้
มีประสบการณ์การดูแลแม่บ้านในรพ.จะพิจารณาเป็นพิเศษ2 พนักงานผู้ช่วย (NA) IPD,OPD
รายละเอียดงาน
รับผิดชอบงานบริการด้านการพยาบาล ดูแลผู้ป่วยให้ถูกต้องตรงตามหลักวิชาชีพ
คุณสมบัติ
เพศ หญิง วุฒิการศึกษาม. 6
มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส
หากมีประสบการณ์งานพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานเป็นกะได้


3 ตำแหน่งลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดงาน
ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ
คุณสมบัติ
ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ
ยิ้มแย้ม แจ่มใส
มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดี
สามารถทำงานเป็นกะได้


4 เจ้าหน้าที่การเงินใน
รายละเอียดงาน
รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วย
ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ป่วย
คุณสมบัติ
เพศหญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา )
มีใจรักงานบริการ ละเอียด รอบคอบ
มีบุคลิกภาพดี พูดจาไพเราะ
หากมีประสบการณ์การทำงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


5 เจ้าหน้าที่การตลาด
รายละเอียดงาน
เสนอราคาตรวจสุขภาพและเสนอประกันสังคมตามบริษัทต่างๆ
งานประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอก
ออกหน่วยตรวจสุขภาพนอกโรงพยาบาล
จัดหาลูกค้าให้มาใช้บริการโรงพยาบาล
คุณสมบัติ
ไม่จำกัดเพศ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
มีใจรักงานบริการ ละเอียด รอบคอบ
มีบุคลิกภาพดี
มีการสื่อสารที่ดี
มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com