โรงพยาบาลเอกชัย ENG

99/9 หมู่4, ถนนเอกชัย
ตำบลโคกขาม, อำเภอเมือง,
จังหวัดสมุทรสาคร, 74000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเอกชัย

แพคเกจ โปรแกรม โปรโมชั่น

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ทันตกรรมเด็ก เปิดบริการปกติ?
⏰ วันอังคาร 09.00 – 19.00 น.
⏰ วันเสาร์ 09.00 – 17.00 น.
?สอบถามรายละเอียด และนัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ :
?ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเอกชัย ☎️โทร. (034) 417-999 ต่อ 233, 234
สายด่วน 1715
More info view site
ศูนย์กุมารเวช อาคารกุมารเวช รพ.เอกชัย โทร.1715 ต่อ 9221, 9222
More info view site
 บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2546 โดยกลุ่มแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เป็นที่เชื่อมั่นของคนในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง และกลุ่มเจ้าของธุรกิจที่มีรากฐานในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้เล็งเห็นถึงการขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสมุทรสาคร และความต้องการสถานพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital)ขนาด 100 เตียง ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลเอกชัย (“โรงพยาบาลฯ”) ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเอกชัย และได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 โดยปัจจุบัน โรงพยาบาลฯ มีจำนวนเตียงที่เปิดให้บริการ 150 เตียง และมีห้องตรวจทั้งหมด 60 ห้อง สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ถึง 1,500 คนต่อวัน พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไปทุกสาขา โดยเฉพาะศูนย์ผู้มีบุตรยากที่ได้รับการยอมรับจากคนในจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์กุมารเวชที่มีกุมารแพทย์ประจำให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์ศัลยกรรมซึ่งมีศัลยแพทย์กระดูกและข้อที่มีความเชี่ยวชาญในด้านจุลศัลกรรม สามารถผ่าตัดต่ออวัยวะ เส้นเลือด เส้นเอ็นและเส้นประสาท และยังมีศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินที่มีรถพยาบาลพร้อมบริการรับส่งผู้ป่วยจากอุบัติเหตุจากการทำงานหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้โรงพยาบาลฯ ยังให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่
 
โรงพยาบาลเอกชัย ดำเนินการตามแนวคิด Green Hospital ซึ่งใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อม จึงออกแบบและตกแต่งอาคารแบบสมัยใหม่ ใกล้ชิดธรรมชาติ โดยมีพื้นที่มีเขียวและสวนน้ำในพื้นที่ส่วนกลางของโรงพยาบาลฯ เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อผู้ใช้บริการและผู้มาเยียมเยียน ซึ่งทำให้โรงพยาบาลฯ ได้รับรางวัลดีเด่น EIA (Environmental Impact Assessments) Monitoring Award จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  โรงพยาบาลฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในมาตรฐานการบริการ จึงได้นำระบบ ISO 9001:2008 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของโรงพยาบาลฯ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ทำให้มั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลฯ มีระบบควบคุม ตรวจสอบและเฝ้าระวัง โดยมีผู้ที่รับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ด้วยปณิธานของโรงพยาบาลที่ว่า “สัมผัสจากใจ ห่วงใยดูแลคุณ” โรงพยาบาลฯ ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการซึ่งจะได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจแบบองค์รวม เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ส่งผลดีต่อผู้รับบริการมากที่สุด
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]