โรงพยาบาลเอกอุดร ENG

โรงพยาบาลเอกอุดร
555/5 ถนน โพศรี ตำบล หมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
Line https://lin.ee/adM52hR | Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลเอกอุดร

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 เอกอุดรเป็นโรงพยาบาลเอกชนคุณภาพ ที่เป็นหนึ่งตามมาตรฐานสากล และพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจจริง ของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร ทำให้ประสบความสำเร็จในหลายๆด้าน ได้รับรางวัลการันตีมากมาย ได้แก่:
 
ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกา JCI ทั้งระบบได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 version 2015
 
- รางวัล รัษฎากรพิพัฒน์ ผู้เสียภาษีคุณภาพ โดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง รางวัล บรรษัทภิบาล ดีเด่น โดยสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- รางวัล ธรรมาภิบาล ธุรกิจดีเด่น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
 
- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ต่อเนื่องหลายปี ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
 
- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
- รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับเพชร โดยกระทรวงสาธารณสุข
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com