โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา ENG

โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
รับประกันสังคม รับบัตรทอง
124-126 ซอยรามคำแหงซอย 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

 
 
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

ร่วมงานกับเรา
สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่... แผนกบุคคล โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2314-0726 ต่อ 3206, 3207


ตำแหน่งที่เปิดรับ

-----

เภสัชกร 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศชาย/เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์
- หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-----

เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถในการประสานงานได้เป็นอย่างดี

-----

เจ้าหน้าที่การเงิน 3 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

-----

ผู้ช่วยพยาบาล หลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบาล
สามารถทำงานเป็นกะได้

-----

เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.ขึ้นไป

-----

นักรังสีเทคนิค 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

-----

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย
วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

-----

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.ขึ้นไป

-----

โปรแกรมเมอร์ 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

-----

นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง


-----

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.ขึ้นไป


-----

เจ้าหน้าที่หลักประกันสุขภาพ 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.ขึ้นไป

-----

เจ้าหน้าที่เวรเปล 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย
วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.ขึ้นไป

-----

เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย
วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.ขึ้นไป

-----

หัวหน้าแผนกการตลาด 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-----

IT Support 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย
ปวช. / ปวส.

-----

เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป


-----

CODER 3 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

-----

สวัสดิการ :
- อัตราเงินเดือนตามมาตรฐานตามโรงพยาบาลในเครือ
- มีการประเมินผลการขึ้นเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง
- มีการปรับฐานค่าจ้าง ตามนโยบายของรัฐบาล
- มีสวัสดิการค่าเครื่องแบบ เมื่อผ่านทดลองงาน และทุก 2 ปี
- มีการจ่ายค่าล่วงเวลา ตามฐานเงินเดือน หรือระบบเหมาจ่าย
- มีค่าเฉพาะทางพิเศษ สำหรับหน่วยงานแผนก ER, OR, LR, ICU
- มีสวัสดิการในการรักษาพยาบาล ดูแลจนหายป่วย
- มีสวัสดิการรักษาพยาบาลครอบครัวส่วนลด (ค่ายา, ค่าห้อง)
- สนับสนุนในด้านการศึกษา ส่งอบรมทั้งภายในและภายนอก
- มีกิจกรรมของพนักงาน (งานเลี้ยงปีใหม่)
- มีตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี
- มีสวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com